ดี้ ปัทมา ปานทอง

หน้าแรก / Instagram @patama82 / รูปของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

ดี้ ปัทมา ปานทอง

@patama82

อินสตาแกรมของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

8,683

Posts

0

Followers

574

Followings
| ทำ ไ ฉ น ก า ร ทำ ที่ สุ ด นี้... จ ะ พึ ง ป ร า ก ฎ ชั ด แ ก่ เ ร า ได้

มี 276 คนชอบรูปนี้ | โพสต์เมื่อ 2 ส.ค. 2019 | 20:24 น.

รูปของ ดี้ ปัทมา ปานทอง
มาร่วมสวดอภิธรรมพี่ช้าง ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ช้างจงไปสู่สุขคติ พี่ช้างจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะ #เกิดแก่เจ็บตาย #เป็นสัจธรรม