ปาน ธนพร

Instagram ดารา @parnthanaporn

ปาน ธนพร

ปาน ธนพร แวกประยูร

@parnthanaporn

อินสตาแกรมของ ปาน ธนพร

5,066

Posts

145,649

Followers

456

Followings
ติดต่องาน คุณป๊อป 084-499-3665
รูปภาพและวีดีโอของ ปาน ธนพร

345 | about 4 hours ago | 8

เป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าลุกไปไหน เพราะเกรงใจแมว 😩😩😩 เป็นอะไรต้องนอนบนตัวคน

173 | about 8 hours ago | 0

กลอนธรรม จากท่านอาจารย์นที🙏🙏🙏

807 | 2 days ago | 11

นักภาวนาทำความเพียรสู้กิเลสกันอย่างต่อเนื่อง ท่านอาจารย์นทีก็อยู่ช่วยลูกศิษย์ให้สู้ให้ได้ กราบความเมตตาของอาจารย์ค่ะ🙏🙏🙏

702 | 2 days ago | 13

หยดธรรม จากอาจารย์นที ไหลลงใจศิษย์เสมอมา กราบอาจารย์ด้วยเศียรด้วยเกล้าค่ะ🙏🙏🙏

447 | 2 days ago | 0

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

916 | 2 days ago | 15

🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ

569 | 3 days ago | 11

ภูผาธรรม ปฏิบัติธรรมภาค 6 เรื่องลมและจิต โดยท่านอาจารย์นที 🙏🙏🙏 เป็นกำลังใจให้กับนักภาวนาทุกท่าน และอนุโมทนากับความตั้งใจและความเพียรของทุกท่านค่ะ🙏😊

1,344 | 4 days ago | 30

จัดดอกไม้แบบป่าๆ ใช้ของราคาย่อมเยา เราเน้นที่ใจเคารพบูชา🙏🙏🙏 พร้อมสำหรับบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านอาจารย์นที 🙏🙏🙏

617 | 4 days ago | 8

พี่เหลือชมไก่

931 | 4 days ago | 19

พรุ่งนี้กับปฏิบัติธรรม ณ ภูผาธรรม ว่าด้วยเรื่อง ลมและจิต กรรมฐานกองสำคัญที่สุด โดย ท่านอาจารย์นที 🙏🙏🙏

538 | 4 days ago | 6

สเตปแมวเทพ..ขึ้นบ้าน..ร้องเสียงเล็กๆแบบพูดด้วย...มองหน้า..นอนหงายพุงอ่อยให้รัก..เดินตาม..คืบคลานหาทางขึ้นตัก...และก็สำเร็จนอนจิกมือไปมา...วิถีแมวป่า...อยากมีเจ้าของ 😩😩😩 พ่อหน่อมแน้ม

299 | 4 days ago | 1

หลวงพี่โก๋🙏🙏🙏. #เรื่องราวแห่งชีวิต ชีวิตก็คล้ายกับหนังสือ หน้าที่เขียนไปแล้ว...ไม่ว่าจะเข้มข้น โหดร้าย หรือซาบซึ้งสักแค่ไหน ก็เป็นเพียงหน้าเก่า เรื่องเก่าที่จบไปแล้ว มันอาจส่งผลกับบทปัจจุบัน แต่หาใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง บทที่จบไปแล้ว เป็นได้ดีที่สุดแค่เพียงบทเรียน ในแต่ละเช้า เรากำลังขึ้นหน้าใหม่ หรือในบางครั้งก็ขึ้นบทใหม่ เรื่องใหม่ๆ กำลังทุกเขียนขึ้นในทุกเวลานาที ด้วยการกระทำของเรา หนังสือทุกเล่มย่อมต้องมีที่สิ้นสุด เราไม่อาจแน่ใจได้ว่าเรื่องราวแห่งชีวิตของเราจะเหลือสักกี่หน้า กี่บท หรือจะจบลงเช่นไร ถ้าใช้ชีวิตของเราในแต่ละขณะๆ ให้ดี บริหารชีวิต ‘การกระทำคำพูดความคิด’ ด้วยสติ ด้วยปัญญา ไม่ว่าบทก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไร หน้าปัจจุบันของเราย่อมเป็นไปเพื่อความดีงามด้วยความปล่อยวาง เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่คือ ความตื่นรู้และความบริสุทธิ์แห่งใจ ไม่ว่าหนังสือเล่มนี้จะขึ้นต้นอย่างไร เคยดำเนินมาอย่างไร บทจบที่ดีงาม และน่าภาคภูมิใจย่อมพอคาดหวังได้ เล่มจบที่ดีงาม และน่าภาคภูมิใจย่อมเป็นไปได้

1,166 | 5 days ago | 7

ตื่น 🙏🙏🙏

417 | 5 days ago | 4

🙏🙏🙏

1,546 | 5 days ago | 14

ขอบคุณเจ้าของภาพค่ะ 🙏 สื่อได้ดี ชัดเจน นำมาให้ได้ชมค่ะ 😊😊😊 จากภาพนี้ นอกจากมุมมองของสภาพความเป็นสัตว์ที่ต่างชนิดกัน ที่ไม่รู้ตัวเองว่ามีความสามารถอะไรในตัวเอง อาจารย์ของข้าพเจ้า ยังสอนบ่อยๆว่า แม้ในบางครั้งที่เราอาจอยู่ในสภาพเดียวกัน เราก็เป็นนก เหมือนกัน แต่หากเรายังเป็นนกกระจอก เราอยากจะเอาอย่างนกอินทรีย์ เพราะสำคัญว่า บินได้เช่นกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ภาวะแห่งนกกระจอก ไม่อาจมีสายตากว้างไกล และพละกำลังในการบินเยี่ยงนกอินทรีย์ได้เลย ฉะนั้น จงเรียนรู้ที่จะอยู่และพอใจ พัฒนาตามสภาวะความสามารถแห่งตน เพราะทุกสภาวะ ต่างมีคุณประโยชน์เป็นของ ของตน เกื้อกูลกันในแบบของตน อย่าสำคัญตนว่าล่วงรู้เท่าทัน ความคิดพญาอินทรีย์ แน่นอนว่า เป็นไปได้ยาก อย่าเจ็บตัวเพราะความอวดดื้อถือดี ไม่ประมาณตนเลย แต่จงเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนตามศักยภาพ ซึ่งทุกชีวิตมีกำลังและคุณประโยชน์ในตัวเองทั้งสิ้น หาให้เจอ นกกระจอก จะกระจอกเพียงชื่อเองแหละ 🙏 กราบขอบคุณอาจารย์ (อุปมา อุปมัย)

1,219 | 5 days ago | 19

ที่ใดมีลาภ ที่นั่นมีเสื่อมลาภ ที่ใดมียศ ที่นั้นมีเสื่อมยศ ที่ใดมีสุข ที่นั่นมีทุกข์ ที่ใดมีสรรเสริญ ที่นั่นมีนินทา เราปรารถนาลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และเกลียดกลัวในสิ่งตรงกันข้าม แต่โลกธรรมทั้งสองฝ่ายนี้แยกจากกันไม่ได้ ยิ่งยึดติดกับภาวะอันไม่มั่นคงที่เราชอบใจมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องทุกข์ทรมานมากเท่านั้น ในยามที่สิ่งนั้นแปรเปลี่ยน สิ่งที่ได้มาและเสียไปมีขึ้นและลง ไม่มีอะไรคงที่ ผู้มีปัญญาจึงไม่ยึดสิ่งใดเป็นแก่นสาร เมื่อยามได้ก็ไม่หลงไปกับมัน เมื่อยามเสียก็ไม่ผิดหวังท้อแท้ พระอาจารย์ชยสาโร

408 | 6 days ago | 2

#เลือกที่จะเลือก หลวงพี่โก๋🙏🙏🙏 อย่าไปทุ่มพลังชีวิต และเวลาเพื่อไขว่คว้าสิ่งที่เราอาจไม่ได้ต้องการจริงๆ นิยามของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความงาม การศึกษา ความสำเร็จ ความร่ำรวย ความสมบูรณ์ ความสุข หรืออะไรก็ตาม เป็นเพียงแนวทางตามระบบคุณค่าและความนิยมของแต่ละสังคมในช่วงเวลานั้นๆ มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นตลอดไป เมื่อบริบทสังคมเปลี่ยน รสนิยมก็เปลี่ยน นิยามต่างๆ ก็เปลี่ยนไป ถ้านิยามที่เขาว่ากันว่าดีงาม มันไม่พอดิบพอดีกับเรา ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นว่ามีคุณค่าจริงๆ เราอาจต้องเลือกในสิ่งที่เราเห็นว่ามีคุณค่า เลือกสิ่งที่ความหมาย และคุ้มค่ากับความเพียรของเรา เลือกสิ่งที่พอดิบพอดีกับเรา พอเหมาะพอดีกับเราจริงๆ เลือกสิ่งที่เรายินดีรับผลสืบเนื่องของมันแบบที่เราจะไม่กล่าวโทษใคร การเลือกใช้ชีวิตอย่างที่เราตระหนักในคุณค่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง

538 | 6 days ago | 5

เพราะเราต่างมาอาศัยเวลา 🙏🙏🙏

818 | 6 days ago | 6

“กิเลสของเรา สามารถหาเหตุผลที่ฟังดูดี มาสนับสนุนให้ทำผิดได้เสมอ “ยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งเก่ง ในการยกเหตุผลมาอ้าง” คนฉลาดหลายคน สามารถยกเหตุผลมายืนยันให้เรื่องผิดกลายเป็นถูกเข้าจนได้ ความสามารถในการหลอกตัวเองและคนอื่นให้เห็นผิดเป็นถูก เป็นพรสวรรค์ที่อันตรายเหลือเกิน จิตใจที่ยังขาดการฝึกฝนนั้น วางใจเต็มที่ไม่ได้ ตราบใดที่ยังขาดสติ สมาธิ และปัญญา จิตอาจเป็นศัตรูตัวร้ายสำหรับเรา ขอให้เราเฝ้าสังเกตจิตใจของตนเอง และด้วยการเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องนี้เอง เราจะเห็นได้ว่า..เราเริ่มหลอกตัวเองตรงจุดไหน ต่อเมื่อเข้าใจว่า..ตัณหา และ อุปาทาน เกิดขึ้นในใจไดัอย่างไรแล้ว เราจึงจะสามารถป้องกันจิตใจไม่ให้ถูกครอบงำด้วยเหตุผลของกิเลส และพัฒนาจิตให้เป็นที่น่าไว้ใจได้อย่างแท้จริง” ชยสาโรภิกขุ ( แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ )

1,108 | 7 days ago | 19

อย่าส่งจิตออกนอก🙏🙏🙏

592 | 7 days ago | 4

🙏🙏🙏

780 | 7 days ago | 2

นั่ง งง ลงที่ตั่ง😁😁😁 บ้านไทยนี่น่าอยู่จริงๆ

1,017 | 8 days ago | 10

แม้แต่การทำบุญ หากไม่มีสติ ก็อาจลืมตัวทำบาปก็ได้ หญิงผู้หนึ่งไปทำบุญที่วัดใหญ่แห่งหนึ่ง วันนั้นมีคนเยอะมาก ต้องต่อแถวยาวกว่าจะได้ไปบูชาสักการะพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ จู่ ๆ ก็มีชายผู้หนึ่งแซงเธอต่อหน้าต่อตา เธอไม่พอใจ จึงต่อว่าชายผู้นั้น ผลก็คือเกิดการทะเลาะกัน ด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงทั้งสองฝ่าย วันนั้นแทนที่เธอจะได้บุญ กลับได้บาป เพราะจิตใจขุ่นมัว มีแต่ความเคืองแค้นและหมองหม่น เมื่อใดที่ลืมตัว ก็ลืมผิดชอบชั่วดี จึงทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะเมื่อความโกรธเข้ามาครอบงำจิตใจ ลูกสามารถกราดเกรี้ยวกับพ่อแม่เพราะดื้อไม่ทำตามคำแนะนำ ส่วนสามีก็สามารถทำร้ายภรรยาเพราะถูกต่อว่า ทุกวันนี้เราเห็นความลืมตัวเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ค ความลืมตัวเพราะโกรธชั่ววูบ ทำให้ดารา นักร้อง คนดัง หลายคนเขียนข้อความรุนแรง ที่ทำให้ต้องเสียใจในภายหลัง บางคนอนาคตดับวูบเพียงเพราะข้อความไม่กี่ประโยคที่ระบายออกมา หลายคนไม่ตระหนักว่าอันตรายนั้นอยู่ที่ปลายนิ้วของตน นั่นคือโทรศัพท์มือถือ ทันทีที่ขาดสติ ลืมตัว เพราะอารมณ์ชั่ววูบ ข้อความที่พรั่งพรูผ่านปลายนิ้ว ไปปรากฏในสื่อโซเชียล กลับกลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงตัวเอง บางคนทนไม่ได้ถึงกับฆ่าตัวตาย โลกยุคนี้ ความลืมตัวคือสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าอะไรอื่น ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล โปรดแชร์เป็นธรรมทาน #ธรรมะหลังห้อง

491 | 8 days ago | 2

พบนักเลง คุมถิ่น น่ากลัวมาก กรูกันเข้ามา.... จะ... เลียมือ😪

1,036 | 8 days ago | 8

ขออาศัยพักพิง ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริสุทธิ์ มั่นคง😊

963 | 8 days ago | 17

บีบ ... หมด.... ขอนะ 🙏😊

692 | 8 days ago | 13

จริงที่สุด 🙏🙏🙏 กราบพระอาจารย์สุชาติค่ะ

539 | 8 days ago | 3

หลวงพี่โก๋🙏🙏🙏. #ดอกหญ้าก็เป็นดอกไม้ ทุกคนมีเรื่องราว ความท้าทาย และข้อจำกัดของตนเอง ถ้าเรารู้จักเขา และเข้าใจเขาจริงๆ เราจะไม่ตัดสินกัน เชื่อไหม ถ้าเรารู้จักตัวเอง และเข้าใจตัวเองจริงๆ เราจะเลิกตัดสินใครๆ อีกเลย ในบางนิยามดอกหญ้าอาจจะเป็นวัชพืช ถ้าเรารู้จักดอกหญ้าอย่างดี เราจะเห็นว่าดอกหญ้าก็เป็นดอกไม้เหมือนกัน

792 | 8 days ago | 13

อย่าให้เสียชาติเกิด แท้จริงคือแบบนี้ 🙏🙏🙏กราบหลวงพ่อวันชัยด้วยความเคารพยิ่ง

1,798 | 9 days ago | 25

กราบท่านอาจารย์สุชาติค่ะ🙏🙏🙏 โลกธรรมแปด

1,047 | 9 days ago | 12

🙏🙏🙏

1,043 | 10 days ago | 4

ดีใจจังได้ร่วมงานกับพี่ๆ อบอุ่นใจเหมือนไม่ใช่การทำงาน ขอบคุณพี่ก้องพี่เอกป้าแจ๋ว ที่ให้โอกาสมาแสดงละครการกุศลครั้งนี้ค่ะ 🙏😊

668 | 10 days ago | 7

🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่อุทัยค่ะ

1,261 | 11 days ago | 14

🙏🙏🙏

2,117 | 12 days ago | 136

วันนี้เป็นวันเกิดครบ 43 ขอบคุณทุกคำอวยพรมากๆค่ะ ณเวลานี้ อายุเท่านี้ ในทุกปีที่วันเกิดเวียนมาถึง เท่ากับใกล้วันตายขึ้นทุกที ความตายไม่น่ากลัวเท่าการเกิด ขอเพียงเวลาที่เหลืออยู่ ทำให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ได้สม่ำเสมอไว้ เมื่อถึงคราวตาย จะได้ชื่อว่า ไม่เสียชาติเกิด 14/06/62 ให้เธอเฝ้ามองความตายด้วยรัก เพราะเราต่างมีความพลัดพรากเป็นธรรมดา 🙏😊 : “...สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่ ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมี และ ยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า. เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้ว และยังดิบ ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้น วัยของเรา แก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว เราจักละพวกเธอไป สรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้ว ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลเป็นอย่างดี มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว จักละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้...” มหา. ที. ๑๐/๑๔๑/๑๐๘. พุทธพจน์ ... “...ในเมื่อความเป็นจริง ทุกสิ่งจะต้องจากไป ไม่เว้นแม้ลมหายใจของเราได้เช่นกัน...” เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา #ดนตรีมีธรรม #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

468 | 12 days ago | 11

เอาตัวให้รอด..... กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,955 | 12 days ago | 48

ขอพรจากท่านอาจารย์นที 🙏🙏🙏 ในวันนี้ วันที่ผลกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำ นำมาให้เกิด มีธาตุรวมกันให้จิตได้อาศัยในครรภ์มารดา กราบพ่อแม่ที่ให้ได้เกิดและเลี้ยงดูอย่างดีทั้งกายและใจ อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี ตราบจนเวลานี้ ขอกราบท่านอาจารย์นที ที่เปิดโอกาสให้ในทางธรรม อบรมเฆี่ยนตีจิตใจ ให้เกิดการละ การเกรงกลัวต่อบาป จนเวลานี้ เพิ่งจะรู้สึกว่า มีความเป็นคนขึ้นจากข้างในนั้นเป็นอย่างไร ธรรมแห่งพระพุทธองค์นั้น ลึกซึ้งเกินกว่า เราจะเรียนเอง ทึกทักเอาเอง ก็จะยิ่งหลงเอง การเรียนธรรมนั้น ควรอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์ หากลงใจกับท่านใดแล้วให้รีบทำเพื่อธรรม เพราะท่านผู้รู้จริงนั้น มีไม่มากนัก สำหรับข้าน้อยแล้ว เจอแล้ว ก็จะเร่งทำความเพียร อดทนต่อกิเลสทุกรูปแบบ เพื่อชนะตัวเอง ตัวกู ของกูให้ถึงที่สุดเท่าที่ชาตินี้จะพึงทำได้ เพื่อไม่ให้เสียชาติเกิดที่ได้อาศัยท้องแม่ ไม่ให้ท่านเจ็บฟรี กราบพ่อแม่อย่างสูงที่สุด สำนึกในพระคุณยิ่ง🙏🙏🙏 กราบท่านอาจารย์นทีด้วยจิตคารวะสูงยิ่งในธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็น🙏🙏🙏

1,169 | 12 days ago | 16

ยึดไม่ได้🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีด้วยเศียรด้วยเกล้า

488 | 13 days ago | 6

แด่ครูทุกท่าน🙏. “...ครูที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะ พากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ...” พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ ... “...รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล เป็นคนที่ดีให้ได้ นั่นคือรางวัลให้ครู...” รางวัลให้ครู #ดนตรีมีธรรม #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

631 | 14 days ago | 14

เพราะธรรมคือ อกาลิโก ไม่มีกาลเวลา 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ที่ขี้ชัดเจน ให้เห็นธรรมแท้

765 | 14 days ago | 11

สรรพสัตว์ในการดูแลของเรา มากันเยอะเกินนนน อิป้าจะจนลงจนลง พวกเอ็งกินกันเก่งและจุมากกกก 😫

300 | 14 days ago | 1

: “...ดูก่อนอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักจัดแจงไว้ดีแล้ว ซึ่งความอารักขา ป้องกัน คุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ท้ังหลาย ด้วยตั้งใจว่า ไฉนหนอ พระอรหันต์ ท่ียังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น และที่มาแล้ว พึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแคว้น ดังนี้ อยู่เพียงใด อานนท์ พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น...” ... “บ้านเรา แสนสุขใจ แม้จะอยู่ที่ไหน ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” บ้านเรา #ดนตรีมีธรรม #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

335 | 15 days ago | 4

หลวงพี่โก๋🙏🙏🙏. #ชัยชนะของใจที่ไม่คิดเอาชนะ มันมีประโยชน์อะไรที่เราจะมาเอาแพ้เอาชนะกัน โดยเฉพาะกับเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่อง เคยสำรวจไหมว่าชนะแล้วได้อะไร แน่นอนคนชนะย่อมได้ชัยชนะ ได้ความรู้สึกพึงพอใจว่าตนเป็นฝ่ายถูก ได้ยืนยันความคิดตนเอง สำหรับคนอันธพาลก็อาจได้ความรู้สึก ‘เหนือ’ ได้ความสะใจ แล้วเคยสังเกตไหม นอกจากชัยชนะ คนที่ชอบเอาชนะมักได้นิสัยบางประเภทแถมมาด้วย เช่น นิสัยชอบเอาชนะ ถือความคิดความเห็น ถือความเชื่อ ถือข้อมูลที่ตนเองมีเป็นใหญ่ อีกทั้งยังเสียนิสัยพึงประสงค์บางอย่างเช่น ความเมตตากรุณา ความอดทนอดกลั้น นิสัยเปิดใจรับฟัง และ ความยินดีที่จะเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ศึกษาความเป็นไปได้อื่นๆ ฝึกยอมๆ บ้างดีไหม ฝึกที่จะรักษาน้ำใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่มิตรภาพ ก็ขอให้เห็นแก่คุณสมบัติดีๆในใจตนเอง ชนะใดจะสำคัญไปกว่าชนะนิสัยไม่ดีของตนเอง

1,458 | 16 days ago | 26

🙏🙏🙏ความพลัดพรากเป็นเพียงเรื่องหนึ่งซึ่งธรรมดา

744 | 17 days ago | 5

🙏🙏🙏

448 | 17 days ago | 4

: “...กลิ่นบุปผชาติ ก็หอมทวนลมไม่ได้ กลิ่นจันทน์ กฤษณา หรือดอกมะลิ ก็หอมทวนลมไม่ได้ แต่กลิ่นสัตบุรุษ หอมทวนลมได้ สัตบุรุษ ย่อมหอมฟุ้งขจรไปทั่วทุกทิศ...” ... “...ดอกไม้บานให้คุณค่า จงบานช้าๆ แต่ว่ายั่งยืน...ฯลฯ..” ดอกไม้จะบาน #ดนตรีมีธรรม #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

2,803 | 17 days ago | 48

จริง ย่ำมาก ยืดมากกกก🤣

325 | 17 days ago | 2

กราบหลวงพี่โก๋ค่ะ🙏🙏🙏. #ดีในดีนอก เมื่อก่อนตอนกวาดถนน กวาดไปก็แอบบ่นคนทิ้งขยะในใจ บางทีก็แอบบ่นไก่ที่ชอบคุ้ยเขี่ยใบไม้จนเลอะเกลื่อน บางทีก็เสพความสุขว่าฉันนี้ช่างเป็นคนดีเหลือกเกิน บางทีก็แอบชมตัวเองว่าขยันกว่าใคร บางครั้งก็อยากให้ใครสักคนผ่านมาเห็นมาชื่นชม ตอนยังไม่รู้เท่าทันตัวเอง เป็นไปได้ขนาดนั้น ทำความสะอาดภายนอก แต่เพิ่มความสกปรกภายใน แบบที่เรียกว่าข้างนอกถูก ข้างในผิด กว่าจะตาสว่างว่าการกวาดก็แค่ความรับผิดชอบพื้นฐาน ที่เอาไว้ฝึกวินัย แก้นิสัยขี้เกียจ แก้นิสัยทำอะไรลวกๆ ที่มีผลพลอยได้คือพื้นสะอาด กับร่างกายที่กระฉับกระเฉง หลงปล่อยใจให้เลอะเทอะไปไม่น้อย ลองตรวจสอบตัวเองดูนะ เราทำดีเพื่อหวังให้ใครเห็นคุณค่าหรือเปล่า ทำดีเพื่อหวังสร้างความประทับใจหรือเปล่า ทำดีแล้วคิดว่าตัวเองดีกว่าคนไม่ได้ทำบ้างไหม ทำดีเพื่อมีเรื่องดีๆ ไว้อวยตัวเองหรือเปล่า ทำดีแบบนี้จะมีความ ‘ข้างนอกถูก ข้างในผิด’ ในระดับใดระดับหนึ่ง ถึงอย่างไร ทำดีก็ดีกว่าทำไม่ดี แต่จะให้ดี ลองทำดีแบบ ‘ข้างในถูก ข้างนอกถูก’ เช่น ทำดีเพื่อละนิสัยไม่ดีในตัวเอง ทำดีเพราะเห็นแก่ความดี ดีแบบนี้จึง ‘ดีในดีนอก’ หรือ ‘ทั้งดีต่อใจและดีต่อโลก’

778 | 17 days ago | 8

กราบหลวงปู่เยื้อนค่ะ🙏🙏🙏

907 | 18 days ago | 14

: “...บุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ พึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และพึงยอมสละทุกอย่าง ทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต เพื่อคำนึงธรรม..” พุทธพจน์ ... “...จุดตัวเองก็ยอมทันใด ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมา เพียงปรารถนา ดอกทานตะวันหันมอง สักครั้ง...” #ดนตรีมีธรรม #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

560 | 18 days ago | 10

พึงระวัง เราคิดว่าศีลเราบริสุทธิ์ หมั่นสำรวจว่า ศีลที่เราถือนั้นเป็นเพียงศีลภายนอกรึเปล่า หากภายในยังมีความบาดหมาง ก่นด่า สาปแช่ง ศีลนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีที่ชี้ทางให้เห็นกลไกของกิเลส ที่ซ่อนเร้น เพราะถ้ายังไม่บริสุทธิ์จริงทั้งข้างนอกและข้างใน.... จะกลายเป็นบาปของคนดี

1,182 | 18 days ago | 11

🙏🙏🙏

634 | 19 days ago | 8

: "...ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ละเสียได้ด้วยกรรมดี ผู้นั้นย่อมยังโลกนั้นให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น..." ม.ม.๑๓/๔๘๗ พุทธภาษิต ... “...โอ้เจ้าดวงเดือนเอย...” ลาวดวงเดือน #ดนตรีมีธรรม #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

561 | 19 days ago | 15

กราบอาจารย์นทีด้วยความเคารพยิ่ง🙏🙏🙏 กระจ่างใจ

1,206 | 20 days ago | 21

จริงๆนะ เคยประมาทพลาดพลั้งมาเยอะแล้ว🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่ชาค่ะ

1,248 | 20 days ago | 10

ระวังความคิด บทความคุณดังตฤณ... อยากให้อ่านค่ะ เพื่อประคับประคองใจเราเองค่ะ💪💪💪 ทิศทางความคิด พาเราขึ้นเหนือ หาแสงสว่าง หรือพาเราลงต่ำ หาความมืดมน ทิศทางความคิด ช่วยให้เห็นทางชีวิตกระจ่างชัด รอบด้านโปร่งใสไม่ติดขัด หรือบังไม่ให้เห็นอะไร มากไปกว่าเมฆหมอกภายในก็ได้ ทิศทางความคิด เป็นคนละเรื่อง กับความฉลาดในการคิดเลข หรือแม้แต่ความฉลาดในการพูดจา ทิศทางความคิด เริ่มต้นจากการปักใจเชื่อ และสิ่งที่คนเราปักใจเชื่อ ก็คือสิ่งที่คนคนหนึ่งบอกตัวเองว่า นี่แหละถูก นี่แหละชอบ นี่แหละใช่ เมื่อปักใจเชื่อสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นทิศทางความคิดให้กับเรา ทิศทางความคิด แบบเชื่อว่าตัวเองถูกเสมอ ทั้งที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่ฟังใครเลย ยึดไว้แต่ก้อนหนักๆ ก้อนดำๆทะมึนของอัตตาท่าเดียว เสี่ยงกับชีวิตหนักๆ มืดๆ ร้อนๆ บางทีจะรู้ได้ว่าผิด รู้ได้ว่าไม่ใช่ ส่วนใหญ่ก็ตอนใกล้ลงเหว หรืออีกทีก็ย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหน เนิ่นนานเกินค่อนชีวิตกันแล้ว ทิศทางความคิด แบบเชื่อว่าพระศาสดาถูก เชื่ออย่างรู้เหตุรู้ผลเข้ามา ในความไม่มีอัตตาตัวตน เชื่ออย่างเห็นว่าอะไรๆ มันก็แค่มาประกอบร่างให้หลงยึดชั่วคราว พอองค์ประกอบเหล่านั้นกระจัดกระจายหายไป ก็ไม่เหลือสิ่งที่นึกว่าเป็นอัตตาตัวตนปรากฏต่อ เชื่ออย่างนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆ เริ่มเห็นนิมิตหมายได้จากความเบา โล่งเหมือนยกภูเขาพ้นจากอกได้ ที่ผิด ก็เต็มใจรับว่าจะแก้ให้ถูก โดยไม่มีภาพลักษณ์ของคนถูกตลอดค้ำคอ ทิศทางความคิด ถ้าตรงแน่วบนทางโล่งแบบยั่งยืน ไม่เป๋ลงเข้ารกเข้าพงข้างทางเสียก่อน ในที่สุดก็ไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่ใครต่อใครพากันนึกว่าไม่มีอยู่จริง จุดหมายนั้น คือการไม่ต้องคิดให้เป็นทุกข์ ไม่ต้องคิดเสี่ยงผิดเสี่ยงถูก เหลือแต่รู้ถูก รู้ชอบเฉพาะตน รู้ว่าส่ิงใดไม่เที่ยง ก็ไม่ควรเฝ้าหวังมองอยู่ว่ามันเที่ยง รู้ว่าสิ่งใดไม่อาจทนรักษาความเป็นตัวเดิม ก็ไม่ควรเฝ้าหวังมองอยู่ว่ามันเป็นตัวเดิม รู้ว่าสิ่งใดไม่อาจคุมรูปเดิม ก็ไม่ควรเฝ้าหวังมองอยู่ว่า มันเป็นตัวตนอะไรตัวหนึ่งจริง ก็แค่ของหลอกให้หลงยึดชั่วคราวอีกชิ้น!

347 | 20 days ago | 0

เราก็อิฐก้อนหนึ่ง มาทำนุบำรุงอิฐในตัวเราให้เข้มแข็ง พร้อมถูกนำไปก่อสร้างให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ในเจดีย์รูปเมืองดีกว่า 💪💪💪 #Repost @mungkornwin with @get_repost ・・・ : “อิฐก้อนไหนจะถูกวางไว้อย่างเดิม อิฐก้อนไหนจะถูกวางไว้สร้างเมือง..” อิฐก้อนไหน ??? #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

938 | 21 days ago | 19

วนมาให้รำลึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนัก🙏🙏🙏 #Repost @mungkornwin with @get_repost ・・・ : รำลึกถ้อยร้อยรำพัน สังฆบิดาจารึกในใจ ... คิดถึงเจ้าพระคุณ #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork

1,092 | 21 days ago | 5

ทุกข์ สุข สุข ทุกข์ สุข ทุกข์ ทุกข์ สุข สุข สุข ทุกข์ ทุกข์ ทุกข์ ทุกข์ สุข สุข ก็มีแค่นี้ ไม่เที่ยงซักอย่าง🙏🙏🙏

1,558 | 21 days ago | 15

กราบหลวงพี่โก๋🙏🙏🙏. #สัมมาวาจา เกือบ 100% ของสิ่งที่เราพูดคือการแสดงความเห็น ทุกๆคำที่เราพูด เรากำลังบอกกับโลกและตนเอง ว่าเราเห็นอะไร เรารู้สึกอย่างไร ซึ่งสะท้อนคุณภาพของสติ ปัญญา และความกรุณาของเราโดยตรง การพูดถึงคนอื่นในแง่ลบด้วยความคึกคะนอง คือการประจานตัวเองอย่างเมามันโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งไม่ดีกับทั้งผู้พูด และผู้ที่ถูกพูดถึง ก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใครหรืออะไร สำรวจใจตัวเองให้ดีเสียก่อนว่า เราจะพูดไปเพื่ออะไร มันทำให้อะไรดีขึ้นจริงๆไหม มันจริงแค่ไหน เราสามารถกล่าวด้วยความกรุณาไหม ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรมากมาย หรือเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งเพียงพอ หรือมีปัญญาแต่ยังไม่เมตตาพอที่จะกล่าวด้วยใจที่สงบและกรุณา ผลดีอาจไม่คุ้มผลเสีย การสงบความคิดสงบคำพูด คือความกรุณาที่เราสามารถมอบให้ตัวเองได้ เวลาที่พูดถึงคนอื่น เรามักลืมตัวเองไปเลย เวลาที่พูดถึงตนเอง เราก็มักหลงตนเองอยู่เหมือนกัน มันก็ยากเหมือนกันนะ ก่อนจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนใคร ดูแลใจตัวเองให้ดีก่อนน่าจะดีกว่า

470 | 23 days ago | 7

กราบอาจารย์นทีค่ะ 🙏🙏🙏

1,055 | 23 days ago | 9

กราบอาจารย์นทีค่ะ 🙏🙏🙏 ต้องฝึกจิตด้วยการภาวนา พอจิตมีกำลังจึงจะละได้จริง

1,383 | 23 days ago | 12

วิชาใจ 🙏🙏🙏 หลวงพี่โก๋ขยายความคำสอนท่านพุทธทาส. . . #มองแต่แง่ดีเถิด ไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกอย่าง ทุกคนมีแง่งาม และจุดบกพร่อง รวมทั้งตัวเราเองด้วย การตั้งแง่กับจุดบกพร่องของใครสักคน ไม่ส่งผลดีต่อใครเลย มีแต่จะทำให้จิตใจมัวหมอง บั่นทอนความสัมพันธ์ เวลาที่คิดไม่ดีกับคนอื่น เราเองคือคนที่ไม่สบายใจ เวลาที่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นยิ่งร้ายไปกันใหญ่ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะจิตใจจะสูงขึ้นด้วยการพูดเรื่องไม่ดี แม้แต่กับตัวเอง ก็ควรรู้จักให้กำลังใจตัวเองบ้าง อย่าข่มเหงหรือตั้งแง่ตัวเองจนเกินไปเลย การทำร้ายความสัมพันธ์กับตัวเอง ไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับใครเลย การฝึกมองแต่แง่ดี ไม่ได้แปลว่าไร้เดียงสา แต่เป็นการฝึกใช้ชีวิตบนโลกที่ไม่สมบูรณ์ ร่วมกับมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วยความเข้าใจว่านี่คือเรื่องปกติธรรมดา และฝึกอยู่กับความปกติธรรมดาด้วยความสบายใจ

3,773 | 24 days ago | 147

เสียเวลาอ่านซักนิด อาจช่วยให้เรามองคนอื่นได้รอบขึ้น และยังให้โอกาสตัวเองได้ใจกว้างขึ้นด้วยความเมตตาต่อกัน เห็นใจกัน 🙏 ขอบคุณบทความดีๆที่ไม่ทราบว่าท่านใดเขียนไว้ ขออนุญาตนำมาส่งต่อ. . . 😊😊😊 ชอบเรื่องนี้มาก อ่านบ่อยๆ เตือนตัวเอง "แม่ของผม เป็นคนทำ อาหารที่บ้านประจำ ทุกวัน... คืนหนึ่ง หลังจากที่ แม่ทำงานหนัก มาตลอดทั้งวัน แม่ กลับบ้านมา ด้วยความเหนื่อยล้า และทำอาหารเย็น ให้เราตามปกติ ที่โต๊ะอาหาร แม่วางจาน ที่มี ปลาทูไหม้เกรียม บนโต๊ะ ต่อหน้าพ่อ และทุกๆคน ผมรอว่า แต่ละคน จะว่าอย่างไร แต่... พ่อไม่พูดอะไร และตั้งหน้าตั้งตา กิน ปลาทูไหม้ตัวนั้น และหันมา ถามผมว่า ที่โรงเรียน เป็นอย่างไรบ้าง คืนนั้น หลังอาหารเย็น ผมจำได้ว่า ได้ยิน แม่ ขอโทษพ่อ ที่ทอดปลาทูไหม้ และ ผมไม่เคยลืม ที่พ่อ พูดกับแม่เลย "โอย... ผมชอบ ปลาทูทอด เกรียมๆ อร่อยมาก นะแม่" คืนต่อมา ผมเก็บคำถามในใจ ก่อนนอน และถามพ่อว่า "พ่อชอบปลาทูทอด เกรียมๆ จริงๆ เหรอ" พ่อลูบหัวผม และตอบว่า "แม่ของลูก ทำงานหนัก มาทั้งวัน... ปลาทูไหม้ 1 ตัว ไม่เคยทำร้ายใคร แต่คำพูด ที่ต่อว่า กันนั้นต่างหาก ที่จะทำร้ายกัน" "ชีวิตคนเรา เต็มไปด้วย ความไม่สมบูรณ์แบบ และแต่ละคน ก็ ไม่ได้เกิดมา สมบูรณ์แบบ ตัวเราเอง ก็ไม่ได้มีอะไร ดีกว่าใครๆ" แต่สิ่งที่ พ่อเรียนรู้ ในช่วงชีวิต คือ..... การเรียนรู้ ที่จะยอมรับ ความผิด ของคนอื่น และ ของตัวเอง การเลือก ที่จะยินดีกับ ความคิดต่างกันของ แต่ละบุคคล เป็นสิ่งสำคัญ ในการรักษา ชีวิตครอบครัว ที่มีความสุข และยืนยาว “ชีวิตเรา สั้นเกินกว่า ที่จะตื่นขึ้นมา พร้อมกับ ความเสียใจ ที่ว่า เราทำผิดกับ คนที่เรารัก และรักเรา ให้ดูแล และทะนุถนอม คนที่รักเรา และพยายามเข้าใจ และให้อภัย จะดีกว่า" ** ถ้าเรารู้ เราจะ ทำไหม? ** • เราจะบีบแตร ใส่คนที่ ยืนยึกยัก ริมถนน แยกที่ผ่านมาไม๊– ถ้าเรารู้ว่า เค้าใส่ขาเทียม • เราจะเบียดชน คนข้างหน้า ที่เดินช้ามากไม๊ – ถ้าเรารู้ว่า เค้าเพิ่งตกงาน • เราจะขำ คนที่ แต่งตัวเชยไม๊ – ถ้าเรารู้ว่า เค้ามีชุดเก่ง แค่ชุดเดียว • เราจะรำคาญ สาวโรงงาน ที่มาเดิน พารากอนไม๊ – ถ้าเรารู้ว่า นั่นคือ การฉลองวันเกิดของเธอ • เราจะหมั่นไส้ ลุงที่หัวเราะ เสียงดังลั่น คนนั้นไม๊ – ถ้ารู้ว่า แกเป็นมะเร็ง ขั้นสุดท้าย • เรารู้แจ่มชัดเสมอ… ว่าชีวิตเรา กำลังเจออะไร แต่เรา ไม่มีวันรู้ว่า "คนที่เราเจอ – กำลังเจอ กับอะ

393 | 24 days ago | 1

กราบหลวงปู่เจี๊ยะด้วยความเคารพยิ่ง พระผู้ถูกครูบาอาจารย์เรียกท่านว่า ผ้าขี้ริ้วห่อทอง 🙏🙏🙏. อยากจะเป็นบัวพ้นน้ำได้ ต้องมาจากโคลนเท่านั้น อย่ารังเกียจโคลน เพราะมันทำให้เรารู้จักความสกปรก เพาะบ่มจนขึ้นก้าน ค่อยๆพ้นน้ำ อยากสะอาด ต้องรู้ก่อนว่า อะไรบ้างที่สกปรก

2,239 | 24 days ago | 52

เห้ย.... ไรฟะ 😂😂😂😂 ขอบคุณเจ้าของคลิปค่ะ

516 | 24 days ago | 6

หลวงพี่โก๋🙏🙏🙏 ”ไม่มีอะไรขโมยความเบิกบานใจเหมือนกับการเปรียบเทียบ” ธีโอดอร์ รูสเวลต์ “ดอกไม้ไม่คิดแข่งบานกับดอกข้างๆ มันเพียงแค่เบ่งบานตามหน้าที่ของมัน” พระอาจารย์เซ็นไค ชิบายามะ

981 | 24 days ago | 26

ถูกจับได้ว่ามีกิ๊ก🤣 ขอบคุณเจ้าของคลิปค่ะ

509 | 25 days ago | 0

หลัง😊

860 | 25 days ago | 4

วันนี้นายหน่อมแน้มอารมณ์ดี ให้กอด ให้ฟัดอย่างง่ายดาย😘😘😘

1,112 | 26 days ago | 19

โลกธรรมแปด 🙏🙏🙏

6,074 | 26 days ago | 62

เป็นมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้ว🙏🙏🙏 ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นารีรัตนาแห่งแผ่นดิน #Repost @bualoyteamwork with @get_repost ・・・ : “...แก้วที่ควรค่าการสดุดี คือหนึ่งนารีผู้เป็นที่รัก...” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปฏิสันถาร กับคุณปาน ธนพร แวกประยูร หลังจากที่ได้ขับร้องเพลง “นารีรัตนา” ในการแสดงนาฏศิลป์ถวายหน้าพระพักตร์ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายชื่อ “โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์” อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ... #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

852 | 26 days ago | 10

ทำบุญภายนอกทำไป บุญภายในยิ่งต้องทำ 🙏🙏🙏 กราบพระอาจารย์โสภาค่ะ

585 | 27 days ago | 14

ทัวร์กันมั๊ยคะ🤣🤣🤣🤣

771 | 27 days ago | 7

อดทน 🙏🙏🙏

750 | 27 days ago | 1

ขอบคุณอ๋อมกับตุ๊กมากๆค่ะ คุยสนุกตลอด สวยก็สวย😊😊😊

946 | 27 days ago | 6

เสียง🙏🙏🙏

1,375 | 28 days ago | 19

🙏🙏🙏

1,027 | 28 days ago | 7

🙏🙏🙏

728 | 29 days ago | 11

🙏🙏🙏ทีแรกก็ให้พึ่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พอได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างไร พระธรรมสอนอย่างไร พระสงฆ์สอนอย่างไร พอไปทำตาม มันได้รู้ได้เห็น ได้เป็นของตัวเอง รู้ชัด พึ่งตัวเองได้แล้ว อัตตาหิ อัตตโน นาโถ #ธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ด้วยตนเอง #ไม่ใช่สักแต่ไปทำตามเขา เบื้องต้นคือน้อมใจเชื่อ เชื่อด้วยศรัทธา ปัญญา ความคิด ให้พยายามทำเข้า ทำได้จริงก็คือผล +++++ หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

1,164 | 29 days ago | 14

🙏🙏🙏

692 | 29 days ago | 7

ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วค่ะ. ภูผาธรรมปฏิบัติธรรม ภาค 6 ** : เรื่องลมและจิต : ** วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 เชิญสมาชิกภูผาธรรม และท่านที่สนใจในการปฏิบัติธรรม ร่วมปฏิบัติธรรม เรื่องลมและจิต ที่ภูผาธรรม ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 รับสมัครชาวภูผาธรรมและท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรม (ลงทะเบียนล่วงหน้า) การสอน - กิจกรรม - อาจารย์แสดงธรรมที่ศาลา ลานฝึก : เรื่อง ลมและจิต, การทำสมาธิ ภาวนา - ปฏิบัติ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ที่ศาลา , ลานฝึก - สอบถาม , รายงานผลการปฏิบัติ กับอาจารย์ - อาจารย์แนะนำการปฏิบัติส่วนตัว - สวดมนต์ , แสดงธรรม (ตามความเหมาะสม) ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม 5.00 - 7.00 น. ปฏิบัติธรรมส่วนตัว 7.00 - 8.00 น. รับอาหารเช้า 9.00 - 11.30 น. แสดงธรรม, ปฏิบัติธรรม 11.30 - 12.00 น. รับอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น. แสดงธรรม, ปฏิบัติธรรม 16.00 - 16.30 น. ทำความสะอาดศาลา , สถานที่ 16.30 - 17.00 น. รับน้ำปานะ 18.00 - 22.00 น. แสดงธรรม, ปฏิบัติธรรม สถานที่ - เป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีน้ำบาดาล ไฟฟ้า - ที่ปฏิบัติธรรม ศาลา, ลานฝึก, ลานพระ, ใต้ต้นไม้ - นอนรวมกุฎิรวม, นอนรวมที่กุฏิเดี่ยว. นอนมุ้งที่ศาลากองงาน , นอนเต๊นท์ใต้ต้นไม้ - ห้องน้ำรวม น้ำบาดาล การแต่งกาย - เสื้อขาวแขนสั้น ผ่าอกติดกระดุม - กางเกงดำ (ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง , กระโปรงดำ ตอนรับอาหาร, สวดมนต์) - รองเท้าที่ใส่เดินได้สบาย การแต่งกายวันพิธีเปิดปฏิบัติธรรมภาค 6 - ชาย : กางเกงดำ เสื้อขาวผ่าอกติดกระดุม + ผ้าสไบ - หญิง : ผ้าถุงดำ หรือกระโปรงยาวดำ เสื้อแขนสั้นผ่าอกติดกระดุม + ผ้าสไบ สิ่งที่ต้องเตรียมมา - อุปกรณ์การนอน (ที่ปูนอน หมอน ผ้าห่ม..... ) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม - ผ้าสไบ - ยาส่วนตัว - ไฟฉาย , ยากันยุง - กระบอกใส่น้ำดื่มส่วนตัว - ของใช้ส่วนตัว (ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม) *** งดใช้ โทรศัพท์มือถือ ระหว่างปฏิบัติธรรม *** งดส่งเสียงดัง, กิจกรรม ที่รบกวนผู้อื่น, เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม ** งดสิ่งเสพติด, ของมึนเมา, ขายของ, ขายประกัน, หาสมาชิก ...... *- เสียงแสดงธรรมของอาจารย์ ภูผาธรรมจะนำขึ้นเว็บไซท์ ให้ฟังและดาวน์โหลด หลังจากที่อาจารย์แสดงธรรมแล้ว -* ท่านใดสนใจร่วมปฏิบัติธรรม แจ้ง ชื่อ วันที่ร่วมปฏิบัติธรรม สมัครได้เลยค่ะ ผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ควรมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่าน้อย 3 วัน เพื่อให้ได้ประโยชน์มาก

413 | 29 days ago | 6

เส้นเดียวก็ฟินได้ บุญเหลือเล่นของเล่นแพงๆไม่เป็น นางชอบพื้นบ้าน😊😊😊😊

539 | 29 days ago | 2

วิชาใจ จากหลวงพี่โก๋🙏🙏🙏#WorrierWarrior บนเส้นทางแห่งการฝึกฝนอบรมใจ เราจำเป็นต้องมีอิสรภาพเหนือใจให้ได้สักระดับหนึ่งเสียก่อน ซึ่งใจก็ไม่ได้ปล่อยให้เราเป็นอิสระได้ง่ายๆ เหมือนกัน หนึ่งในเทคนิคที่กิเลสในใจใช้เหนี่ยวรั้งเราไว้คือ ‘ความลังเลสงสัย’ ทั้งที่จริงๆแล้ว การใส่ใจร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวบ้างนิ่งบ้างนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไร แต่ระหว่างการฝึกตน กลับมีคำถามมากมาย ‘เราทำถูกมั้ย’ ‘ต้องฝึกแบบนี้ไปอีกนานสักแค่ไหน’ ‘นี่หรือคือความสุขที่เราแสวงหา’ ‘ฝึกไปก็ ไม่เห็นจะได้อะไรเลย’ การฝึกใจก็เหมือนกับการฝึกฝนเด็ก เด็กน้อยจะชวนเราพูดเราคุยไปเรื่อย ถ้ามัวแต่ต่อบทสนทนา บทสนทนาจะยิ่งยืดยาว เราสามารถตัดบทสนทนาอย่างสุภาพๆ ได้ด้วยการกลับมาใส่ใจการเคลื่อนไหว เช่นลมหายใจ ก้าวเดิน การเคลื่อนไหว 14 จังหวะ หรือกิจกรรมของเราต่อไป พอเราเลิกให้ความสำคัญกับความสงสัย ความสงสัยจะหายไปเอง ออกตัวแบบนักรบ (warrior) ต้องไม่เสียท่าให้กิเลสมาลดระดับจนกลายเป็นนักกังวล (worrier) ไปเสียนะ

1,862 | 30 days ago | 21

ล้างใจ🙏🙏🙏

695 | 30 days ago | 8

"คนที่แข่งขันกันเอาชนะนั้น แพ้ตลอด เพราะต้องวิ่งตามเค้าอยู่ตลอด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า ให้ชนะเจ้าของอยู่ในระดับพอดี ตามหลักของพระเจ้าอยู่หัว "เศรษฐกิจพอเพียง" ไม่เช่นนั้นแล้ว ผู้ที่แพ้ตลอดกาลคือแผ่นดิน ธรรมชาติที่เป็นดินเป็นน้ำ มีแต่เสียกับเสีย ผู้ที่แพ้คือแผ่นดิน ส่วนผู้ชนะก็แพ้อีก คือแพ้เจ้าของ (ตัวเอง) นั่นเอง" -พ่อแม่ครูจารย์แบน🙏🙏🙏🙏 กราบด้วยเศียรด้วยเกล้า

2,314 | 31 days ago | 32

🙏🙏🙏

415 | 31 days ago | 1

วิชาใจ 🙏🙏🙏จากหลวงพี่โก๋. #The3Poisons คนส่วนใหญ่รู้ว่า ‘กิเลส’ ไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่เราไม่รู้สึกว่ามันเลวร้ายจริงๆ จึงไม่รู้สึกว่าต้องทำอะไรกับมันอย่างจริงจัง ยิ่งไปกว่านั้น ความอยากได้อยากมีอยากเป็น ความไม่พอใจ ความเชื่อมั่นในความคิดความเห็นความรู้สึกตัวเอง ก็ดูเป็นเรื่องปกติทั่วไป ในฐานะคนที่เคยทำงานด้านแบรนด์ ประทับใจตอนที่รัฐบาลรีแบรนดิ้ง ยาม้า ด้วยคำเรียกใหม่ ‘ยาบ้า’ เมื่อต้องพูดถึงกิเลส ตนเองมักเลือกที่จะรีแบรนดิ้งกิเลส ด้วยคำที่เตือนให้ผู้ฟังไม่ประมาทในพิษสงของมัน เช่น mental toxins หรือ spiritual poisons คือพิษทางจิตใจ หรือจิตวิญญาณ ที่ทำให้ใจเราไม่เป็นปกติสุข ไม่แจ่มใส ไม่ใช่สิ่งที่ควรส่งเสริม ในทางตรงข้าม เราควรถอดถอนพิษนี้ออกจากใจ ด้วยการเจริญสติให้เป็นนิสัย ฝึกไม่ทำตามใจอยาก ใช้ชีวิตแบบพอดีๆ รู้จักพอ ฝึกความเสียสละแบ่งปัน ไม่ถือสาหาความ รู้จักรักษาน้ำใจผู้อื่น ให้อภัยอยู่เสมอ เจริญพรหมวิหาร มองโลกในทางที่ดี แล้วก็ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ ใจกลางวงล้อแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย คือพิษทั้งสามที่ปนเปื้อนจิตใจ ที่เราฝึกฝนอบรมตนเอง ไม่ได้เพื่อเป็นคนดี คนพิเศษ คนที่น่าชื่นชมแต่อย่างใด จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการฝึกปฏิบัติก็เพื่อถอดถอนพิษทั้งสามออกจากใจให้หายเจ็บป่วยเท่านั้นเอง

3,639 | 31 days ago | 35

การแก้ใจตนเอง . น่าจะทุกคนในโลกนี้ที่มีเวลาพูดว่าตนต้องอดทนเหลือเกิน อดทนต่อคนนั้นบ้าง อดทนต่อเรื่องนี้บ้าง ต่างๆ นานา บางทีขณะที่เจ้าตัวรู้สึกว่าต้องอดทนอย่างยิ่งนั้น คนอื่นโดยเฉพาะผู้เป็นเหตุให้คนอื่นต้องอดทน หาได้รู้สึกว่าเขาต้องอดทนเพราะตนไม่ เมื่อไม่รู้สึกก็พูดทำไปตามความต้องการของตนไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของผู้อื่น ในกรณีนี้ ไม่มีวิธีใดที่ผู้ต้องอดทนจะทำดียิ่งไปกว่าแก้ที่ใจตนเอง ให้ไม่ต้องใช้ความอดทนรับรู้รับเห็นอะไรๆ ที่ไม่ชอบหู ไม่ชอบตา ไม่ชอบใจเหล่านั้น . การจะแก้ใจตนเองในกรณีนี้ ก็ต้องเริ่มที่ยอมรับความจริงเสียก่อนว่า ความไม่ชอบหูไม่ชอบตาไม่ชอบใจจนถึงต้องใช้ขันติ ความอดทนอดกลั้นนั้นเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนใจ ถ้าทำลายความไม่ชอบหูไม่ชอบตาไม่ชอบใจหมดสิ้นไปได้ ก็จะไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรอีก ก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจในเรื่องหรือในคนผู้นั้นอีก . ต้องตั้งปัญหาถามตนเองอีกว่า ทำไมจึงเกิดความไม่ชอบหูไม่ชอบตาไม่ชอบใจขึ้น ทั้งๆ ที่บางทีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องถึงตนเองอย่างไร เช่น บางทีเขาพูดเขาทำกันอยู่ถึงไหนๆ ไปแลเห็นเขา ได้ยินเข้าก็เกิดไม่ชอบหูไม่ชอบตาไม่ชอบใจเสียแล้ว ทำไมจึงเกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นได้ บางทีอาจจะให้คำตอบตนเองไม่ได้ว่า เพราะเหตุไร หรือตอบตนเองได้ แต่ก็ไม่ตรงตามความจริง คือจะตอบไปว่า เพราะเขาพูดไม่ดี เสียงกระโชกกระชากเรื่องที่เขาพูดกันมันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นถึงคนนั้นคนนี้ ที่ไม่ควรได้รับการลบหลู่ดูหมิ่นเช่นนั้นอะไรทำนองนี้ คำตอบเช่นนี้ไม่ถูกต้อง . คำตอบที่ถูก คือ เพราะเราเองไปปรุงคิดไปว่าเสียงที่เขาพูดกระโชกกระชากไม่น่าฟัง กวนโทสะ หรือเรื่องที่เขาพูดไม่น่าจะนำมาพูด เพราะความปรุงคิดเกิดขึ้นเช่นนั้น จึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบหูไม่ชอบตาไม่ชอบใจขึ้น ความจริงเป็นเช่นว่าหรือไม่ คือเกิดจากความปรุงคิดหรือไม่ ให้ทดลองพิสูจน์ดูได้ คือเมื่อได้ยินได้เห็นเรื่องหรืออะไรก็ตามที่ถ้าคิดปรุงไปแล้วจะต้องว่า ไม่น่าชอบหูชอบตาชอบใจ แล้วก็อย่าคิดปรุงไปเป็นอันขาด เวลาเห็นเวลาได้ยินก็รวมใจไว้กับที่ ไว้กับคำบริกรรมพุทโธก็ได้ หรือจะคิดว่าหูกำลังได้ยินเสียงก็ได้ ตากำลังเห็นรูปก็ได้ คิดไว้ เช่นนี้ให้ตลอดเวลาที่เรื่องหรือเสียงที่ไม่น่าชอบใจเกิดขึ้น หัดคิดเช่นนี้เป็นประโยชน์แน่หูได้ยินเสียง ก็คิดเพียงว่าหูได้ยินเสียง ตาเห็นรูปก็คิดเพียงว่าตาเห็นรูป จมู

740 | 31 days ago | 5

Morning... ka...มีการปลุก...จากแมวซน ซน 😪

1,038 | 32 days ago | 13

" เขาตำหนิติชมอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของโลก จะดีวิเศษขนาดไหนเขาก็ตำหนินินทาได้ ท่านจึงพูดเป็นภาษิตเอาไว้ " นัตถิ โลเก อนินทิโต " คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก จะประพฤติปฏิบัติวิเศษขนาดไหน คนที่ไม่ชอบใจเขาก็ตำหนิ จะชั่วเสียขนาดไหน คนที่ชอบใจเขาก็สรรเสริญ เรื่องของโลก เอาแน่นอนจริงจังไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมา." หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร 🙏🙏🙏

702 | 32 days ago | 0

ว่าด้วยเรื่องเจิมรถ 🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่หล้าค่ะ

4,487 | 32 days ago | 58

ตากะยาย ... ยายกะตา ... ตราบลมหายใจสุดท้าย ... 🙏🙏🙏. กราบขอบคุณพระปกรณ์วิน ที่ท่านเพียรเดินทางมารับสังฆทานของมารดา กว่า 5 ปี นั่นทำให้แม่ได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอ เก็บเป็นเสบียงในจิตในใจ กราบความเมตตาจากท่านวิน... ที่มีต่อยายจริงๆค่ะ กายมันป่วย อย่าให้ใจป่วยไปตามกาย

909 | 32 days ago | 11

ครบ จริง จบ 🙏🙏🙏 กราบพระคุณย่าจันดี

211 | 33 days ago | 3

WHO IS “DK”???? COMING SOON....... #RunwayThriller #DK #IwantyourFashion #june2019 #DKjune2019 #getfamiliar #universalmusicgroup #อวตารยานแม่แด่พื้นโลก

2,355 | 33 days ago | 32

นี่แน่...อภัยให้หายแค้น ขอบคุณเจ้าของคำ ดีและถูกทางที่สุดเลย🙏😊😊😊

1,457 | 33 days ago | 13

นั่น!!!!! เราก็เป็น เป็นแล้วก็แก้ไขดัดแปลงตนซะ 🙏🙏🙏 กราบท่านพุทธทาสค่ะ

731 | 33 days ago | 4

เมื่อเราเห็นความไม่ยุติธรรม ความทุจริต การคอรัปชั่นรอบตัว มันก็ชวนให้จิตเราเศร้าหมอง เมื่อเรามองไม่เห็นวี่แววว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆ มีทางจะดีขึ้นในอนาคตเรามักจะรู้สึกหดหู่ใจ ส่วนนักปฏิบัติธรรม เราไม่ปล่อยให้จิตรังเกียจใคร เรารังเกียจเฉพาะกิเลสซึ่งผลักดันพฤติกรรมของมนุษย์ผู้โง่แกมหยิ่งเท่านั้น รังเกียจมนุษย์ คือ รังเกียจปลายเหตุของปัญหา และทำให้จิตเราขุ่นมัว รังเกียจกิเลส คือ รังเกียจต้นเหตุของปัญหา ซึ่งทำให้เราสำนึกได้ว่ากิเลสที่น่าเกลียดทั้งหลายเราก็มีเหมือนกัน จะแก้ปัญหาของโลกต้องแก้ที่ตัวเองด้วย เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของโลก เราต้องฉลาดในวิธีป้องกันและละกิเลส สังคมโลกไม่ค่อยดีขึ้นสักทีเพราะมนุษย์เราชอบแก้ปัญหาแบบผิวเผิน เปลี่ยนคน เปลี่ยนกลุ่ม เปลี่ยนนโยบาย แต่ไม่คิดเปลี่ยนการเป็นทาสของกิเลสของทุกคน ทุกฝ่าย ทุกข์ของชาวโลกจึงซำ้ซากเหมือนเดิม พระอาจารย์ชยสาโร

952 | 33 days ago | 13

วิชาใจ ... จากหลวงพี่โก๋🙏🙏🙏 #AppointmentWithLife เวลาที่เราได้ยินคำว่าเพื่อน เรามักคิดถึงสิ่งที่อยู่นอกตัว ไม่ว่าจะเป็นใครสักคน สัตว์เลี้ยงสักตัว เสียงเพลง หรือหนังสือ จริงๆ เราสามารถเป็นเพื่อนกับตัวเองได้นะ เคยนั่งกินข้าว ‘เงียบๆ’ คนเดียวบ้างไหม ปิดเสียงข้างนอกที่ไม่จำเป็น ไม่ต้องเปิดเพลง ไม่ดูนั่นดูนี่ระหว่ากิน มีแต่เรากับอาหาร อยู่กับคำเคี้ยวของเรา ไม่ต้องรีบกินให้เสร็จ อย่าไปทำตัวเหี่ยวเฉาให้หดหู่ หรือพยายามทำตัวแจ่มใส รับรู้สัมผัสของคำเคี้ยว และรสชาติอาหาร ถ้ามีความคิดระหว่างเคี้ยว เพราะบางทีความเงียบก็ชวนให้คิดนั่นคิดนี่ นั่นเพราะเราเอาจปล่อยให้ตัวเองกินไปคิดไปจนเกิดความเคยชิน ก็ต้องรู้จักเงียบเสียงข้างใน ไม่ต้องเบื่อต้องเซ็ง ไม่ใช่แค่กินข้าว แต่เราสามารถ ‘เดท’ กับตัวเองได้ในทุกๆกิจกรรม เราสามารถชวนตัวเองไปเดินเล่น ไปทำประโยชน์ อาบน้ำให้กับตัวเอง จนกระทั่งชวนตัวเองสวดมนต์ก่อนนอน เรียกได้ว่า เราสามารถมีตัวเองเป็นเพื่อนได้ตั้งเช้ายันเข้านอนเลย

1,204 | 33 days ago | 14

🙏🙏🙏

1,054 | 34 days ago | 23

ชีวิตติดตุ๊กแก... อย่าเพิ่งเบื่อค่ะคุณผู้ชม ... สำหรับคนรักตุ๊กแก วันนี้ทางเรามีมาให้ท่านได้เลือกชม คละไซด์ ครอบครัวนี้ มีรวมๆ10ตัวได้ แต่ละตัวก็ เป่งๆ พร้อมนำไปทำยาโด๊ป ชักจะเริ่มมองว่ามันน่ารักละ😊

929 | 34 days ago | 14

ภูผาธรรมปฏิบัติธรรม ภาค 6 ** : เรื่องลมและจิต : ** วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 เชิญสมาชิกภูผาธรรม และท่านที่สนใจในการปฏิบัติธรรม ร่วมปฏิบัติธรรม เรื่องลมและจิต ที่ภูผาธรรม ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 รับสมัครชาวภูผาธรรมและท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรม (ลงทะเบียนล่วงหน้า) การสอน - กิจกรรม - อาจารย์แสดงธรรมที่ศาลา ลานฝึก : เรื่อง ลมและจิต, การทำสมาธิ ภาวนา - ปฏิบัติ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ที่ศาลา , ลานฝึก - สอบถาม , รายงานผลการปฏิบัติ กับอาจารย์ - อาจารย์แนะนำการปฏิบัติส่วนตัว - สวดมนต์ , แสดงธรรม (ตามความเหมาะสม) ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม 5.00 - 7.00 น. ปฏิบัติธรรมส่วนตัว 7.00 - 8.00 น. รับอาหารเช้า 9.00 - 11.30 น. แสดงธรรม, ปฏิบัติธรรม 11.30 - 12.00 น. รับอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น. แสดงธรรม, ปฏิบัติธรรม 16.00 - 16.30 น. ทำความสะอาดศาลา , สถานที่ 16.30 - 17.00 น. รับน้ำปานะ 18.00 - 22.00 น. แสดงธรรม, ปฏิบัติธรรม สถานที่ - เป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีน้ำบาดาล ไฟฟ้า - ที่ปฏิบัติธรรม ศาลา, ลานฝึก, ลานพระ, ใต้ต้นไม้ - นอนรวมกุฎิรวม, นอนรวมที่กุฏิเดี่ยว. นอนมุ้งที่ศาลากองงาน , นอนเต๊นท์ใต้ต้นไม้ - ห้องน้ำรวม น้ำบาดาล การแต่งกาย - เสื้อขาวแขนสั้น ผ่าอกติดกระดุม - กางเกงดำ (ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง , กระโปรงดำ ตอนรับอาหาร, สวดมนต์) - รองเท้าที่ใส่เดินได้สบาย การแต่งกายวันพิธีเปิดปฏิบัติธรรมภาค 6 - ชาย : กางเกงดำ เสื้อขาวผ่าอกติดกระดุม + ผ้าสไบ - หญิง : ผ้าถุงดำ หรือกระโปรงยาวดำ เสื้อแขนสั้นผ่าอกติดกระดุม + ผ้าสไบ สิ่งที่ต้องเตรียมมา - อุปกรณ์การนอน (ที่ปูนอน หมอน ผ้าห่ม..... ) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม - ผ้าสไบ - ยาส่วนตัว - ไฟฉาย , ยากันยุง - กระบอกใส่น้ำดื่มส่วนตัว - ของใช้ส่วนตัว (ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม) *** งดใช้ โทรศัพท์มือถือ ระหว่างปฏิบัติธรรม *** งดส่งเสียงดัง, กิจกรรม ที่รบกวนผู้อื่น, เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม ** งดสิ่งเสพติด, ของมึนเมา, ขายของ, ขายประกัน, หาสมาชิก ...... *- เสียงแสดงธรรมของอาจารย์ ภูผาธรรมจะนำขึ้นเว็บไซท์ ให้ฟังและดาวน์โหลด หลังจากที่อาจารย์แสดงธรรมแล้ว -* ท่านใดสนใจร่วมปฏิบัติธรรม แจ้ง ชื่อ วันที่ร่วมปฏิบัติธรรม สมัครได้เลยค่ะ ผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ควรมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่าน้อย 3 วัน เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ

737 | 34 days ago | 10

แอบแม่ รำคาญแม่งี๊🤔🤔🤔

888 | 35 days ago | 17

คว้ามากก็ทุกข์มาก 🙏🙏🙏 กราบหลวงตาค่ะ

911 | 36 days ago | 10

คิดถึงเสียงน้อง น้องก็มา...ฝ้าย amfine ยังคงไพเราะและแข็งแรง เชิญสดับค่ะ

589 | 36 days ago | 11

เล่นบ้าง ทำไมมันออกแนวกระต่ายผีล่ะ ตาเต็มหน้าเลย 😅

590 | 37 days ago | 9

หลวงพี่โก๋🙏🙏🙏 #ToLoveIsToUnderstand “ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์” นั้นจริงแค่ไหน เราจะรักแบบไม่ทุกข์ได้หรือไหม เราต้องไม่ลืมว่า ลูก สามีภรรยา พ่อแม่ คนรักของเรา หรือคนที่เรารัก ไม่ได้เกิดมาเพื่อมอบความรักความพึงพอใจให้กับเราเพียงเท่านั้น ไม่ว่าเราจะรักจะดีกับเขาสักแค่ไหน เราต้องไม่ลืมว่า เราทุกคนต่างมีชีวิต มีความคิด มีจิตใจ มีเป้าหมายชีวิต มีกรรมและวิบากกรรมของตนเอง ที่สำคัญ ชีวิตซึ่งหมายถึงร่างกายและจิตใจของทุกคนมีธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง ทั้งเราและเขาไม่มีวันเป็นคนๆเดิมได้ตลอดไปไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหน บางคนเปลี่ยนช้า บางคนเปลี่ยนเร็ว บางคนเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือ หรือหลังมือเป็นหน้ามือได้ในเวลาไม่นาน บนกระแสแห่งธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง ความรักจะยังคงสร้างความสุขใจให้กันเหมือนเดิมได้หรือไม่ คำกล่าวที่ว่า “ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์” ไม่ได้เป็นไปเพื่อทำลายความหวัง กีดกันความรัก หรือแม้แต่ลดทอนคุณค่าของความรัก แต่เป็นคำเตือนให้ปล่อยวางคาดหวังที่จะแสวงหาความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์ของชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าจะรักแบบไม่ทุกข์ เราต้องรักที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้าใจ และมีทีท่ากับความรักอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่วางตัวเป็นศูนย์กลางของรัก ไม่วางความรักเป็นศูนย์กลางของชีวิต ให้ความรักเป็นเพียงหนึ่งในหน้าที่ และตระหนักว่าเราเป็นเพียงหนึ่งในตัวละครของวิชาชีวิตวิชาใจของกันและกันเท่านั้น ถ้าจะรักก็พึงตระหนักถึงธรรมชาติ หน้าที่ และขอบเขตของคนรักและความรักอยู่เสมอ

933 | 38 days ago | 2

ปานทำงานผ่านคอม ผ่านมือถือเกือบทั้งวัน หลายครั้งมีอาการปวดตา ตาล้า เพิ่งทราบว่า สาเหตุส่วนหนึ่ง คือ เกิดจากแสงสีฟ้า แสงสีฟ้าจะทำให้ Contrast หรือ ความชัด ของภาพลดลง ทำให้ต้องเพ่งมากขึ้นไม่สบายตา ปวดตา หรือในบางคนกระตุ้นไมเกรนได้ด้วย มีการวิจัยเรื่องแสงสีฟ้าในหนูและปลาทอง พบว่าทำให้มีการตายของเซลล์จอประสาทตา การตายของเซลล์เม็ดสีของจอตา เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แสงฟ้ามีผลต่อการ นอนและการพักผ่อนของเรา เพราะแสงสีฟ้ามีผลกับการหลั่งฮอร์โมนเมลาโตนิน ถ้ารับ ดูโทรศัพย์หรือเล่นคอม ช่วงก่อนนอน 3-5 ชม จะทำให้นอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิทได้ มีรุ่นน้องแนะนำ แว่น eyegaurd เพื่อลดปัญหาอาการไม่สะบายตา ตาล้า ( Digital Eyestrain ) ช่วยกันแสงสีฟ้าไม่ให้เข้าสู่ตามากเกินไป มีส่วนช่วยให้การนอนดีขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมี uv400 ช่วยป่องกันดวงตาจากแสงยูวีด้วยค่ะ ( แสง UV เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด ต้อลม มะเร็งที่เปลือกตา ตาอักเสบ ต้อกระจก รวมไปถึงจอตาเสื่อมอีกด้วย ) ใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook : eyeguard แว่นกรองแสง & แว่นสายตา https://www.facebook.com/eyeguardgroup/

594 | 39 days ago | 4

กายคือธรรม เห็นทุกข์คือธรรม 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

490 | 39 days ago | 6

กราบอาจารย์นทีที่เคารพยิ่ง ความดี ...การที่เราทำความดีและเป็นคนดีนั้นมีหลายลำดับแต่มันจะรู้ว่าดีแท้จริงไหมตรงที่มีความดีนั้นจะมาพิสูจน์เรามาท้าทายเราอยู่ตรงหน้า ความดีบางครั้งมาในรูปแบบ. ที่เราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นได้พอไหม บางครั้งมาในรูปแบบต้องใช้ความเสียสละทำได้ไหม บางครั้งมาในรูปแบบยั่วให้โกรธให้โมโหใช้ปัญญาทันไหม บางครั้งความดีก็มาในรูปแบบทำให้อยากหนีอยากฆ่าตัวตายเราดีพอที่จะสู้ใหม่ได้ไหม บางครั้งความดีมาในรูปแบบให้เราต้องทุ่มเททุกอย่างของชีวิตลงไปทั้งกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาทั้งหมดที่มีจะทำได้ไหม เมื่อถึงเวลา..,ความดีจะมาให้เราพิสูจน์ตัวเองว่าจะทำได้จริงไหม.... และบางครั้งความดีจะเข้ามาในรูปแบบให้เราต้องยอมเสียสละและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในขณะที่เราต้องการทำการใหญ่ในกิจกรรมที่ใหญ่ใหญ่ความสำคัญตัวเองและความมีตัวตนยิ่งต้องเล็กลงจนไม่เหลืออะไร แต่ที่ควรมากและมีให้มากคือสติปัญญาและความศรัทธาพร้อมจะเป็นคนที่ธรรมดาที่สุดแสนจะธรรมดานี่ก็เป็นความดีที่จะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองอีกเหมือนกัน หากเราทำได้ ต่อให้เจอคนที่เขาเกลียดเราอยู่ตรงหน้าเราเกลียดเข้ามาตรงหน้านั่นแหละคือความดีที่ต้องทำ มันจะพิสูจน์กันว่าดีจริงไหม.....

674 | 39 days ago | 9

บางเวลา เราก็.....😊

355 | 39 days ago | 1

กราบอาจารย์นทีอย่างสูงค่ะ🙏🙏🙏 พึงระวังใจตนเอง อย่าได้นำกิเลสตัวเองไปก้าวล่วงพระธรรม

746 | 39 days ago | 11

พอ🙏🙏🙏 วิสาขบูชา กราบระลึกถึงพระตถาคต

1,556 | 40 days ago | 20

ไม่ได้แกล้งนะคะ แต่คือ...มันใช่ นัวมากๆค่ะ😘

1,326 | 40 days ago | 10

สงสัย20นี่ ค่าหยอดเครื่องซักผ้า หรือ น้ำหนักคุณเค้า😊

1,435 | 40 days ago | 20

สู้ลำพัง 🙏🙏🙏

1,121 | 41 days ago | 22

เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ครอบครัวของพี่แก ... ที่อยู่ที่ครัว มีทั้งหมด 5 ตัว วันนี้เสียท่าให้กับเขียวส่องแมวเจ้าแม่ครัวไป1ตัว เหลือเพียง4ตัว พี่แก... ตัวใหญ่มาก มีลูกๆกำลังเติบโต วันนี้ฝนตก พี่เม่าออกมากันมาก มาเล่นไฟ หลงไฟ จึงเป็นอาหารอันโอชาและแสนง่ายในวงจรเหยื่อของครอบครัวพี่แก.. สรรพสัตว์ใช้สัญชาตญาณในการหากิน ต่างก็มีโอกาสเสียท่าอย่างง่ายดาย เพราะสัตว์ไม่สามาถเรียนรู้คำว่า สติได้เลย เดรัจฉานจึงเป็นสภาพที่น่ากลัว น่าสงสารอย่างยิ่ง นำมาเล่ากันฟัง

673 | 41 days ago | 12

จิตไม่มีเพศ🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่ทองค่ะ

1,709 | 42 days ago | 15

ชีวิตที่เรียบง่าย มันเบา😊

804 | 42 days ago | 8

เพราะความเปลี่ยนแปลง คือ ความจริงแท้ ฝึกสติคือฝึกความไม่ประมาท 🙏🙏🙏 กราบท่านชยสาโรค่ะ

773 | 42 days ago | 10

🙏🙏🙏

4,202 | 42 days ago | 89

วนมาให้ระลึก กับตราบลมหายใจสุดท้าย ..ใจวันนั้น กับ ใจวันนี้ ต่างออกไปทีละน้อย ยิ่งศึกษา ยิ่งลงใจ ว่า วิชาพระพุทธเจ้านั้น คือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระโดยแท้จริง จะตั้งใจศึกษาจนตราบลมหายใจสุดท้าย🙏🙏🙏 กราบพระตถาคตด้วยความเคารพสูงสุด

1,174 | 43 days ago | 20

#Repost @punfunpunyim with @get_repost ・・・ We are seeking for used book donations. ขอบคุณที่หยุดอ่านโพสต์นี้ของเรานะคะ 💛💛 ตอนเด็ก ๆ คิดว่าทุกคนส่วนใหญ่คงเคยอ่านหนังสือการ์ตูนผจญภัย ไขปริศนาร่างกาย นิทานอีสป หรือหนังสือการ์ตูนชีวประวัติแอนน์ แฟรงก์ มาบ้าง แต่นักเรียนของเราไม่เคยมีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้เลย ในฐานะที่เราสอนสายภาษา คิดว่าการอ่านหนังสือนอกเวลาที่เหมาะสมกับวัยเป็นเรื่องสำคัญมาก จริง ๆ เป็นหนังสืออะไรก็ได้ค่ะที่ให้ประโยชน์กับเด็กช่วงวัย 3-12 ขวบ หากเพื่อน ๆ คนไหนมีหนังสือในวัยเด็ก หนังสือความรู้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือจะทิ้ง เราขอมาไว้ที่ห้องสมุดที่โรงเรียนได้มั้ยคะ บางครั้งการจัดบ้านเพียงครั้งเดียว นอกจากบ้านที่สะอาดแล้วยังสามารถส่งต่อความรู้ให้เด็กน้อยได้ด้วยนะคะ ใจฟูลสุด ๆ 💕 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถนำมามอบที่โรงเรียนวัดนาท่อมได้เลย หรือส่งตามที่อยู่ นายรฐพล สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาท่อม โรงเรียนวัดนาท่อม หมู่ที่ 7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 087-9680571 ขอบคุณแทนเหล่าเด็กตัวน้อย ๆ ด้วยนะคะ 💘

507 | 43 days ago | 2

โลกชีวิต 🌹 โลกของเด็กคือวัย ใฝ่สนุก มีความสุขซุกซน ตามประสา เล่นล้มลุกคลุกคลาน วันเวลาแสวงหาความสุขได้ทุกทาง โลกของคนหนุ่มสาวเฝ้ามุ่งมั่น คือโลกความใฝ่ฝันจะสรรค์สร้าง โลกของคนเข้าไคลสู่วัยกลาง คือใฝ่หวังเฝ้าวาง ทางชีวิต โลกของคนสูงวัย ใฝ่สงบ ได้ทวนทบความหลังที่ฝังจิต ขอได้พบสงบแท้ แม้น้อยนิด ขอมีสิทธิ์แค่นั้น ในบั้นปลาย แต่ละช่วงวันวัย ในมนุษย์ ล้วนมีสุข ที่สุดเป็นจุดหมาย ต่างวัยต่างวิถี ต่างคลี่คลาย แสวงหา แสวงหาย ไม่วายทุกข์ สิ่งหลอกลวงมนุษย์ ที่สุดนั้น คือที่เราเรียกมัน ว่าความสุข มันเอาเถิดเจ้าล่อ มันคลอคลุก มันล้อมรุกราวี ทั้งชีวิต ! 🙏. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ .

686 | 43 days ago | 4

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

742 | 44 days ago | 7

เจอที่วัด อ้อนเบอร์แรง ไล่ไม่ไป น่ารักมากๆค่ะ อ้วนอวบ ตัวหนักดีจัง

1,048 | 44 days ago | 8

เพราะไม่มีใครถูก หรือ ผิด เพียงถ่ายเดียว 🙏 ขอบคุณคำดีๆมีไว้ให้เตือนใจ

498 | 45 days ago | 3

ใจความแห่งธรรม กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏 ท่านย้ำเรื่องนี้กับศิษย์เสมอ

839 | 45 days ago | 20

กราบอาจารย์นทีค่ะ 🙏🙏🙏 สั้นๆ แต่เต็มไปด้วยใจความแห่งธรรม

482 | 45 days ago | 3

อาจารย์ท่านสอนเสมอว่า ใครๆก็มักพูดว่า ตัวเองรู้ ภาวนาไม่เท่าไหร่ หาตัวรู้ รู้แค่ไหน บางทีก็รู้แค่อาการ ก็จะหาทางฆ่าผู้รู้กันแล้ว หรือ บางทีเรารู้ว่า เราคิดชั่ว แต่ไม่ละ สักแต่ว่ารู้ แบบนี้ก็ถือว่า ยังรู้ไม่จริง ก็จงระวัง รู้แต่ไม่ละ ยังไม่ปลอดภัยจากเวรภัย 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

790 | 46 days ago | 7

🙏🙏🙏

1,101 | 48 days ago | 7

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

914 | 48 days ago | 15

🙏🙏🙏

1,157 | 49 days ago | 14

หากข้าน้อยตายไปตอนนี้ เกิดเป็นแมวแน่นวลค่ะ😂

905 | 49 days ago | 11

จบ หมดการอธิบายใดๆ🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่มั่น มหาอรหันต์สาวกแห่งยุค

891 | 50 days ago | 4

บารมี🙏🙏🙏

1,075 | 50 days ago | 11

คุณคนนี้ชื่อ หน่อมแน้ม เป็นแมวขี้ระแวง ขี้กลัว ตัวใหญ่ ใจมด ที่สำคัญ ขี้บ่นมาก และหวงตัวสุดๆวันน้ีสงสัยอารมณ์ดี ยอมให้อุ้มสบายๆ😊

1,432 | 50 days ago | 18

จริงมากๆค่ะ เมื่อก่อน เวลาทุกข์ เรามักจะมองออกนอกตัว และโทษคนอื่นที่มาทำให้เราทุกข์ เราพยายามหาผู้รับโทษแห่งความทุกข์ของเรา จนลืมมองเข้ามาในใจตนเอง มองสันดานตัวเอง มองเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ หากเรามองด้วยความเป็นธรรม ด้วยความเป็นกลาง จะพบว่า ใจเราทั้งสิ้นที่ไปทุกข์ ไปร่วมวงกับอารมณ์ร้ายๆของเราเอง ไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับความทุกข์ จนแยกตัวเองไม่ออก แล้วก็พาลลงโทษทั้งตัวเองและโยนความผิดให้ผู้อื่น เป็นการผลักทุกข์ ผลักความรับผิดชอบ แค่นี้ก็กำลังสร้างความเห็นแก่ตัว และเพิ่มกิเลสยิ่งขึ้นแล้ว กิเลสมาก ทุกข์ก็มากตามมาโดยธรรมชาติ ไม่อยากทุกข์หรือให้ทุกข์น้อยลง ก็ต้องฝึกใจให้ละกิเลสให้ได้ 🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่เหรียญค่ะ

512 | 52 days ago | 6

กราบอาจารย์นทีหมดจิตหมดใจ 🙏🙏🙏

1,563 | 52 days ago | 6

ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน 🙏

590 | 52 days ago | 3

กราบหลวงพี่โก๋ค่ะ🙏🙏🙏

189 | 52 days ago | 1

The Actor’s Gymซึ่งเป็นเหมือนโรงยิมฝึกฝนการแสดง กำกับและเขียนบทให้กับศิลปินด้านศิลปะการแสดงทุกสาขา ได้จัดงาน The Actor’s Gym Festival ขึ้นเพื่อแสดงผลงานที่เกิดขึ้นใน Gymสู่สาธารณชน พร้อมการเสวนากับศิลปินหลังการแสดง เราจัด 2 รอบ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ไม่มีค่าเข้าชมนะคะ ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนโครงการนี้ค่ะ เราแสดงที่ Bluebox Studio 2 รอบคือ 14:00 และ 19:00 ที่นั่งมีจำกัด กรุณารีบสำรองที่นั่งที่inbox LiFE Theatre แล้วพบกันค่ะ Host: The Actor’s Gym Event: The Actor’s Gym Festival Date: 11 May 2019 Time: 14:00 & 19:00 Place: Bluebox Studio Price: Free!

632 | 52 days ago | 5

กลาง🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

2,960 | 53 days ago | 17

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏🙏🙏 #ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภก “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธา เลื่อมใส และนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการ ให้ความคุ้มครอง และรักษา พระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด” #พระราชดำรัส ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ท่ามกลางสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอถวายพระพร

2,040 | 53 days ago | 20

🤔🤭😅😣😳

2,256 | 53 days ago | 16

🙏 ทรงพระเจริญ

634 | 53 days ago | 9

ลงมือ🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

885 | 53 days ago | 7

เช้านี้ตำน้ำพริกกะปิซิล่ะ😁

701 | 54 days ago | 5

เรียนละ หายหลง🙏🙏🙏 กราบพระอาจารย์สิงห์ทอง

1,391 | 54 days ago | 9

ณ เวลานี้ แผ่นดินของเรา🙏

777 | 54 days ago | 10

"หัวใจที่ไม่เคยคุ้มครองตัวเอง หัวใจที่เสาะแสวงหาแต่สิ่งภายนอกทั้งหมด เกิดมา ก้อเรียน เรียนจบก้อทำงานหาแต่เงินทองข้าวของ ทรัพย์สมบัติมาต่างๆ นานา สุดท้ายก้อตายไปไม่ได้อะไรเลย ทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไร้ค่า เพราะกิเลสมันหลอกล่อ ปกคลุม ปกปิดเอาไว้ หาทางออกให้เจอสิ ใช้ปัญญาหาเอาบ้าง ให้เห็นแสงสว่างในชีวิตบ้าง วันนึงคืนนึง หาแต่สิ่งนู้นสิ่งนี้ ! หาแต่สิ่งบำรุงบำเรอทางร่างกาย ทางยศฐาบรรดาศักดิ์ ทางวัตถุข้าวของ ก็เอาใจดวงนี้แหละไปหานั่น พอเอาใจดวงนี้ไปทำงานอย่างอื่น มันก็คุ้มครองตัวเองไม่ได้ ! แบ่งเวลาเอา นั่งภาวนาบ้าง ทำทีละเล็กละน้อยสะสมไป ทำไป อย่าให้เสียโอกาส หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต วัดป่าภูสังโฆ จังหวัดอุดรธานี

1,247 | 55 days ago | 17

แพ้🙏🙏🙏

861 | 55 days ago | 11

ครูฝรั่ง: ทำไมจะต้องกราบไหว้พระพุทธรูป ทำไมไม่เอาแต่ธรรมะ พระอาจารย์: สิ่งที่เป็นเป้าหมายในทางธรรมเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อในรูปธรรมไปสู่นามธรรม ดังนั้นสิ่งที่กราบไม่ได้กราบวัตถุ เช่น ไม้ หิน สำริด แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ช่วยให้เราได้ระลึกถึงความสงบ ปัญญา และความกรุณา การวิจารณ์ว่าทำไมต้องกราบวัตถุเหมือนกับถามว่าทำไมต้องนั่งหน้าจอทีวี ดูการเคลื่อนไหวของแสง สี บนจอทีวีทำไม ความหมายไม่ได้อยู่ที่แสง สี แต่อยู่ที่ภาพและเนื้อหาที่สื่อออกมา พระอาจารย์ชยสาโร

622 | 55 days ago | 10

" หมั่นเตือนตนให้พ้นชั่ว หมั่นเตือนตนให้พ้นพาล หมั่นฝึกสันดานให้พ้นผิด หมั่นฝึกฝนจิตให้พ้นทุกข์." หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยเกล้า สาธุ.🙏🙏🙏

1,430 | 56 days ago | 18

🙏🙏🙏😊😊

588 | 56 days ago | 5

🙏🙏🙏😊

591 | 56 days ago | 9

เมื่อเธอยังเด็ก

545 | 56 days ago | 11

🙏🙏🙏

1,021 | 57 days ago | 8

จริงแค่ไหนไม่ทราบได้ แต่คิดว่า น่าจะมีประโยชน์ เลยขออนุญาตนำมาแชร์นะคะ😊 นวดนิ้ว รักษาโรค💕💓 กดข้อนิ้วป้องและกระตุ้นการรักษาโรคค่ะ วันนี้ขอนำเสนอเสนอวิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรคค่ะ 1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวแม่มือขวา 2. หูอื้อ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง 3. ปวดเข่า กดคลึงด้านข้างทั้ง 3 ของนิ้วก้อยมือซ้าย 4. เบาหวาน กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวมือมือซ้าย 5. ความดันโลหิตสูง กดคลึงโคนนิ้วก้อยมือซ้าย 6. หัวใจ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วก้อยมือซ้าย 7. ปวดประจำเดือน กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง 8. ตาเมื่อย กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วกลางมือขวา 9. เสริมพลังแก่ร่างกาย กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วกลางมือซ้าย แต่ละจุดให้กดคลึงครั้งละ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง แต่ถ้ามีไข้หรือนิ้วมีบาดแผลควรหยุดทำค่ะ โดย ทางแพทย์สายพุทธ ขอขอบคุณความรู้ดีดีจากหนังสือชีวจิต

1,060 | 57 days ago | 20

มะคะ

642 | 57 days ago | 7

ตราบใดยังไม่พ้นทุกข์จริง พึงระวัง กิเลสในใจเรามันจะใหญ่เกินธรรม🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

600 | 57 days ago | 5

ที่สุด🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นที ท่านที่สุดในการปฏิบัติธรรมจริงๆ

259 | 57 days ago | 3

ผลงานการกำกับของพี่กู่ เอกสิทธิ์ 😊 เธอกลับมาเพื่อทำให้ทุกคนเจ็บ! #ทุกคนจะต้องได้รู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไง #ใบไม้ที่ปลิดปลิว เร็วๆนี้ทาง #ช่องวัน31 #ละครดีดูที่ช่องวัน #CHANGE2561 @CHANGE2561

963 | 58 days ago | 16

ถ้วยน้ำสกปรก ทิฏฐิ คือ ความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวง เกี่ยวกับตัวเขาเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า หลายๆ ท่านที่มาที่นี่ มีตำแหน่งการงานสูงในสังคม บางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่ง หรือได้ปริญญาต่างๆ ครูและข้าราชการ สมองเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ เขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่น เปรียบเหมือนนํ้าในถ้วย ถ้าถ้วยมีนํ้าสกปรกอยู่เต็ม ถ้วยนั้นก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ เมื่อได้เทน้ำเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้น ถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฏฐิ แล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้ การปฏิบัติของเรานั้นก้าวเลยความฉลาดหรือความโง่ ถ้าท่านคิดว่า ‘ฉันเก่ง ฉันรวย ฉันเป็นคนใหญ่คนโต ฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้งทั้งหมด‘ เช่นนี้แล้ว ท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตน ท่านจะมีแต่ตัวตน ตัวฉัน ของฉัน แต่พระพุทธศาสนาคือการละ ตัวตน เป็นความว่าง เป็นความไม่มีทุกข์ เป็นความดับสนิท คือนิพพาน . เรื่อง : หนังสือเหมือนกับใจ คล้ายกับจิต มรดกธรรมเล่มที่ ๒๔ ของหลวงปู่ชา สุภัทโท หน้าที่ ๓๖

536 | 58 days ago | 5

เราพบกันข้างทาง 😍😍😍

808 | 58 days ago | 9

🙏🙏🙏

1,352 | 58 days ago | 22

คำนินทาใด ๆ ไม่อาจทำให้คนดี เป็นคนไม่ดีไปได้ คนจะดี ก็เพราะกรรม คนจะเลว ก็เพราะกรรม หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญ หรือจะเลวเพราะนินทาไม่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก #คิดดีทำดี #kdtd #positivethinkinganddoing #staystrong #dhamma #ธรรมะ #สติ photo : unslash

1,029 | 58 days ago | 7

คนเราอยากจะมีอายุยืน ทำไมสนใจแต่ปริมาณชีวิตที่ยังมาไม่ถึง ไม่สนใจคุณภาพชีวิตที่มีอยู่แล้ว เราชอบเสียเวลากับความอยากได้อยากมีอยากเป็น โกรธคนนั้น เกลียดคนนี้ เรื่องเพ้อเจ้อก็เยอะ การปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติชีวิตตัวเอง ไม่รักชีวิตจริง ทุกคนต้องการให้อายุยืน ถ้าสมมุติว่าตอนนี้มียาจากเมืองนอก ฉีด ๒-๓ เข็มจะต่ออายุ ๕ ปีเอาไหม โอ้โห จะมีคิวยาวเหยียดเป็นกิโล แต่ถ้าเรามาดูในแต่ละวัน เวลาที่เสียไปกับอารมณ์ที่เศร้าหมอง หรือด้วยความคิดเพ้อเจ้อก็น่าใจหาย ทำไมเราไม่สำนึกว่านี่กำลังฆ่าตัวตายนะ ฆ่าชีวิตโดยสิ่งที่ไร้ค่า ทำไมเราจึงปล่อยให้เป็นอย่างนั้น ขอให้ดูแลจิตใจป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อของอารมณ์ ไม่หลงใหลอยู่กับสิ่งไร้ค่า หรือว่าเป็นพิษเป็นภัย ขอให้รักตัวชีวิตให้มากกว่านี้ พระอาจารย์ชยสาโร

426 | 58 days ago | 2

🙏🙏🙏

3,001 | 59 days ago | 18

สภาพสด หมดแรง หน้าแดงเป็นท่านกวนอู

464 | 59 days ago | 2

หยอกเอินกันเบาๆ😊

3,084 | 59 days ago | 38

ณ ปัจจุบันของอิฉันค่ะ อยากจิบอกว่า. ..... ขอโทษนะคะ ร้อนชิหายยยย กับ ภาระกิจมาโกยแกลบไปปลูกผักกินในภูผาธรรม 😅😅😅

772 | 59 days ago | 8

🙏🙏🙏 พิจารณาความชอบ

3,564 | 60 days ago | 32

เพราะใครๆก็คงเคยโดนมีดบาด แต่หากเวลานั้นไม่ใช่เรา ก็อย่าไปประเมินความเจ็บแทนเขาเลย กำลังใจให้น้องแพท🌹ขอบคุณรายการสงครามเพลง สำหรับวิธีคิดที่นำแง่งาม และ แง่งง ในชีวิตของคนเรา มาถักทอให้เป็นบทเพลงแห่งกำลังใจค่ะ กับเพลงนี้ ณ ปัจจุบัน จากทีมฟองเบียร์ และน้องๆค่ะ ขอบคุณที่ไว้ใจและเลือกให้ถ่ายทอดเพลงนี้ค่ะ 🙏😊

2,701 | 60 days ago | 90

น้อมกราบพระอาจารย์สุเมโธ ศิษย์ต่างชาติองค์แรกในหลวงปู่ชา เป็นบุญยิ่งแล้ว ในฐานะเป็นตัวแทนศิลปินจิตอาสา ปทุมมามหาสิกขาลัย วันนี้ปิติใจยิ่งนักค่ะ พระอาจารย์ท่านเป็นต่างชาติต่างภาษา แต่ท่านเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า ท่านเชื่อหลวงปู่ชา ครูบาอาจารย์ของท่าน ท่านลงมือปฏิบัติ ท่านไม่ปล่อยให้ความสงสัยทำลายจิตใจท่านลงมือพิสูจน์จนเห็นธรรม อีกหนึ่งสุดยอดตัวอย่างที่งามที่สุดองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเรา 🙏🙏🙏 ท่านเทศน์เน้นย้ำว่า อย่ากลัวทุกข์ 🙏🙏🙏 กราบพระอาจารย์ด้วยเศียรด้วยเกล้าค่ะ

1,549 | 60 days ago | 15

วิชาของพระพุทธเจ้า คือที่สุด เป็นวิชาเดียวที่สอนถึงการจบภพจบชาติ ออกจากวงล้อแห่งวัฏฏะ 🙏🙏🙏

527 | 61 days ago | 5

กราบองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 🙏🙏🙏 พระอาจารย์ของอาจารย์นที ภูผาธรรม

923 | 61 days ago | 5

พี่เค้าชมวิว

731 | 61 days ago | 18

หนู... หนูนี่เอง ถ่ายไว้ที่เดิมทุกวัน หนู... หนูนี่เอง ส่งเสียงร้องทุกวัน หนู... หนูนี่เอง เจ้าของแฟชั่นจุด จุด

5,041 | 62 days ago | 92

เสาร์นี้ค่ะ สงครามเพลง กำลังใจให้น้องแพท

1,041 | 62 days ago | 4

เสาร์นี้ค่ะ สงครามเพลง

1,014 | 62 days ago | 9

การหลงทางในชีวิตนั้น ไม่ใช่เหมือนกับว่า ควรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา มันไม่ชัดเจนอย่างนั้น แต่มันเป็นการเขวออกจากทางที่ถูกต้อง ทีละเล็ก ทีละน้อย โดยเราไม่รู้สึกว่าหลง เพราะไม่มีเครื่องวัดที่ละเอียดพอ ผิดไปวันละหนึ่งองศา หกเดือนเป็น ๑๘๐ องศา ทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้เรียบร้อยแล้ว ที่มันค่อยเป็นค่อยไป นี่แหละอันตราย ปล่อยทีละเล็กทีละน้อย เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องที่แก้ไขง่าย กลายเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสรรเสริญการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ระลึกอยู่ในความหมายและจุดมุ่งหมายของการกระทำอยู่บ่อยๆ นี่คือการปฏิบัติต่อเวลาที่ถูกต้อง ปราศจากโทษ พระอาจารย์ชยสาโร

493 | 62 days ago | 6

จริงกับตัวเอง ฉลาดกับตัวเอง พาตัวเองให้พ้นทุกข์ พ้นสุขให้ได้ นี่คือฉลาดแท้ 🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่ค่ะ

1,102 | 63 days ago | 8

🙏🙏🙏

847 | 63 days ago | 8

อย่าติดดี 🙏🙏🙏

1,247 | 64 days ago | 92

ขออนุโมทนากับปัจจัยทุกบาทที่สละร่วมบุญเข้ามาค่ะ ปานจะเริ่มทำระบบเสียงในลานกลางภูผาธรรมเป็นอันดับแรก เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้ก่อน ท่านจะสวดมนต์ จะบอกงานที่ต้องทำกับคนอยู่ประจำ และในบางคราวอาจใช้กระตุ้นสตินักปฏิบัติธรรม ส่วนจุดอื่นๆจะทยอยติดตั้งค่ะ จะนำภาพมาลงให้ได้ชม ทุกท่านที่ร่วมบุญมาจะได้ชื่นใจค่ะ ขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับการสนับสนุนระบบเสียงธรรมครั้งนี้ค่ะ🙏 ทางเราจะบริหารทุกบาทให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ🙏

959 | 64 days ago | 12

เสาร์นี้จ้าาาาา 😊

352 | 64 days ago | 0

ตอนนี้เราให้ไอทีนำเราหรือยัง 🙏🙏🙏 กราบค่ะ

423 | 65 days ago | 11

อาจารย์นที ท่านจะเข้มงวดมากกับศิษย์ (พวกฝากตนเป็นศิษย์กันแล้ว) เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอยู่กับอาจารย์จึงต้องระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ หากทำงานพลาดท่านก็จะตำหนิให้ เบาบ้างแรงบ้างตามเจตนาของเรา หากเพลินหลงกันมากก็โดนดุหนักมาก นำ้ตาร่วงกันมาทุกคนรวมถึงข้าพเจ้าด้วย การดุของท่านแต่ละครั้ง ท่านจะชี้ให้เห็นว่าเราพลาดอะไร บางครั้งเราจะย้งไม่พร้อมเห็น เพราะมีทิฐิมานะบังอยู่ และอาจตั้งคำถามว่า เรื่องแค่นี้ทำไมท่านต้องดุแรงจัง แต่เมื่อท่านชี้ให้เห็น ตั้งแต่ต้นสาย จนถึงจุดผิดพลาด เราจะกราบท่านทันที ที่ท่านเมตตาส่องไฟเข้าไปในใจเรา ให้เห็นผลสะท้อนที่มันพลาดเพราะอะไร การภาวนาสำคัญพอๆกับการดัดแปลงแก้ไขนิสัย การแก้นิสัย ก็ต้องบ่มด้วยการงาน การงานจะเป็นเครื่องมือชั้นดี ที่ขัดเกลานิสัยให้ถูกทางเพื่อเอื้อกันกับการภาวนาได้ดี ยิ่งงานที่ต้องสละแรงกาย โดยใช้แรงใจเป็นตัวผลักดัน ยิ่งเหนื่อยมาก ยิ่งดัดได้มาก ยิ่งงานที่ทำแล้วไม่มีใครเห็น ยิ่งดีมากสำหรับการฝึกละตัวตน ฝึกเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมต่อการภาวนา ฝึกสติ สมาธิ ให้มีกำลัง เพื่อเห็นกิเลส เพื่อยอมรับ เพื่อแก้ไข 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,200 | 65 days ago | 14

เป็นคนหนึ่งที่มักเก็บเครื่องใช้ในห้องน้ำ เพราะเสียดาย เราจ่ายเงินค่าที่พักแพงๆบ้างกลางๆบ้าง เรามักเก็บมา เอาไว้พกใช้ล้างมือบ้าง ใช้ระหว่งไปพักที่ต่างๆที่ไม่มีบ้าง จนเดี๋ยวนี้ชักจะล้นลิ้นชักแล้ว โครงการนี้ดีจัง ของที่เก็บมา จะถูกใช้ประโยชน์ต่อให้คนที่เค้าขาดแคลนจริงๆแล้ว ใครมีเชิญส่งต่อนะคะ 🙏 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น เปิดโครงการรับบริจาคเครื่องอาบน้ำให้ผู้ป่วยยากจน โดยขอรับบริจาคสบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี หรือที่โกนหนวด ฯลฯ ที่หลายคนเคยเห็นและเคยหยิบกลับมาจากตามโรงแรม/รีสอร์ทต่างๆ แต่ไม่ได้ใช้ครับ ทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้ผู้ป่วยยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รู้หรือไม่ สิ่งของที่คุณนำกลับมาเฉยๆ แล้วไม่ใช้นั้นยังมีผู้ที่ต้องการสิ่งของจำเป็นเหล่านี้ เราผู้ซึ่งสามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ได้ก็ขอให้ช่วยเหลือกันนะครับ เชิญร่วมบริจาคได้ที่ นพ. พัทธ พยัพพานนท์ แผนกรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (โครงการบริจาคเครื่องอาบน้ำ)

1,468 | 65 days ago | 26

ขึ้นชื่อว่าคน 🙏🙏🙏

5,810 | 66 days ago | 108

กว่า 14 ปีที่แม่ต้องรับทุกข์จริง ทุกข์แท้ ทุกข์จากการป่วย ธาตุขันธ์สำแดงความเสื่อม ทุกข์แบบนี้เลี่ยงไม่ได้ ยอมรับได้อย่างเดียว 🙏🙏🙏 กราบพระปกรณ์วิน เมตตาเดินทางมาช่วยรับสังฆทาน ทำให้แม่ได้ทำบุญอยู่ตลอด สะสมบุญไว้เดินทางทางจิตต่อไป

247 | 66 days ago | 0

รอฟังกันค่ะ

680 | 66 days ago | 10

อย่าคิดว่าตัวเองแน่ หากยังปิดอบายภูมิไม่ได้ ก็ยังไม่แน่จริง 🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่หาค่ะ

849 | 67 days ago | 5

พัฒนาจิต🙏🙏🙏

635 | 67 days ago | 23

อาจารย์นที ท่านเทศน์เมื่อคืนวันพระใหญ่ ฟังแล้วได้อะไรเยอะเลย หากเราจะเป็นคนจริง จงจริงต่อตัวเอง จริงต่อการขัดเกลา จริงต่อการอดทน ปฏิบัติธรรม ฝึกฝนดัดแปลงตน จริงต่อสัจจะ ที่อาจารย์ท่านเทศน์นั้น เราเคยเป็นมาหมด โดนท่านตำหนิตำหนิหน่อยก็จะหนี จะถอย ไม่อยากสู้ เพราะสำคัญว่า เราก็ทำความดีมาไม่น้อย ทำบุญทำทาน แต่..ไม่รู้ว่า เรายังโง่ไง โง่ที่ไม่รู้ไม่เห็นกิเลสตัวเอง ทำดีทำบุญ มันก็เป็นความแต่ภายนอก ความดีภายในล่ะ ทำยังไม่เป็นเลย ยังมีอาการน้อยใจ ซึมเศร้า เหงาใจ ใครว่าก็จิตตก กลัวไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวไปหมด เหล่านี้คือกิเลสทั้งสิ้น กว่าจะเริ่มเข้าใจที่อาจารย์สอน ก็ปาเข้าไปสี่ปี กว่าจะยอมจริงใจกับใจตัวเองได้ กว่าจะยอมคำว่าจริงได้เราต้องโดนกิเลส โดนทุกข์ โดนสุขกระทืบให้มากๆ นั่นแหละสัจจะความจริง อาจารย์สอนเสมอ เกิดตรงไหนแก้ตรงนั้น อดทน กล้าหาญต่อความผิดพลาด เดินหน้าแก้ไข ให้สมกับที่ได้มาเรียนธรรม ขอบคุณทุกข์ซะสิ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีด้วยเศียรด้วยเกล้าค่ะ

887 | 68 days ago | 10

หลักสำคัญมากๆ🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

702 | 68 days ago | 8

วันนี้จะเป็นหญิงแก่จัดดอกไม้ถวายพระ เอาแนวนี้ละกัน 😊

484 | 68 days ago | 10

1นาทีกับแก่นที่สำคัญค่ะ อาจารย์นทีย้ำเรื่องนี้กับลูกศิษย์มาก ปฏิบัติธรรมแต่ไม่แก้นิสัย ดีแต่เพ่งโทษคนอื่น จับอาการกัน ว่าเค้าดีเค้าไม่ดี แต่อาการตัวเองไม่เห็น หวังแต่ความถูกต้องจากคนอื่น แต่ตัวเรายังผิดอยู่ แบบนี้ ยังใช้ไม่ได้ อาจารย์ท่านสอนเสมอว่า ต้องแก้นิสัยให้ได้ ไม่งั้นนั่งไปเถอะ สมาธิน่ะ มันก็สักแต่นั่งทนไปอย่างนั้น ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมมีแต่จะแย่ลงกว่าเดิมอีก เพราะไปสำคัญว่า กูคือนักปฏิบัติธรรมเสียอีก กูนั่งสมาธิเก่งนั่งนาน เป็นงั้นไป 🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ อาจารย์ชี้ให้เห็นชัดเหลือเกินค่ะ

1,200 | 68 days ago | 3

ช้อปแต่เช้า มาๆค่ะ😁😁😁

493 | 69 days ago | 17

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

616 | 69 days ago | 48

ขอให้วันนี้เป็นวันดีที่จะได้เปิดรับบริจาคเป็นวันสุดท้าย กับบุญระบบขยายเสียงธรรม ที่ปานตั้งใจสร้างเพื่อสนองคุณครูบาอาจารย์ ท่านอาจารย์นที ปัญญาสีหนาท อยากให้งานช่วยพระศาสนาของท่านเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลัง ในฐานะลูกศิษย์ที่ได้เห็นปฏิปทาของท่านตลอดสี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ปานลงใจในธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็น และซาบซึ้งในการทุ่มเทสอนผู้ปฏิบัติธรรม บุกป่าฝ่าดง นอนป่าช้า ท่านก็อยู่กับผู้ปฏิบัติไม่เคยทิ้งไปไหน แม้ธาตุขันธ์ท่านจะไม่แข็งแรง แต่ท่านไม่เคยห่วงตัวเองเลย ห่วงแต่คนจะไม่รู้ธรรม งานระบบเสียงนี่จึงเป็นอีกงานที่ปานเล็งเห็นว่า จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนธรรมในวันข้างหน้า และจะรักษาธาตุขันธ์อาจารย์ไว้ในทางอ้อม เพื่อผ่อนแรงท่านในการสอน 🙏 ขออนุโมทนาอีกครั้งกับทุกท่านที่สละทรัพย์ร่วมบุญเข้ามา เราจะพยายามใช้ทุกบาทของท่านหนุนงานพระศาสนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งคือแก่นแท้แห่งคำสอนของพระพุทธองค์ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีด้วยจิตเคารพสูงสุด ปานเริ่มมีความเป็นมนุษย์ได้ก็ด้วยการเฆี่ยนตีจากอาจารย์จริงๆ ค่ะ 🙏🙏🙏 ขอสนองคุณบูชาธรรมแห่งอาจารย์ด้วยงานนี้ด้วยค่ะ

2,627 | 70 days ago | 73

วันนี้จะขอลงภาพท่านอาจารย์ของเราเอง 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีด้วยเศียรด้วยเกล้า สี่ปีมานี่ อาจารย์สอนให้ได้เรียนรู้ทุกข์หลายรูปแบบ อาจารย์ให้อยู่ในที่ปลอดเชื้อ แล้วก็โยนเชื้อใส่ แล้วก็ช่วยรักษา แล้วก็สอนให้รู้จักเชื้อ เพื่อให้เรียนรู้ที่จะป้องกันด้วยตัวเองให้เป็น..ธรรมะใช่ว่าจะเดินจงกรมเก่ง นั่งสมาธิเก่งอย่างเดียว มันต้องถูกขัด ถูกฟาดด้วยทุกข์ ด้วยสุข ด้วยความแปรปรวนของกระแสโลก มันต้องฝึกให้ใจตื่นรู้ ฝึกภาวนาเพื่อสร้างสติสมาธิไว้ จะได้มีกำลังรับมือต่อทุกข์ ทุกข์ในระดับโลกๆ ก็แค่ พอใจกับไม่พอใจ โลกธรรมแปด ใครหนีพ้นบ้าง สรรเสริญคู่นินทา มีก็คู่ไม่มี ก็เท่านั่นเอง ลองเจอทุกข์แท้ๆสิ ทุกข์ที่ไม่อาจหลบเลี่ยง ทุกข์ที่เกิดจากการป่วยไข้ คนหลายๆคน ต้องอยู่กับทุกขเวทนาแสนสาหัส จากอาการป่วย แทบอยากจะตาย แต่มันไม่ตาย ทุกข์แบบนี้ทรมาน แต่ก็ต้องอยู่กับมัน ทุกข์ที่ไม่มีจะกินล่ะ มันแห้งแล้งเจ็บปวด เราเคยหันมาสำรวจตัวเองบ้างมั๊ยว่า ที่เราทุกข์ทุกวันนี้ ทุกข์อะไร ส่วนใหญ่เพราะไม่ได้สมใจ หวังไว้ไม่สมหวัง อยากได้ยินในสิ่งที่อยากได้ยิน รับคำติไม่ได้ ต้องเป็นแต่ที่รัก ต้องการแต่ความสุขรังเกียจความทุกข์ เราไม่เคยมองลงไปใจกลางระหว่างเรา กับสิ่งที่ทุกข์เลย ส่วนใหญ่เราทุกข์เพราะไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเคยได้ เรากลัวการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่มันต้องเปลี่ยนแปลง เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกใจให้ยอม... ยอมรับสัจจะความจริงแห่งธรรมชาติ ที่มันต้องเกิด ตั้ง เสื่อม ในทุกสิ่งไม่ใช่หรือ วันนี้เราเองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว จะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เชียวที่จะได้เรียนรู้ทุกข์ สุข เพื่ออยู่เหนือพวกมันให้ได้ เราต่างตั้งอยู่บนกฏไตรลักษณ์ด้วยกันทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือต่อไปในชีวิต เราจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับความพอใจ ไม่พอใจอีกต่อไป เราจะฝึกเพื่อละ ลด สละ แม้แต่ความรู้สึก แม้แต่กายนี้ให้ได้ เพื่อเตรียมตัวตายอย่างสง่างามให้สมกับที่ได้มีวาสนามาทางธรรม 🙏🙏🙏กราบแทบเท้าอาจารย์นที อาจารย์ผู้ไม่เคยทิ้งศิษย์ มีแต่จะใส่ใจและฟาดเราด้วยพระธรรม อยากดี อย่ากลัวที่จะโดนขัดเกลา ถ้าการมีชีวิตเป็นคนในครั้งนี้ ไม่พบอาจารย์ ปานจะหลงทางอีกนานแค่ไหนในสังสารวัฏนี้ กราบหมดจิตหมดใจค่ะอาจารย์ 🙏🙏🙏

785 | 70 days ago | 6

ปัจจุบัน มีค่ามากกว่าอะไรทั้งสิ้น ดีก็ตรงปัจจุบัน ชั่วก็ตรงปัจจุบัน เรากำหนดมันได้ด้วยสติ ตั้งตรงลงตรงที่ปัจจุบัน🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

601 | 71 days ago | 24

ขอเวลาอีกแค่สามวัน จะขอทำการปิดรับบริจาคค่ะ กราบอนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมา ให้เราได้มีโอกาสมีระบบขยายเสียงธรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถาวร 🙏 กราบขอบพระคุณองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ที่ได้สร้างอาจารย์นที ให้ศิษย์ได้เรียนรู้ธรรม🙏🙏🙏🙏🙏

794 | 72 days ago | 5

จับหลักนี้ก็ภาวนาเป็น 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีอย่างสูงค่ะ ย่อยให้เข้าใจง่ายจริงๆ

694 | 72 days ago | 5

พี่แบล็ค มาขอข้าวกินที่กุฏิ มากลางคืนก็มีแต่ลูกกะตาลอยมาปริบๆ

708 | 72 days ago | 19

ชาวสิงค์โปร์ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นที พวกเค้าเชื่อและปฏิบัติตามที่อาจารย์บอก อดทนต่อความร้อน ความเจ็บปวดกาย ความหิว เพราะอยากได้คำตอบของการภาวนา อาจารย์นทีท่านบอกกับศิษย์คนไทยว่า พวกเค้าภาวนาได้ดี เพราะมีความตั้งใจ และความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธอง์ พวกเค้าพยายามทำความรู้สึกตัว ตั้งสติ จนพวกเค้าได้คำตอบเอง ก็ด้วยความเพียรจากการทำให้มาก ทำให้เห็นถึงสัจธรรมแห่งธรรมชาติ ทำให้พวกเค้าเกิดปิติ น้ำตาไหล .... ในปีนี้ที่พวกเค้ามา ก็สะสมวันหยุดเพื่อมาศึกษาต่อ และยังขออาจารย์สร้างกุฏิสำหรับครอบครัวของพวกเค้าเวลามา และจะให้ไว้สำหรับคนที่มาภาวนาได้ใช้ต่อไปด้วย ความศรัทธาของพวกเค้าประกอบไปด้วยปัญญา สงสัยก็ลงมือทำเพื่อหาคำตอบ เมื่อได้คำตอบก็หายสงสัยและเดินตรงสู่มรรคผล พวกเค้าเคารพอาจารย์นทีมาก มากเพราะสอนให้เค้าได้รู้ได้เห็นไปถึงใจตัวเอง พวกเค้ากราบอาจารย์และพูดทั้งน้ำตาว่า เค้ารู้สึกว่า เค้ารอพบอาจารย์มาหลายชาติแล้ว และเมื่อกลับไปคราวนี้ คุณลี หนึ่งในนักภาวนาชาวสิงค์โปร์ ยังได้เขียนข้อความมายังไลน์กลุ่มคนไทยของภูผาธรรมว่า. 🙏 จากMr. Lee Qualified and humble teacher (Ajahn) is hard to meet, please treasure the golden opportunity. Is perhaps the greatest luck of this lifetime, hopefully this will be the last. เป็นการยากที่เราจะได้พบเจออาจารย์ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ(ดีพร้อม)และนอบน้อมเช่นนี้ โปรดเห็นคุณค่าให้ความสำคัญ (รักษา/หวงแหนดั่งของล้ำค่า)ราวกับว่านี่เป็นโอกาสทอง อาจจะเป็นโชคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของเรา และหวังว่าจะเป็นสิ่งสุดท้าย/ตลอดไป. 🙏 เราในฐานะศิษย์คนไทย ได้อ่านก็พลอยปิติไปด้วย และยิ่งทำให้ย้ำเตือนตัวเองว่า แล้วเราล่ะ อยู่ใกล้ท่าน มัวทำอะไรอยู่ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีอย่างสูงค่ะ. นำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อคนที่ผ่านมาพบ คงได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยค่ะ

536 | 72 days ago | 2

จริงมั๊ยล่ะคะ นั่งนานหน่อย ทนปวดไม่ได้ เดินจงกรมนานหน่อย ปวดขา เจ็บเท้า ร้อน... แต่ทีทุกข์ที่ผ่านมาในชีวิต ทนได้ทนดี พิจารณากันดีกว่า ว่า เราจะยอมทุกข์ในแบบไหนกัน 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,223 | 72 days ago | 3

อยากได้ผลที่ใหญ่ เหตุต้องเสมอกัน 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

366 | 73 days ago | 8

ระลึกเวลาดีๆที่ทุกท่านมาร่วมกันอดทนต่อทุกข์ เพื่อเรียนรู้ทุกข์ และสละละลด จนที่สุดแห่งทุกข์ในซักวัน ด้วยความเพียร 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นที ภูผาธรรม อาจารย์ที่ทุ่มเทเพื่ออยากให้คนเห็นธรรม

903 | 73 days ago | 8

คำพูดจากปากท่านอาจารย์นที ได้ยินแล้วมันสะเทือนลงไปที่ใจ น้ำตารื้นอัตโนมัติ เพราะตระหนักเห็นด้วยใจแล้วว่า พระพุทธองค์ท่านสอนอะไร ยิ่งทำให้ซาบซึ้งในหลักของคำสอนมากขึ้น กราบอาจารย์นที ที่เมตตาต่อศิษย์ชี้ทางตรงเพื่อจบทุกข์ จบสุข ....การปฏิบัติธรรมจึงเป็นแกนหลักสำคัญที่สุดในการเป็นชาวพุทธจริงๆ พุทธแท้ย่อมเรียนรู้ที่จะตื่น คำว่า ทำเองรู้เอง บังเกิดในใจผู้ลงมือทำเท่านั้น มิใช่ด้นเดาเอาจากการฟังหรืออ่าน โดยผ่านกระบวนการทางสมองเอา....ความรู้แห่งพระตถาคตนั้น ลึกซึ้งลงไปในระดับจิต เราพร่ำสวดมนต์กันแต่หารู้ความหมาย “ ปัจจัตตัง เวทิตโพ วิญญูหิติ” วันนี้กระจ่างใจ กราบอาจารย์นทีด้วยเศียรด้วยเกล้า🙏🙏🙏

813 | 73 days ago | 10

ขึ้นชื่อว่าการฝึก จะหวังสบายได้อย่างไร 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

514 | 74 days ago | 5

🙏🙏🙏

616 | 74 days ago | 0

เพราะมีหน้าที่🙏

562 | 74 days ago | 15

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ 🙏 หลังสงกรานต์นี้จะทำการปิดรับบริจาค บุญระบบเสียงในภูผาธรรมค่ะ 🙏 มารายงานความคืบหน้าโครงการค่ะ รูปที่นำมาลง คือสถานที่ ที่จะทำการวางระบบเสียงแบบถาวรค่ะ 1. ศาลาใหญ่ทั้งสองชั้น โดยชั้นบน จะติดลำโพงที่เสาทั้งหมด 6 ตัว และชั้นล่าง 8 ตัว ทั้งสองชั้นจะผ่านบอร์ดควบคุมตัวเดียวกัน โดยบอร์ดดังกล่าวจะติดตั้งเพื่อสามารถกระจายเสียงเทศน์ผ่านเวปไซต์ของภูผาธรรม และ อัดเสียงที่มีคุณภาพ เพื่อไว้เผยแพร่ต่อไป. 2. ลานฝึก คือลานที่อาจารย์ท่านไว้รวมผู้ปฏิบัติ เพื่อการสอนในการเดินจงกรม และนั่งสมาธิ ในเชิงปฏิบัติการ คือ เดินดูตัวต่อตัว ตรงจุดนี้ จะทำการติดลำโพงแบบแตร เป็นงานภายนอก ทั้งหมดมี 15 ตัว. 3. ลานพระ ลานนี้ใช้นั่งสมาธิ และประกอบพิธีในวันสำคัญต่างๆ หรือ โอกาสตามแต่อาจารย์จะพิจารณา จะติดตั้งลำโพงแตรขนาดกลาง 2 ตัว เป็นงานภายนอกค่ะ. 4. ใจกลางภูผาธรรม จุดนี้จะตั้งเสาสูง พร้อมลำโพงแตรสี่ทิศทาง เพื่อการสั่งงานในภูผาธรรม และออกอากาศเสียงสวดมนต์ เสียงเทศน์ เพื่อให้ได้ยินทั่วบริเวณและไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะ. 🔴 ขณะนี้ได้รับเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธามาจำนวนหนึ่งแล้ว ขออนุโมทนาต่อการช่วยสละทรัพย์เพื่อสนับสนุนเสียงธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ ซึ่งขณะนี้ ยังขาดปัจจัยอยู่ หากท่านใดมีความสนใจร่วมสนับสนุน ขอเชิญนะคะ ปานจะยังขอรับบริจาค อีกระยะหนึ่ง คาดว่า เลยหลังสงกรานต์ไปก็จะปิดรับบริจาคค่ะ ขออนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้งค่ะ 🙏😊

759 | 74 days ago | 3

ยังไงก็เป็นกิริยาที่ดี นับเป็นหนึ่งวิธีในการละอัตตาตัวตนที่ปราณีต. 🙏🙏🙏 การคารวะผู้ใหญ่ในวันสำคัญก็เพื่อระลึกในบุญคุณ เพื่อแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณนั้นให้บุพการีได้ชื่นใจ และเพื่อมีส่วนร่วมในการรักษาคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีไว้ในสังคมเรา ความกตัญญูกตเวทีเป็นผลของปัญญาที่ตระหนักชัดว่า สิ่งดีๆ ในชีวิตเรา ไม่มีอะไรสักอย่างที่เราได้มาเพราะเราดีหรือเก่งคนเดียว ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความตั้งใจช่วยคนอื่นต่อไปเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงว่า โลกนี้จะเจริญอย่างยั่งยืนก็ด้วยนำ้ใจ พระอาจารย์ชยสาโร

479 | 74 days ago | 2

หากไม่มีจิต กายก็เป็นเพียงธาตุ หากกายมันมีชีวิตด้วยตัวมันเอง ทำไมเวลาตายเราเรียกมันว่าศพ แล้วเรายังจะยึดกายนี้ว่าเป็นเราอยู่หรือ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,375 | 75 days ago | 14

🙏🙏🙏

531 | 75 days ago | 2

ลาภปาก ของโปรด ขนมต้มจากครูบี อุอุ 😊

830 | 76 days ago | 7

ลองมาอาทิตย์กว่า แดดแรง แสบผิว เออ... เอาอยู่จริงนะ. “ของดี ไม่จำเป็นต้องแพงก็ได้!” ทุกคนคะ ปานมีของดีมาบอก ยาวหน่อย แต่รับรองว่าคุ้มเวลาค่ะ! คือ ปานได้มีโอกาสลอง Organic Rose Gel ผลิตภัณฑ์น้องใหม่มาแรงจาก Doctor's Recipe ซึ่งเป็นของคุณหมอที่รู้จักกันค่ะ อย่างที่บอก ผลิตภัณฑ์ ‘Organic Rose Gel หรือเจลกุหลาบออร์แกนิค’ ตัวนี้เป็นสกินแคร์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิว และจะดีมากสำหรับผิวบอบบาง ไวต่อแสงแดด เพราะสกัดและผสมผสานจากน้ำกุหลาบบัลแกเรียแท้ ๆ 100% ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอม แอลกอฮอล์ หรือสารอันตรายใด ๆ เลยค่ะ พอได้ลองใช้จริง สัมผัสแรกคือ รู้สึกได้ทันทีเลยว่ามันปลอดภัย อ่อนโยนกับผิว ทาไปแล้วรู้สึกเย็น ๆ เนื้อเจลซึมดี ไม่เหนียวเหนอะหนะ หอมกลิ่นกุหลาบอ่อน ๆ เป็นอโรมาได้อีก ปานยังรู้สึกว่า ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่น เหมือนเติมน้ำให้ผิวเลยค่ะ ไม่แสบไม่ระคายเคืองด้วย และก็อย่างที่หลาย ๆ คนเห็นจากโซเชียลมีเดียของปานว่า พักหลัง ๆ ปานใช้ชีวิตกลางแจ้ง ตากแดดตลอด พอได้ใช้ Organic Rose Gel ตัวนี้แล้ว รู้สึกเลยค่ะว่า ช่วยประโลมผิว ลดรอยดำรอยแดง และยังรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นด้วย หลายคนเริ่มมีคำถามว่า จะหาซื้อได้ที่ไหน? สรรพคุณหลายข้อขนาดนี้แพงหรือเปล่า? คือ ซองนี้ราคาเพียงแค่ 49 บาทเองค่ะ ใช่ค่ะ...คุณอ่านไม่ผิด เห็นไหมคะว่า “ของดี ไม่จำเป็นต้องแพงก็ได้” ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอตั้งใจ และปานก็ประทับใจตรงจุดนี้มาก แถมยังสะดวกซื้อด้วยนะคะเพราะคุณหมอวางขายใน 7-11 ค่ะ ปานขอฝากผลิตภัณฑ์ ”Organic Rose Gel หรือเจลกุหลาบออร์แกนิค” ตัวนี้ไว้เพราะเป็นของดี ราคาจับต้องได้ สู้ครีมกระปุกละหลาย ๆ พันได้สบาย ๆ เลย แล้วยังเป็นของคุณหมอที่รู้จักและนับถือกันอีก ก็เลยอยากสนับสนุน และอยากฝากไว้ค่ะ เขียนมากกว่านี้ ก็เดี๋ยวจะหาว่าอวย รับจ้างเขียน เอาเป็นว่า...อย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่คุณกำลังอ่าน อย่าเพิ่งเชื่อปานก็ได้ แต่ให้ไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วกันนะคะ ย้ำว่า เพียง 49 บาท/ซองเท่านั้น ใช้ได้นาน คุ้มค่า ปลอดภัย ไม่แพ้ และขายใน 7-11 นะคะ ของดี ราคาไม่แพง หาซื้อง่าย สะดวกสวย สะดวกซื้อแบบนี้ ไม่ลองได้ยังไงกัน! ไปตำค่ะ!! 😊

748 | 76 days ago | 13

🙏🙏🙏 ถาม : เมื่อโกรธ ควรทำอย่างไร ตอบ : ถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนา ให้แก้ด้วยเมตตาจิต ถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธ อย่าโกรธตอบ ถ้าท่านโกรธตอบ ท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขา จงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขา เพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์ จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่าน เพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนา แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก เมตตาเท่านั้นที่เอาชนะโทสะและความเกลียดได้ บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควร ท่านอาจจะรำคาญใจ ทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี้ไม่ใช่ธรรมะของเรา ท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่า “เขาไม่เคร่งเท่าฉัน เขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉัน เขาไม่ใช่พระที่ดี” นี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างยิ่งของตัวท่านเอง อย่าเปรียบเทียบ อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา จงละทิฐิของท่านเสีย และเฝ้าดูตัวท่านเอง นี่แหละคือธรรมะของเรา ท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตาม ที่ท่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้ การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้ เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตน แล้วท่านก็จะเข้าใจได้ ที่มา...หลวงพ่อชา สุภัทโท ตอบปัญหาธรรม (ตอบปัญหาธรรมแก่พระสงฆ์) http://www.dhammajak.net/board/viewtopi

1,156 | 76 days ago | 22

ยอมครึ🙏🙏🙏

1,276 | 76 days ago | 2

วิถีชีวิตของเรา😊 สนุก มีเสน่ห์ สัมผัสผู้คน วิถีหาเลี้ยง ปรับตัว สุจริต พอเพียง พออยู่ เค้าก็ดูมีความสุขกันดี😊😊😊

765 | 77 days ago | 6

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

665 | 77 days ago | 2

ข้อความจากMr. Lee ชาวสิงค์โปร์ที่มาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นที เค้าส่งข้อความเข้ามาทางไลน์กลุ่มภูผาธรรมค่ะ คนปฏิบัติธรรมจริงจึงเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์จริง 🙏 อนุโมทนาอย่างยิ่ง ##🙏 Qualified and humble teacher (Ajahn) is hard to meet, please treasure the golden opportunity. Is perhaps the greatest luck of this lifetime, hopefully this will be the last. เป็นการยากที่เราจะได้พบเจออาจารย์ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ(ดีพร้อม)และนอบน้อมเช่นนี้ โปรดเห็นคุณค่าให้ความสำคัญ (รักษา/หวงแหนดั่งของล้ำค่า)ราวกับว่านี่เป็นโอกาสทอง อาจจะเป็นโชคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของเรา และหวังว่าจะเป็นสิ่งสุดท้าย/ตลอดไป

665 | 77 days ago | 10

จริงที่สุด🙏🙏🙏 แสวงหา"ปัญญา" แต่พอรู้อะไรนิดๆหน่อยๆ เริ่มลงความเห็น กลายเป็น "ทิฏฐิ" "เรื่อง ปัญญา กับ ทิฏฐิ "ปัญญา" คือ ความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง คนเราพัฒนาปัญญาเพื่อให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ แต่ในขณะที่เราแสวงหาปัญญาอยู่นั้น ก็มักจะตกหลุมอีกแห่งหนึ่งขึ้นมา คือพอเราได้รู้อะไรนิดๆหน่อยๆ เราจะเริ่มลงความเห็น สิ่งที่กลายเป็นความเห็นของเรานี้ ท่านเรียกว่า "ทิฏฐิ" คนบางพวกมีความโน้มเอียงที่จะลงความเห็นง่าย #พอลงความเห็นปุ๊บไปแล้วตัวเองยังไม่ทันเข้าถึงความจริงก็เลยติดอยู่ในความเห็นอันนั้นเอง ทั้งที่เพิ่งได้ความจริงเพียงแง่หนึ่งด้านเดียว อันนั้นก็กลายเป็น "ทิฏฐิ" ไปเสียแล้ว พอลงเป็น "ทิฏฐิ" แล้ว เจ้าทิฏฐินั้นก็... ๑. กลายเป็นตัวอุปสรรค มาขัดขวางตัวเขาเอง ไม่ให้แสวงหาปัญญาต่อ ก็เลยเข้าไม่ถึงความจริง ๒. เป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ เพราะตัวเองก็จะดื้อรั้นให้เป็นไปตามทิฏฐิของตน จนบางทีถึงกับไปบังคับคนอื่นให้เห็นตาม ฉะนั้น "ทิฏฐิ" จึงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาปัญญา #มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เรากำลังแสวงหาปัญญา แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วกลับเป็นอันตราย ทั้งกั้นตัวเองด้วยและทำร้ายผู้อื่นด้วย ฉะนั้น จึงมีปัญหาว่า..ทำอย่างไร? จะไม่ให้คนตกลงไปอยู่ใต้ทิฏฐิ เราจะได้ก้าวหน้าใน"ปัญญา"อยู่เสมอ #คนที่เป็นนักแสวงปัญญานั้นจะไม่ลงทิฏฐิง่ายๆ แล้วก็ไม่ยึดติดถือมั่นอยู่ใต้ครอบงำของทิฏฐิ... เวลานี้ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องปัญญากับทิฏฐิ ก็คือว่า โลกแคบเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยเทคโนโลยี แต่คนยิ่งแตกยิ่งแยกกันโดยทิฏฐิ นี่คือ จุดติดตันของอารยธรรมมนุษย์ยุคปัจจุบัน" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) ที่มา : ธรรมนิพนธ์ "การสร้างสรรปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ"

1,169 | 77 days ago | 20

ดูใจเราไว้ยามโดนด่า หากยังโกรธ แปลว่า อัตตาเรายังโตอยู่ เร่งแก้ไขให้ใจเบา ส่วนของเค้าที่กำลังด่า ช่างเค้าแต่ควรขอบคุณด้วยซ้ำ ที่มากระทบเรา เพื่อให้เราได้ดูใจตัวเองว่ามันกระเทือนมากแค่ไหน 🙏🙏🙏

551 | 77 days ago | 0

ฉุกเฉิน

875 | 78 days ago | 8

ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นดีแท้ ทำดีแต่ยึดดี เพื่อให้ตัวดีกว่าคนอื่น ดีแบบนี้เป็นดีที่สกปรก 🙏🙏🙏

1,172 | 78 days ago | 15

จริง🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

244 | 79 days ago | 0

ผลงานของเพื่อนรัก..... ****** All about Eve หนึ่งในผลงานละครเวที ในเทศกาลละครก่อนจบ 2562 บทประพันธ์ Joseph L. Mankiewicz ดัดแปลงบทละครเวที กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน กำกับการแสดง เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สารนิพนธ์ (การแสดง) ปิยธิดา สุวรรณษานนท์ 19 เมษายน 2562 เวลา 19.30น. (มีเสวนาหลังการแสดง) 20 เมษายน 2562 เวลา 19:30 น. 21 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. เปิดให้ชมฟรี ณ.ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น6 อาคารมหาจักรีสิรินธร อักษรฯ จุฬาฯ สำรองบัตรออนไลน์ได้ที่ https://www.dramaartschulaticket.com

1,069 | 79 days ago | 13

🙏🙏🙏

623 | 80 days ago | 3

แจ้งจริงๆค่ะ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

496 | 80 days ago | 0

รู้จักทุกข์ เพื่อพ้นทุกข์ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

617 | 81 days ago | 2

จะหวังเอาอะไรกับสิ่งที่ยึดถืออะไรไม่ได้จริง 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

951 | 81 days ago | 9

อยากเจ็บแบบไหน ถามใจเราดู 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,181 | 81 days ago | 6

คุณถุงเงิน ว่าแต่ภาพแรกทำไมต้องมองบนอ่ะคับ ลักษณะเบื่อป้ารึเปล่าคับลูก😩

676 | 81 days ago | 26

ใกล้จะปิดรับแล้วนะคะ ขอขอบคุณและอนุโมทนามายังทุกท่านที่ร่วมบุญสละปัจจัยสนับสนุนงานระบบกระจายเสียงค่ะ 🙏 ขอบารมีแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแผ่ความสุข สงบ เป็นที่ยิ่งแด่ทุกดวงจิตค่ะ🙏🙏🙏

665 | 82 days ago | 4

🙏🙏🙏. การระวังตัวเองนั้นถูกต้องแล้ว ส่วนมากมักระวังแต่ผู้อื่น สิ่งอื่น ไม่ย้อนมาระวังตัวเอง ซึ่งเป็นตัวการสำคัญบ้างเลย จึงมักผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเอง จะได้เห็นความบกพร่องของตัวเอง แล้วแก้ไขไปเรื่อยๆ จนสมบูรณ์ได้ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน #คิดดีทำดี #kdtd #positivethinkinganddoing #ธรรมะ #สติ #dhammakun Photo : unsplash

923 | 82 days ago | 9

“ เราทำดีนั้น เป็นส่วนดีของเรา แต่อย่าเที่ยวไปว่าคนอื่นเขา ศีลมีไว้พัฒนาตนเอง ไม่ใช่มีไว้ จับผิดคนอื่น” หลวงปู่หา สุภโร 🙏🙏🙏 ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของภาพ และผู้แบ่งปันธรรมะทุกท่าน ----------------------- สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย #การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ #การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

443 | 82 days ago | 8

ราตรีสวัสดิ์ ผีเสื้อสมุทร😁

987 | 83 days ago | 11

บอกบุญ รับบริจาค!!! หนังสือเก่าของพี่-น้องขอ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือดี หนังสือเรียน หนังสือมือสอง นิตยสาร การ์ตูน นิทาน สมุดที่ยังใช้ไม่หมด ฯลฯ อ่านเสร็จอย่าเพิ่งทิ้ง น้องขอรับบริจาค เพื่อนำส่งต่อให้กับโรงเรียน ชุมชน ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด สามารถส่งทางเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ขนส่งเอกชน หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึง โครงการหนังสือเก่าของพี่-น้องขอ 20/2 ม.1 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ ์ จ.นครนายก 26120 โทร.0941210029 (ช่วยแชร์และบอกบุญต่อด้วยนะครับ) ----------------------------------------

947 | 83 days ago | 11

🙏🙏🙏 กราบหลวงตาค่ะ

941 | 84 days ago | 8

หลอก🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่แหวนค่ะ

480 | 85 days ago | 3

หน้าเม๊าท์ สุดๆ ฝันดีค่ะ😊

863 | 85 days ago | 21

ดุนิด ดุหน่อย ก็จะแขวนคอตายซะงั้น😊

838 | 85 days ago | 11

เพราะชอบเข้าป่า ไปทีก็หน้าไหม้กลับมาทีค่ะ แสบไปหมด ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปานได้มากเลย หาซื้อง่ายสะดวกมาก ขายใน 7 ค่ะ ปลอดภัย ควบคุมการผลิตและสูตรโดยคุณหมอผิวหนังโดยตรงค่ะ ลองดูนะคะ 🌹🌹🌹 มี 11 ส่วนผสมตามนี้ค่ะ • Advance Moist Complex เพิ่มความชุ่มชื้นในระยะยาว และสร้างกำแพงผิว • Rose Water สารสกัดจากน้ำกุหลาบบัลแกเรียบำรุงจากภาย ในให้ผิวกระจ่างใสให้ผิวกระจ่างใส ชุ่มชื้น ลดการเกิดริ้วรอยและ จุดด่างดำ ดูแลผิวบอบบาง แพ้ง่าย • Nutripeptides สารสกัดจากข้าว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน • Madewhite TM สารสกัดจากใบบัวบก ลดริ้วรอย ผิวกระชับ ลดรอยดำรอยแดงจากสิว ลดการเกิดเม็ดสีที่ทำให้ผิวคล้ำ • Rhamnosoft HPI.5P น้ำตาลรูปแบบเฉพาะ • BioDtox สารสกัดจากส้ม บล็อคโคลี่ และว่านหางจระเข้ • Botanize Mix Berry Extract สารสกัดจากเบอร์รี่ 5 ชนิด • Aloe Vera เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการระคายเคือง กระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์ผิวollagen ผิวกระจ่างใส • Nicotinamide วิตามิน B3 ลดริ้วรอยจากความแห้งกร้าน และการสูญเสียน้ำของผิว • Alpha Arbutin ผิวขาวกระจ่าางใส วิธีการใช้ ✦ทาบำรุงเป็นไวเทนนิ่งค์แบบอ่อนโยน เติมน้ำให้ผิวไม่ ระคายเคืองผิว สมารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย เด็กและสตรี มีครรภ์ สามารถใช้ได้ Apply Application อื่นๆ ✦ใช้คู่กับครีมที่ใช้อยู่ เป็นมอสเจอไรเซอร์บูสอัพเติมน้ำ ให้ผิว ✦Mask ผิวหลังออกแดดปลอบผิวช่วยลดอาการแดง ✦ทำเป็น sleeping mask ทาก่อนนอน ✦ลดรอยดำ รอยแดงสิวแบบอ่อนโยน ราคา 49 บาท

940 | 85 days ago | 10

ให้ทำทิ้ง 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

142 | 85 days ago | 0

Magrudy shop ของมือสองคุณภาพดี ลองแวะเข้าไปชมค่ะ @magrudyshop

778 | 85 days ago | 9

พอเมื่อไหร่ ใจเป็นสุข🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่ขาวค่ะ

917 | 85 days ago | 12

แก้วใจประชา นารีรัตนา 🙏 ทรงพระเจริญ

459 | 86 days ago | 1

รักเสียงและวิธีการร้องของคุณอาผ่องนะคะ กราบขอบคุณที่มอบความวางใจให้ปานได้ร่วมงาน และให้ความเอ็นดูในตัวปานนะคะ 🙏😊

956 | 86 days ago | 11

วันนี้อาจารย์นทีมีคำสอนให้เหล่าลูกศิษย์ได้ไว้พิจารณา 🙏🙏🙏 กราบความเมตตาจากอาจารย์ค่ะ

1,376 | 86 days ago | 8

ส่งกำลังใจให้รุ่นใหญ่ได้ร้องเพลงค่ะ ทุกท่านสุดยอดจริงๆค่ะ รูปนี้ตื่นอยู่3 น้องสแตมป์แอบหลับอยู่ไม่กล้าปลุกจ้า

744 | 86 days ago | 4

อยากดี อย่ากลัวการถูกขัดเกลา 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีอย่างสูงค่ะ

1,066 | 86 days ago | 25

🙏 รายงานผลค่ะ. ........... ขณะนี้มีผู้สนับสนุนโครงการสร้างระบบกระจายเสียงธรรมในภูผาธรรมเข้ามาเรื่อยๆค่ะ เราจะทำการติดลำโพงแบบถาวรในศาลาทั้ง2ชั้น ทางจงกรมทั้งหมด 13 เส้น และลานฝึกสำหรับอาจารย์สอนรายบุคคล บริเวณนี้จะใช้ลำโพงแตรทั้งหมด 15 ตัว และลำโพงแตรอีก2ตัวสำหรับลานพระองค์ดำ เวลาสวดมนต์วันพระใหญ่ และสุดท้ายลานกึ่งกลางของภูผาธรรมจุดนี้เราจะตั้งเสาสูงพร้อมลำโพงแตรใหญ่สี่ทิศ เพื่อกระจายเสียงเทศน์ และสั่งการงานภายในภูผาธรรมค่ะ ขอเรียนเชิญร่วมบุญสนับสนุนระบบกระจายค่ะ และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันเข้ามานะคะ ปานขอขอบคุณแทนภูผาธรรมอย่างยิ่งค่ะ จะพยายามใช้ทุกบาทอย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ปฏิบัติธรรมค่ะ 🙏😊

1,035 | 86 days ago | 26

😊

1,360 | 86 days ago | 12

กราบรำลึกในพระเมตตาต่อประชา ทรงมอบอิสระภาพให้กับชีวิตที่ติดตรวน กราบพระปิยะมหาราช 🙏🙏🙏

1,011 | 87 days ago | 3

บทความคุณดังตฤณ🙏 การจงใจพูดให้คนเจ็บใจก็ดี การจงใจโอ่อวดให้คนหมั่นไส้ก็ดี การจงใจเอ่ยคำให้เกิดผลที่ควรจะเกิดก็ดี มี ‘การจงใจ’ นั้นเองเป็นตัวตัดสินกรรม สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เจตนาคือกรรม กรรมคือเจตนา บุคคลคิดแล้วจึงพูด ความคิดจึงเป็นชนวนวจีกรรมเสมอ ไม่มีทางที่ใครในโลกจะ ‘พูดไม่คิด’ ปฏิกิริยาของคนฟังรอบตัวที่เกิดขึ้น มีปกติเป็นอย่างไร ก็นั่นแหละ ผลของกรรมทางวาจา อันเห็นได้ทันตาในปัจจุบันอย่างนั้น ว่ากันง่ายๆคือ พูดอย่างไร ก็ต้องตกไปอยู่ในโลกที่เหมาะสมอย่างนั้น! ที่มา https://www.facebook.com/dungtrin/

738 | 87 days ago | 4

ผู้ทำความเพียรต่อตัวเองจะไม่มีเวลาใส่ใจใคร นอกจากดูใจตัวเองที่มันจะคอยส่องอาการคนอื่น เพ่งโทษโกรธเคืองเค้า หมั่นไส้ อิจฉา ริษยา อาฆาต เหล่านี้ล้วนนำพาจิตใจให้ต่ำลง ต่ำลง 🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ

634 | 88 days ago | 2

เจาะลงไปที่ใจ🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

770 | 88 days ago | 3

จริงที่สุดของที่สุด 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

420 | 88 days ago | 2

ร่างกายนี้แลคือธรรม กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

641 | 89 days ago | 5

ทุกข์เป็นของดีจริงๆนะ กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

506 | 89 days ago | 3

มันอยู่ในผ้าห่ม

586 | 89 days ago | 8

สบายพี่เค้าล่ะ

414 | 89 days ago | 1

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

583 | 89 days ago | 5

แน่แน่ว.... 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,467 | 90 days ago | 44

ภูผาธรรม🙏🙏🙏 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตามกำลัง สนับสนุนระบบกระจายเสียงธรรมให้กับสถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรมร่วมกับปานค่ะ เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ ธนพร แวกประยูร 0350089991 โอนแล้วกรุณาส่งสลิปแจ้งเข้ามาในinbox พร้อมชื่อ นามสกุลค่ะ ( ไม่สามารถออกใบอนุโมทนาได้ค่ะ ) สวัสดีค่ะ🙏 ปานขอเป็นต้นบุญใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่ได้สร้างระบบเก็บน้ำให้กับภูผาธรรม มาคราวนี้ จึงเห็นว่า ระบบขยายเสียงธรรม คืออีกหนึ่งหัวใจหลักในการสื่อสาร ระหว่างอาจารย์และผู้ปฏิบัติธรรม เนื่องจากเราเป็นเพียงสถานปฏิบัติธรรมเล็กๆ กำลังปัจจัยมีไม่มากพอจะสร้างระบบเสียงที่ดีและมีคุณภาพได้ ที่ผ่านมา เราอาศัยใช้ลำโพงเล็กๆ เดินสายแบบพอใช้ได้ ให้อาจารย์ได้ใช้สอน หรือถ้าเป็นลานฝึกเดินจงกรม เราก็ใช้ลำโพงที่หาซื้อตามคลองถม หรือลำโพงโคโยตี้ตามท้องตลาดมาใช้ ด้วยกำลังของลำโพงที่มีน้อย เสียงไม่สามารถไปถึงทางจงกรมเส้นไกลๆได้แต่เราก็อาศัยระบบนี้มา7-8ปีแล้ว มาถึงจนปัจจุบัน ตอนนี้เหล่าคณะศิษย์ได้เล็งเห็นสถานการณ์ จากที่มีผู้ปฏิบัติธรรม หลั่งไหลกันเข้ามามากขึ้น ระบบเดิมจึงเริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เสียงธรรมอาจารย์ไปไม่ถึงผู้มารับธรรม เนื่องจากกำลังของลำโพงได้แค่นั้น ทำให้เสียประโยชน์ในทางธรรมไปบ้าง เหล่าศิษย์จึงขอโอกาสอาจารย์นที ว่าจะขอทำระบบเสียงที่มีความถาวรกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อการศึกษาธรรมมะ และจะช่วยบรรเทาความเหนื่อยของอาจารย์ต่อการสอน ที่ต้องเดินไปสอนตามจุดที่ลำโพงไปไม่ถึง และเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติ จากที่ปานได้มาอยู่ที่ภูผาธรรมจะร่วมสี่ปี เห็นถึงความขาดแคลนในหลายด้าน จึงตั้งใจว่า อยากจะช่วยให้คนได้ประโยชน์ทางธรรมจากอาจารย์นทีให้ดีที่สุด ซึ่งก็สามารถทำสำเร็จไปแล้วในเรื่องระบบน้ำ และยังอนุโมทนาปิติใจกับทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนมา เราเก็บน้ำบาดาลมาจัดเก็บในแท้งค์ที่ทุกท่านร่วมบริจาคมา อยากบอกว่า จนวันนี้เรายังไม่เคยขาดแคลนน้ำอีกเลยแม้คนจะมากขึ้นก็ตาม 🙏ขอบคุณอีกครั้งจริงๆค่ะ สุดท้ายนี้ ปานจึงขอตั้งปณิธานอีกครั้ง ที่จะสร้างระบบกระจายเสียงธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งอาจารย์และผู้มาปฏิบัติธรรม เพื่อให้เสียงธรรมกระจายสู่ใจผู้รับฟังให้ทั่วถึง ทั้งในภูผาธรรมและหมู่บ้านใกล้เคียง สมกับปณิธานอาจารย์นที ที่อยากให้แผ่นดินผืนนี้ เป็นแผ่นดินธรรม มั่นคง หนักแน่น ดั่งภูผาธรรม กราบอาจารย์นทีด้วยเศียรด้วยเกล้า 🙏🙏🙏

691 | 90 days ago | 9

🙏🙏🙏

507 | 91 days ago | 7

กราบอาจารย์นทีค่ะ ชัดเจน แจ้งเลยค่ะ🙏🙏🙏

973 | 91 days ago | 10

🙏🙏🙏

554 | 92 days ago | 1

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

954 | 92 days ago | 16

วันนี้...เป็นวันดีวันหนึ่งที่ทำให้ปิติใจ เป็นอีกวันที่ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ธรรมแห่งพระตถาคตนั้นช่วยเหลือสัตว์โลกได้อย่างแท้จริง การที่เราเห็นกลกรรม ที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งคน ที่ถูกกิเลสฉุดลากไป กลับมีบุคคลเพียงหนึ่งเดียวที่ที่เฝ้ามองอยู่ไม่ห่าง ประคองเกมกรรมของบุคคลนั้นให้ดำเนินไป ตามการกระทำที่หลงทางเพราะความไม่รู้เท่ากิเลสในใจตน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม บุคคลที่เฝ้าประคองนั้น ได้ลงไปกระชากจิตที่หลงทางให้กลับบ้านที่แท้จริง เหตุการณ์ในวันนี้ จะจำฝังไว้ในจิตว่า คำว่าครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนั้น ท่านยอมเปื้อนความสกปรกของกิเลสคน เพื่อช่วยให้สุดมือ หากคนนั้นคือลูกศิษย์และยังอยู่ในวิสัยที่ช่วยได้ ท่านไม่เคยปล่อยมือเลยจริงๆ นี่แหละอาจารย์ของข้าพเจ้า กราบแทบเท้าอาจารย์นที ผู้มีแต่ให้พระธรรม ให้คำว่าให้โอกาสแก่ศิษย์ทุกคน ข้าพเจ้าปิติซาบซึ้งในความเมตตาไม่มีประมาณของอาจารย์อย่างสุดหัวใจค่ะ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

1,205 | 92 days ago | 11

คนดีเข้าป่ายุงไม่ได้กัดน้อยกว่าคนชั่ว การทำความดีไม่ได้ป้องกันปัญหาเสมอไป เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องของโลกให้ชัดเจน โดยเฉพาะโลกธรรม ถ้าเรารู้เท่าทันโลกธรรมทั้งแปด ใจเราจะไม่ต้องไปขุ่นมัวกับมัน สัมผัสสิ่งใดอย่างไม่รู้เท่าทัน สิ่งนั้นจะนำทุกข์มาให้ สัมผัสสิ่งใดอย่างรู้เท่าทัน สิ่งนั้นจะนำสุขมาให้ การรู้เท่าทัน คือรู้ว่าโลกธรรมเช่น สรรเสริญ หรือนินทาเกิดอย่างไร มันอยู่ได้อย่างไร มันดับอย่างไร มันมีคุณหรือข้อดีอะไรบ้าง มีโทษอะไรบ้าง การรักษาจิตใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นต้องวางใจอย่างไร มันไม่ง่าย แต่การพยายามทำสิ่งที่ไม่ง่าย ก็ไม่ยากสำหรับผู้มีศรัทธา พระอาจารย์ชยสาโร🙏🙏🙏

520 | 93 days ago | 5

: ศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ขอเชิญทุกท่านร่วมตามรอยธรรม พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต พระผู้เป็นดั่งบิดาแห่งพระกรรมฐานไทย ใน MV คีตธรรม “หยดฝนในจักรวาล” (Ver.พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต) คีตธรรมแห่งการบูชาพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ และพระอริยเจ้าทั่วโลกธาตุ โดยสามารถเข้ารับชมรับฟังได้ในช่องทางของ Youtube โดยเสิร์ชชื่อเพลง หรือเข้าชมที่ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=Z-F87XT_-dg ... สามารถติดตามข่าวสาร การทำโครงการ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ได้ที่ Page : วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร Page: Bualoyteamwork Instagram: @bualoyteamwork Line Official: @bualoyteamwork Subscribe ที่ Youtube Channel : Bua Loy ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9569 และ 080-536-6996

1,583 | 93 days ago | 34

พี่เค้าเป็นอะไรไม่รู้ นอนแบบนี้มาจะสองชั่วโมงละ

2,093 | 93 days ago | 16

หลงตัว ลืมตัว . มีความอวดดีว่าตนเก่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทไม่ใช้ปัญญา ฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของความหลงตัว ลืมตัว จึงควรรู้จักใช้ปัญญากับทั้งสติรักษาจิตขอตนไว้ให้ดีเป็นนิตย์ มิให้หลงใหลไปในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ในโลกทั้งหลาย เพราะจะทำให้หลงตัว ลืมตัว เป็นอันตรายต่อความดีทุกอย่าง . เมื่อได้อะไร มีลาภเป็นต้น ก็ให้รู้ว่าได้สิ่งที่มีเกิด มีดับ เมื่อมีการได้ก็ต้องมีการเสีย มีการประจวบ ก็ต้องมีการพลัดพราก แม้ชีวิตร่างกายของคน เมื่อได้มาก็ต้องเสียไปในที่สุด 🙏🙏🙏 . เมื่อมีปัญญารู้ความจริง เมื่อได้ลาภยศเป็นต้นมา ก็จะไม่หลงใหลในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ จะไม่หลงตัว ลืมตัว และจะใช้ลาภยศ เป็นต้น ในทางที่ถูก เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น . เมื่อถึงคราวจะเสียก็ไม่เสียใจ ไม่ทำลายตัว จะสามารถรักษาความดีและจิตใจให้มีความสงบ มีความสุข ได้อย่างสม่ำเสมอ . • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก •

1,469 | 94 days ago | 20

ชาวสิงคโปร์เดินทางมาศึกษาการปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นทีเป็นครั้งที่4แล้ว พวกเค้าก้าวหน้า และยิ่งเห็นความสำคัญของการภาวนาอย่างยิ่ง เค้าเก็บวันหยุดของปี เทเวลาเพื่อกาลนี้ พวกเค้ารู้ว่า เวลาของเค้ามีค่ามาก เค้าจึงตั้งใจภาวนาต่อสู้กับเวทนาที่เกิดขึ้นกับกาย และใจ ขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับความตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ค่ะ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีด้วยเศียรด้วยเกล้าค่ะ

684 | 94 days ago | 2

ป่ะค่ะ... 💪💪💪

3,375 | 95 days ago | 57

กราบด้วยหัวใจค่ะ🙏🙏🙏

771 | 95 days ago | 16

ทรงนี้ผ่านมั๊ยคะ 😁😁😁

1,474 | 95 days ago | 10

ใจเรานี้แล คือ ที่พึ่งแห่งตน 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

550 | 95 days ago | 3

กราบอาจารย์ปุ้มอย่างที่สุดค่ะ🙏🙏🙏

507 | 95 days ago | 2

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

821 | 95 days ago | 14

ก็แค่ผ่านมา มีบทบาทหน้าที่ ต่างกันไป มนุษย์ทุกคนใช้โลกเป็นโรงเรียนด้วยกันทั้งนั้น ความมั่นคงที่สุดคือ เรียนให้ถึงจิตอันบริสุทธิ์ แล้วจะไม่หลงโลกอีกเลย ใครจะจำ ใครจะลืม จะไม่มีผลอะไรอีกเลยกราบพระอาจารย์ค่ะ🙏🙏🙏

843 | 95 days ago | 7

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

577 | 95 days ago | 1

🙏🙏🙏

1,994 | 96 days ago | 14

เมื่อมีวันหยุด เราต้องเป็นแจ๋ว ได้เหงื่อแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม สะใจไปเลย...😊😊😊

434 | 98 days ago | 5

📍 เสาร์นี้ (23 มี.ค.) พบกับการแข่งขันสุดเข้มข้น สู้กันตัวต่อตัว ทุกคำร้องมีความหมายพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียว!! 🔷 งานนี้จะมีการเสียเก้าอี้หรือไม่ต้องติดตาม แต่บอกได้ว่ามีเสียน้ำตาแน่นอน 😭😭 #ลูกทุ่งไอดอล #รอบท้าชิง #คัดเลือก20คนสุดท้าย #Ch7HD #zense_tv

799 | 98 days ago | 12

🙏🙏🙏

661 | 99 days ago | 5

ไม่เกิดอีก🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

843 | 100 days ago | 8

กราบขอบพระคุณผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอบคุณที่ออกมาทำให้พวกเรามีความสุข ได้รับความอบอุ่นและพลังงานจากทุกท่าน ดนตรีไม่มีกาล ฉันใด ไม่ว่าใครอายุเท่าใด ก็เป็นผู้มอบความสุขได้ฉันนั้น ขอบคุณจริงๆค่ะ🙏😊

604 | 100 days ago | 1

ตำนาน ชอบจัง ฟังแต่เด็ก เต้ยสาวจันทร์ปะทะจดหมายผิดซอง รักเพลงไทยรักเพลงลูกทุ่ง 🙏😊😊😊

1,067 | 100 days ago | 7

คืนนี้ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราและคุณอาผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยนะคะ😊

765 | 100 days ago | 2

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,103 | 101 days ago | 15

วันนี้มีงานทำ 😌

964 | 101 days ago | 5

เหลือไว้ด้วยคุณความดี🙏 ด้วยจิตคาระวะ

913 | 101 days ago | 3

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

457 | 102 days ago | 1

ขอบคุณสำหรับ ปลาตะเพียนต้มเค็มมากๆค่ะ ใครชอบทานขอแนะนำค่ะ ของซ้อนี่ อร่อยแบบว่า คลาสสิคมาก ทั้งรสชาติกลมกล่อมเหมือนได้กินฝีมือคุณย่าเลย ที่สำคัญนะคะ ทานได้ทั้งตัว ซ้อต้ม10ชั่วโมงขึ้นไป ก้างนี่นุ่มละลายในปากไปเลย อยากแนะนำค่ะ หาคนทำเมนูนี้ ได้แบบนี้ยากเต็มที ของดีต้องบอกต่อค่ะ ใครชอบโทรสั่งได้เลย 087-0326633 รับรองค่ะ มันละมุนจริงๆค่ะ

672 | 102 days ago | 0

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

906 | 103 days ago | 8

ยอดเยี่ยม..นี่สิ ครู🙏👍👍👍👍 ครูตีน่า เป็น Classroom teacher หรือครูประจำชั้นของห้องเรียนฟินแลนด์มากว่า 25 ปี เธอบอกว่า ธงทุกวันไม่ได้อยู่ที่เกรด A, B หรือ C แต่คือการที่เด็กๆ บอกว่า "หนูอยากมาโรงเรียนทุกๆ วันเลย" “เด็กทุกคนไม่มีทางเหมือนกัน ถ้าวัดตามอเมริกา เด็กมีทุกระดับ A B C D มีเด็ก A และเราก็ต้องผลักดันเขาไปให้ถึงระดับ A ส่วนเด็ก D เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า เขาไม่สามารถทำได้มากกว่านี้แล้ว ตรงนี้ต่างหาก ที่เราต้องหาวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างให้เขา และยอมรับมันให้ได้ ทั้งครู พ่อแม่ และเด็ก มันคือวิธีที่ดีที่สุดแล้ว” สำหรับตีน่า การตั้งเป้าหมายเดียวกันให้เด็กๆ ทุกคน คือความผิดพลาดอันเลวร้าย การทำทุกวิถีทางเพื่อให้เด็กๆ ได้เกรด A คือเรื่องไร้สาระ นี่คือความคิดของคุณครูประจำชั้นจากฟินแลนด์ >>> http://waymagazine.org/finnish_classroom_teacher/

1,243 | 103 days ago | 30

ขายแมวค่ะ พร้อมอาหาร1 ปี เอาบาทเดียวเลย😩😩😩 ซนตั๊บหายยยยย บุญเหลือเอ๊ยยย อีแม่จิลมจับ

562 | 104 days ago | 1

อดทนคือยอดธรรม🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

664 | 104 days ago | 6

ระวัง 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,956 | 107 days ago | 30

กราบผู้เข้าแข่งขันทุกท่านค่ะ ทำไมรู้สึกอบอุ่นใจไม่รู้ 🙏😊

468 | 107 days ago | 6

จะมาแว้ววววววววว 20.15 ช่อง36 โลดค่าาา 🙏😊😊😊😊

531 | 107 days ago | 7

🙏🙏🙏

395 | 107 days ago | 6

สวัสดีวันจันทร์ค่ะ🙏😊😊😊

864 | 107 days ago | 7

สนองเหมือนกันหมด...คนเราไม่ค่อยเชื่อในในบุญ ในบาป เพราะไปตีค่าบุญต้องตอบแทนในรูปแบบของความสำเร็จทางโลก เงินทอง การงาน ไม่เชื่อในบาป เพราะไปตีค่าว่า เห็นคนทำบาป ทำไมเค้ายังมีความสุขสบายทุกอย่าง หากเรามองเกมกรรมอย่างตื้นเขิน เราก็จะยังอยู่บนความประมาทอย่างมาก บางครั้ง...เพราะคิวของการให้ผลของกรรมยังมาไม่ถึงเท่านั้นเอง 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

620 | 107 days ago | 6

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,017 | 108 days ago | 9

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

721 | 108 days ago | 8

🙏🙏🙏

206 | 109 days ago | 1

#Repost @non_thanawat1045 with @get_repost ・・・ เวทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคนธรรมดาให้เป็นนักร้องอาชีพ กับรายการ "ลูกทุ่งไอดอล" วันนี้เปิดช่อง 7HD 35 ในเวลา 18.20 น. ห้ามพลาดจ้า #ลูกทุ่งไอดอล #zense_tv @ch7hd_official @zense_tv @lookthungidol @a_varavuth @pexky_sretunya @parnthanaporn @jakkawal_1 @fon_thanasoonthorn @jingreedkhaow @djnui @djtonhorm @leew_ajareeya @hi_hiso

630 | 109 days ago | 11

ฝากติดตามนะคะ อบอุ่นไปด้วยความน่ารักของผู้เข้าแข่งขันจริงๆค่ะ ดีต่อใจมากค่ะ🙏😊

592 | 109 days ago | 4

เพราะไม่เห็นว่าเห็นแก่ตัว🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

579 | 109 days ago | 3

แท้🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ

557 | 109 days ago | 6

จริงที่สุด🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

336 | 110 days ago | 0

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

422 | 110 days ago | 1

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,172 | 110 days ago | 23

วันนี้อยู่เมือง ทำงานหาเงินค่ะ😊

2,350 | 111 days ago | 32

🙏🙏🙏

454 | 113 days ago | 2

กราบอาจารย์ค่ะ 🙏🙏🙏

448 | 113 days ago | 1

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

943 | 113 days ago | 4

เพราะเคยเห็นมาแล้ว ว่าโลกนี้มีคนที่เป็นเช่นนี้อยู่จริง ใช่เพียงเป็นคำพูดเพื่อเอาใจหรือเสริมกำลังใจให้ใคร แต่เพราะมีอยู่จริง กราบความเมตตาของอาจารย์นที ที่มีต่อเหล่าศิษย์ค่ะ🙏🙏🙏

719 | 113 days ago | 8

ไม่สุข ไม่ทุกข์ ย่อมสงบแท้🙏🙏🙏

1,414 | 113 days ago | 28

🙏🙏🙏

319 | 114 days ago | 1

สวัสดีค่ะ🙏😌😌😌

464 | 115 days ago | 0

😊

337 | 116 days ago | 4

กราบอาจารย์ปุ้มในความเมตตาค่ะ🙏🙏🙏

732 | 116 days ago | 8

🙏🙏🙏

1,563 | 117 days ago | 14

นางชื่อนำโชค เชื่องมาก ยังก๊ะหมาเรียกก็มาให้อุ้ม

632 | 117 days ago | 7

ไม้ดอกนา นา

585 | 118 days ago | 2

ไข่กันสดๆ

681 | 119 days ago | 11

ช่วยหน่อยค่ะ🙏. ยังอยู่นะ ยังอยู่..,, อีกไม่นานบ้านจะรื้อแล้วววว 😭😭😭 สงสารรรรรร 😓😓😓😓 ช่วยหาบ้านให้แมวหน่อยจ้า #ย้ายบ้านไปทิ้งแมวไว้เต็มเลย #ช่วยแชร์หน่อยคะ น่ารัก ทุกตัวเลย 😸😸😸 พิกัด อ่อนนุช45 ซอยวัดขจร

1,261 | 119 days ago | 10

ท่านชี้ทางสว่างให้ จะเดินไม่เดินก็เรื่องของเราละ กราบอาจารย์นทีที่เมตตาศิษย์คนนี้แม้ยามที่จิตเราเลวถึงขีดสุด🙏🙏🙏

1,092 | 119 days ago | 11

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

901 | 120 days ago | 7

🙏🙏🙏

1,167 | 120 days ago | 4

ชั่วคราว 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

869 | 121 days ago | 9

ช่วงอินกับสัตว์โลก น้องหมาทะเล สังเกตดีๆจะเห็นว่า หมามันยังมีจิตใจที่อยากชมวิวเลย ดูเค้าชิวมาก ใครๆก็รักสุข เกลียดทุกข์ทั้งนั้นเลยนะ

609 | 121 days ago | 2

น่าเอ็นดู

599 | 121 days ago | 4

น้อง..ปลาตีน

456 | 122 days ago | 0

เรื่อง...เต่า เต่า น่ารักจริงๆ

1,032 | 122 days ago | 14

อิสระ น้องเต่าตัวนี้อายุ3ปี วันนี้ได้รับการปล่อยสู่ทะเล เค้าจะใช้ชีวิตไปจนกว่าจะกลับมาวางไข่ ในอีก17ปีข้างหน้า หากเรายังไม่ตาย คงได้พบกันอีกนะ เอาชีวิตให้รอดปลอดภัยนะจ๊ะ

518 | 123 days ago | 23

อนุโมทนากับทุกท่าน และกราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,310 | 123 days ago | 16

กราบอาจารย์นที ที่เปิดโอกาสให้ได้ช่วยงานธรรม เพื่อฝึกสละแรงกายแรงใจ ฝึกละตัวตนทีละน้อย อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้คนอื่นเค้าได้ปฏิบัติธรรม อาจารย์สอนย้ำว่า ทำความดี ทำไปจนกว่า บุญจะเกิดที่ใจให้ได้นะ กราบอาจารย์อย่างสุดใจค่ะ 🙏🙏🙏

879 | 123 days ago | 13

🙏🙏🙏

721 | 123 days ago | 1

กราบอาจารย์นที🙏🙏🙏

792 | 124 days ago | 7

ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก แต่จะสู้... กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

502 | 124 days ago | 0

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

936 | 125 days ago | 13

กราบอาจารย์นทีด้วยเศียรด้วยเกล้า ที่ท่านเมตตาออกมาสอนพวกเรา ท่านฝืนสังขารเพื่อสอน อบรมจิตใจให้มีพระธรรม วันนี้ยังมีรอยเท้าครูบาอาจารย์ ที่ท่านรู้แจ้ง ให้เราได้เห็นได้เดินตาม ก็จงรีบปฏิบัติให้ถึงสุดทาง อาจารย์สอนเสมอว่า หากเราอยากดี อย่ากลัวการขัดเกลา ... ผู้รู้จักทุกข์ จะเป็นผู้พ้นทุกข์ได้ ผู้ที่จะเบา คือผู้ที่สละ ละ ลด 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

841 | 125 days ago | 6

🙏🙏🙏

869 | 126 days ago | 6

กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ🙏🙏🙏

703 | 126 days ago | 11

หลง 🙏🙏🙏

2,243 | 127 days ago | 41

คืนดีๆที่ภูผาธรรม กราบอาจารย์นทีในความเมตตาไม่มีประมาณ🙏🙏😊

1,159 | 127 days ago | 8

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,159 | 128 days ago | 16

ยังคงดำเนินตามพระธรรม ผูกใจกับพุทธโธให้สงบ เพื่อเห็น ความไม่สงบ จนยอมรับ ความไม่เที่ยงของใจ กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,041 | 129 days ago | 5

อุปทาน กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

725 | 129 days ago | 5

การทานอาหาร ควรพิจารณาอาหารและอาการรับรู้อาหารไปด้วย สำรวมใจดูกายมันเคี้ยว มันรับรส มันบด มันกลืน กินให้แค่ร่างกายอยู่ได้ก็พอ ภาพความสำรวมของผู้ปฏิบัติยามทานอาหารร่วมกัน กราบความเมตตาอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

496 | 130 days ago | 4

อุปทาน กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

2,282 | 130 days ago | 17

คนอย่างพี่.. กินทีเป็นกะมัง😌😌😌

2,166 | 130 days ago | 34

การตีตาดกวาดลานวัดคือข้อปฏิบัติที่ขาดไม่ได้ของสายวัดป่า ที่นี่ก็สืบจากวัดป่า จึงอยู่แบบป่าๆ ธรรมมะแบบป่าๆ อาจารย์สอนว่า กายมันขยับก็ดูมันไป เหนื่อยก็ดูลมหายใจ กวาดก็กวาดให้สะอาดทั้งภายนอกภายในใจ ขัดส้วม ทำงานวัดเพื่อฝึกลดละตัวตน ที่มีสมมุติมาจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นระดับ ผู้บริหาร นักร้อง ครู หรือสายอาชีพต่างๆที่ทางโลกบอกว่า เราสูงส่ง เรามาฝึกอยู่แบบนี้ เราจะพบว่า เราเท่ากันที่ทุกข์ เรามีทุกข์ทั้งนั้น เราตายเหมือนกันทั้งสิ้น กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,185 | 130 days ago | 28

ปฏิบัติธรรมภาค5 ณ ภูผาธรรม เรื่อง การละอุปทาน โดยอาจารย์กุนที ปัญญาสีหนาท คราวนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติ50ท่าน อนุโมทนากับทุกท่านที่สละ ละ ลด จากการงานทางโลก เพื่อมาฝึกเรียนรู้การงานภายใน เพื่อการสละ ลด ละ จากภายในที่แท้จริง กราบอาจารย์นทีที่เมตตาสละเวลาและฝืนธาตุขันธ์ของท่านเพื่อให้ผู้ที่เห็นค่าของการปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ🙏🙏🙏

540 | 131 days ago | 1

กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ ชัดเจนจริงๆ🙏🙏🙏

436 | 131 days ago | 3

“เธอเป็นทุกข์เพราะเธอไม่อยากยอมรับสิ่งที่เธอต้องยอมรับ เธอกังวลเกี่ยวกับความตายหรือ? ไม่ต้องกังวลหรอก เธอจะตายแน่นอน” /พระอาจารย์ โกโด ซะวะกิ,沢木 興道 (พ.ศ.๒๔๒๓-๒๕๐๘), แห่งพุทธศาสนานิกายเซ็นในญี่ปุ่น

692 | 132 days ago | 3

สว่างได้🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

1,342 | 132 days ago | 18

🙏🙏🙏

545 | 132 days ago | 3

🌹เจ้าชู้ชม🌹 จะไล่ให้ไปไหนก็ไม่ไป มาเดินเล่นอยู่ได้ ไม่เคยว่าง เข้ามาอยู่ในใจ ไม่เว้นวาง คุณไม่เหน็ดเหนื่อยบ้าง หรืออย่างไร คุณช่างเห็นแก่ตัว เป็นที่สุด รวมความงามของมนุษย์เอาไว้ได้ รวมความสวยสดสะพรั่งทั้งนอกใน ไม่แบ่งปันให้ใคร แม้ในเงา คุณเป็นคนมือยาว ไม่น่าเชื่อ มือยาวเหลือ ยาวมากกว่าใครเขา เพราะมือยาว สาวได้ก็สาวเอา เป็นสาวเจ้าสาวล้ำ เหนือคำชม อยากให้คุณไว้ผมแสกกลาง ได้มีผมอยู่ข้างข้างอย่างเหมาะสม อยากให้ไว้ผมยาว ยามปลิวลม คุณจะได้มัดผม รวบผมรู้ อยากให้เรามีปืน ขอยืนยัน เราจะได้มีกันและกัน อยู่ ...วาทกรรมสำคัญ เชิงชั้นครู คำของคนเจ้าชู้...คนรู้ใจ ! 😊😊เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.😊😊

828 | 132 days ago | 7

🙏🙏🙏

880 | 132 days ago | 24

มา..มา เร่เข้ามาค่ะ 🌹

273 | 132 days ago | 2

สั่งโลดดดด ตามนั้นค่ะ อร่อยเหาะ

652 | 133 days ago | 32

ขอโทษนะคะ เห็นแล้วขำ 🤣🤣🤣 บุญเหลืออย่าทำแบบนี้นะลูก

527 | 133 days ago | 6

เตือนตน🙏🙏🙏

2,059 | 134 days ago | 31

อยากจะสวยเหมือนดอกฝ้ายคำ ดอกนี้ตกจากต้นข้างทาง ชอบจัง ยังกะดอกไม้ปลอม

999 | 134 days ago | 6

ธรรมแท้ ท่านอยู่ที่ไหนก็ เห็นอะไรๆเป็นธรรมไปหมด กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ🙏🙏🙏

1,025 | 135 days ago | 14

🙏🙏🙏

638 | 135 days ago | 1

ลด ละ ก็เบา เริ่มจากตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปก่อน จากภายนอก ฝึกตัด ตัดภายนอกได้มากขึ้น ภายในก็จะเบาตาม กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ🙏🙏🙏

779 | 136 days ago | 5

มักไม่เห็น กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ🙏🙏🙏

609 | 136 days ago | 1

มัวแต่มองคนอื่น เพ่งโทษเค้า จับผิด จะเอาถูก แต่ไม่เห็นอัตตาตัวเองตอนมองเค้า🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

350 | 136 days ago | 1

อะไรเข้ามาให้รู้ ผู้ปฏิบัติจะเห็นเป็นธรรมทุกสิ่ง สุข ทุกข์ โกรธ เกลียด 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

514 | 136 days ago | 3

ยึดปั๊ปทุกข์ปุ๊ป🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

572 | 136 days ago | 4

อีกหนึ่งคำสอนจากอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,295 | 136 days ago | 11

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

740 | 136 days ago | 4

เกร็ดธรรมวันนี้จากอาจารย์ปุ้ม🙏🙏🙏

733 | 137 days ago | 9

🙏🙏🙏

893 | 137 days ago | 8

เช้านี้ พี่เค้ามาเยี่ยมอีกหน่อนึง พี่คนนี้ขี้อ้อนมากๆ และ....ขอขึ้นเตียงเหมือนกันเลย😺😽😼😾แถมนั่งตัวกลมๆตากแอร์นั่งดูทีวีเฉยเลยจ้า😿

4,716 | 137 days ago | 55

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอน้อมกราบพระบาทบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงรักษาแผ่นดินไทยสืบจนวันนี้ 🙏🙏🙏

2,813 | 138 days ago | 28

ใจนึงก็พร้อมจะเล่น อีกใจก็กลัวน็อตจะหลุด ชีวิตผู้หญิงอ้วน ที่อยากจิเล่นชิงช้า หน้าตาก็จะมีความกังวลประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชม😅

871 | 138 days ago | 14

ไปที่ไหนก็มีแมว😺😺😺 นางมานอนด้วย โดดขึ้นเตียงเฉย

1,593 | 138 days ago | 30

เมื่อคุณรักแมว คุณควรหัดทำหน้าให้เหมือนแมวในบางเวลา แม่ทำเพื่อเหลือนะเนี่ย😺😽😸😼😿😹😾😻

825 | 139 days ago | 10

ณ เวลานี้🙏🙏🙏

746 | 140 days ago | 11

🙏🙏🙏😊

1,077 | 141 days ago | 13

มาอีกแล้วจ้า มีชื่อติดโผ The mask singers นี่...หน้ากากที่อยากใส่จ้าเอาเลอะๆแบบนี้นะจ๊ะ ฮู้...ฮู... ทายซิล่ะ

1,151 | 142 days ago | 7

หมดไปชาตินึง จิตเดินทางต่อสู่ขันธ์สมมุติใหม่ตามวิถีกรรม ไปดีนกน้อย😌

970 | 143 days ago | 8

คนใจแมว😊

1,086 | 143 days ago | 5

เลือกเอา.... จะเริ่มหรือหมดหนทาง กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ🙏🙏🙏

698 | 143 days ago | 7

อาทิตย์วันธรรม กราบอาจารย์นที ที่เมตตาเดินทางมาแสดงธรรม ณ บ้านปทุมชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่4 ที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมและสอนการภาวนา อาจารย์ชี้แนวทางการภาวนาให้แต่ละคนตามจริตนิสัย ท่านใจกว้างที่รับนักภาวนาจากทุกสายอย่างเท่าเทียม ธรรมของอาจารย์ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ สามารถนำการปฏิบัติธรรมมาอยู่ในทุกอิริยาบถ ใช้ได้จริง ตื่นรู้ ยอมรับ อยากสละให้ยิ่งๆ กราบอาจารย์อย่างสูงค่ะ 🙏🙏🙏

1,145 | 146 days ago | 13

สบายตาจุง

573 | 146 days ago | 6

ฝืน... คือ ฝึก🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

747 | 147 days ago | 1

อดทนคือยอดธรรม🙏🙏🙏กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ🙏🙏🙏

1,771 | 148 days ago | 16

เวลาของคนเรามีไม่มากนัก ร่างกายของพวกเราแท้จริงแล้วบอบบางนัก อะไรโดนนิดหน่อยก็หนังถลอกแล้ว แต่ทำไมเราจึงใช้ชีวิตประมาทนัก ทำอะไรตามอารมณ์ อารมณ์มันใหญ่กว่าเสมอ หากเราตั้งใจตรงดำรงสติให้ตื่นอยู่เนืองๆ ก็พอจะรู้ตัวได้ วันนี้มีลมหายใจอยู่ ตั้งใจทำความดีให้จิตมันจำกันดีกว่า ดีระดับความคิด ดีระดับการกระทำ จนที่สุดดีไปจนระดับใจ ลด ละ สละตัวตน สละให้เป็นที่ยิ่ง เพื่อไม่ต้องแบกตัวกูกันต่อไปดีกว่า 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มอย่างสูงสุดค่ะ

697 | 148 days ago | 5

อาจารย์สอนศิษย์เสมอว่า ปัจจุบัน มีค่ามาก ถ้าเรากำหนดปัจจุบันไว้ดี ด้วยสติ จะมีกำลังมาก🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

842 | 148 days ago | 4

ทะเลใจ

948 | 148 days ago | 9

กราบคำสอนอาจารย์ปุ้มค่ะ 🙏🙏🙏

1,057 | 149 days ago | 10

🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,280 | 150 days ago | 16

กราบหลวงพี่โก๋ค่ะ🙏🙏🙏

739 | 151 days ago | 1

ข้างนอกหลุดลุ่ย ข้างในหรูหรา ดีกว่านะ🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ😊

3,610 | 152 days ago | 98

เรามักจะซื้ออาหารไปเลี้ยงพวกแมววัด ถ้าไม่ได้ไปซักเดือน พวกนี้ก็ต้องกินข้าวเปล่าคลุกอะไรไม่รู้ตามมีตามเกิด พระท่านก็อยู่วัดองค์เดียว ท่านก็ช่วยได้เท่านี้ เลยพยายามไปทุกเดือน ซื้ออาหารให้พวกเค้า ทีละ20 โล แมวก็ตายไปตามเวลาบ้าง รถทับบ้าง นี่แหละวิบากกรรมสัตว์โลก เค้าก็จิตดวงหนึ่งเหมือนเรา แต่อยู่ในรูปสมมุติที่เป็นสัตว์แค่นั้นเอง ช่วยกันไปเท่าที่ทำได้เช่นกันเหล่าแมวเอย

2,611 | 152 days ago | 25

หากช่วยกันสละพื้นที่ในอากาศ ที่เราสมมุติขึ้นว่าเป็นของเราคนละเล็กน้อย คนต่างๆในภาพนี้ เค้าอาจได้เพิ่มโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ช่วยกันสักคนละนิด 🙏😊 #Repost @aonsarawut_sky with @get_repost ・・・ เปิดไอจีมา เรามักเห็นความสุขของผู้คนมากมาย อาหารดีดีๆ เสื้อผ้าตามแฟชั่น ไลฟสไตล์ขอเซเลบริตี้ที่้ราติดตาม สถานที่สวยๆในโลก โพสต์...ที่ทำให้เรา อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง .........ผมเลื่อนมาเจอโพสต์นี้ หยุดอ่าน ทำให้คิดว่า ชีวิตคนเราในขณะที่หลายคนมีรอยยิ้ม ก็คงมีอีกหลายคนกำลังถูกถาโถมด้วยความยากลำบากแสนสาหัส ...นี่อาจเป็นโพสต์ที่เราพูดได้เต็มปากว่า “ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น”...........แต่เราจะทำอะไรให้เค้าได้บ้างมั้ย อย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบา #ไม่มีใครบังคับคุณได้คับ (ลองเลื่อนดูนะคับ 9 ภาพพร้อมข้อมูลตรงนี้อาจทำให้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่าง จะกรุณาเคสนี้ยังไงได้บ้างก็สุดแล้วแต่คุณเลยคับ มั่นใจว่าเราสามารถช่วยเค้าได้ไม่มากก็น้อยโดยที่มันไม่ทำให้ชีวิตของเราแย่ลงเลย) อนุโมทนาสาธุคับ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 reposted: @punfunpunyim

695 | 152 days ago | 2

สวยงาม และ ทิ่มแทง

210 | 153 days ago | 1

#Repost @singyourfaceoffth with @get_repost ・・・ 🛎 26 ม.ค. 62 - พบกับ 4 โชว์สุดท้าย ปิดซีซั่น โชว์ปิดแล้ว รับประกันความเล่นใหญ่ จัดใหญ่ ใครจะได้เป็น Sing Your Face Off The Year อยู่ที่ ทุกคนแล้ว มาปิดเกมนี้ไปด้วยกัน #เปลี่ยนหน้าท้าโชว์ #วันเสาร์ เวลา 18.20น. ทางช่อง 7HD #Ch7HD ✍️ ลิ้งก์โหวต : https://shopee.co.th/singyourfaceoff #SingYourFaceOffSeason4 #Zense_TV #ShopeeSingYourFaceOff

1,528 | 153 days ago | 12

สมบัตินอกตัวเอาแค่พอตัว สมบัติในใจทำให้มาก ทำให้มาก ยิ่งเบา 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,527 | 153 days ago | 17

มาถึง พี่ก็มาต้อนรับน้องเลย ขอบคุณค่ะ😊

901 | 154 days ago | 6

ปลูกมา1ปีกว่าๆ ได้ชมแล้ว

779 | 154 days ago | 9

#Repost @thevoiceth with @get_repost ・・・ The Voice Senior ปรากฏการใหม่ ครั้งแรก ของเมืองไทย กับ การประชันเสียงร้องของผู้สูงวัย ที่ยังมีไฟในการร้องเพลง มาพร้อมกับโค้ชมากความสามารถทั้ง 4 โค้ชก้อง สหรัถ, โค้ชชรัส เฟื่องอารมณ์, โค้ชปาน ธนพร และการกลับมาเป็นโค้ชอีกครั้งของโค้ชที่ทุกคนคิดถึง... แสตมป์ อภิวัชร์ #thevoiceTH #TheVoiceSeniorTH #PPTVHD36 #PPTVWorldClass

930 | 155 days ago | 8

สวัสดีค่ะ 🙏😊 วันนี้ปานอยากจะมาแนะนำหนังดีสำหรับทุกท่านค่ะ เล่มนี้เป็นงานนิทานธรรมมะของนักเขียนระดับbestseller คุณดังตฤณ เจ้าของผลงาน เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ปานทราบข่าวมาว่า งานนี้คุณดังตฤณใช้เวลากับการสร้างสรรค์ผลงานนานมาก เราจะเรียกผลงานชิ้นนี้ว่า การ์ตูนหรือนิทานอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่แน่ๆหลังจากปานได้อ่านแล้ว ก็พบว่า หนังสือเล่มนี้ควรบอกต่อ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่สนใจ คุณดังตฤณหาอุบายในการสร้างตัวละครได้อย่างแยบยลบนนามธรรมที่หลายครั้งเรายากจะอธิบายให้ลูกหลานเราเข้าใจได้ สำหรับปานแล้ว ตอนสอนเด็กร้องเพลง ปานก็ให้ความฉลาดทางอารมณ์กับเด็ก ผ่านเสียงดนตรีและวิธีร้องเพลงอย่างมีคุณภาพ แต่หลังจากอ่านนิทานจอมเทพแล้ว ก็นึกในใจว่า โห อย่างนี้ก็ได้เหรอ ทำให้เขาจำอารมณ์ผีอารมณ์เทพตัวเองเป็นภาพ แล้วให้เลือกข้างว่าจะอยู่กับใคร จอมเทพหรือจอมมาร อ่านเองยังรู้สึกเองเลยว่า เราเอง ก็มีอย่างนี้ด้วย อยากแชร์ให้พ่อๆแม่ๆเอาไว้เป็นเทคนิคคุยกับลูกค่ะ ลูกดื้อจะคุยกับลูกยังไง หรือเราเองกลัวผีจะหายกลัวได้ยังไง ไม่กี่นาทีรู้เรื่องเลย ใครสนใจ ซื้อได้ตามร้านหนังสือทั้วไป หรือสั่งซื้อโดยตรงกับสำนักพิมพ์ ได้เลยเซนต์พี่ตุลย์ ดังตฤณด้วยนะคะ ที่ www.facebook.com/howfarbook อะไรดีก็อยากบอกต่อ เรามาช่วยกันสร้างจอมเทพในตัวเด็กและให้เค้ารู้ทันจอมมารในตัวเองกันดีกว่าค่ะ 🙏😊

1,128 | 156 days ago | 9

หากเรายังพร่อง ก็อย่าไปเพ่งคนอื่น 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,192 | 157 days ago | 9

วันนี้อาจารย์สอนว่า แปลกมั๊ย เวลาเราเห็นคนที่พยายามช่วยเหลือตัวเอง พึ่งตัวเองให้ได้ เรากลับรู้สึกชื่นชมและอยากช่วยเหลือเค้า แต่กับบางคนที่ ทำตัวอ่อนแอ สู้อะไรก็ไม่ไหว แรกๆคนพวกนี้จะมีคนช่วยนะแต่หลายๆครั้งเข้า ก็ยังอ่อนแอไม่สู้ รอแต่ให้คนช่วย สุดท้ายคนพวกนี้จะไม่มีใครอยากช่วยนะ แปลกมั๊ย พิจารณาดู 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,496 | 157 days ago | 15

ทำให้ยิ่งยวด 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

1,173 | 157 days ago | 20

วันดี วันฟังธรรม จากอาจารย์นที ภูผาธรรม 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

1,449 | 159 days ago | 12

👍👍👍👍😊😊😊

1,513 | 160 days ago | 36

ขอเชิญร่วมรำลึกวันวานพระอาจารย์ใหญ่มั่น ณ วัดปมุมวนาราม อยากเรียนรู้ธรรม เราก็ควรเรียนรู้ปฏิปทาจากผู้รู้ธรรมด้วย จะยิ่งทำให้เรากระจ่างว่า ผู้ที่ท่านพ้นทุกข์นั้น ท่านปฏิบัติกับชีวิตท่านอย่างไร หลวงปู่มั่นคือ องค์เอกแห่งยุคที่นำพาผู้คนให้พ้นทุกข์เฉกเช่นท่านได้มากที่สุดองค์หนึ่ง คือ ตาน้ำแห่งธรรมอย่างบริสุทธิ์งดงามที่สุด กราบหลวงปู่ด้วยความเคารพสุดจิตสุดใจเจ้าค่ะ 🙏🙏🙏

809 | 160 days ago | 4

#ศิษย์ถามอาจารย์ตอบ - พฤศจิกายน 2560 ศิษย์ถาม: ที่อาจารย์บอกว่า ให้เอาใจอยู่กับ “พุทโธ" ผมเข้าใจแล้วว่า ใจอยู่ที่พุทโธ ก็คือให้ “ใจอยู่กับใจ” ใช่ไหมครับ? อาจารย์ตอบ: ใช่ เข้าใจดีด้วย รู้ไหมว่าทำไมใจอยู่กับใจ มันเป็นอุบายธรรมอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อใจอยู่กับ พุทโธๆๆๆๆ สุดท้ายมันวาง มันนิ่งเฉยได้โดยไม่ต้องใช้พุทโธ “พุทโธ” นั้นเป็นอาการอย่างหนึ่งของจิต ที่พูดออกมาว่าพุทโธๆๆ แต่ตัวสติต่างหากเป็นตัวควบคุมให้จิตนั้นมีพุทโธๆๆ พอมันแนบแน่น หนึ่งเดียวจริงๆ (ใจอยู่กับใจ) เป็นอุบายอย่างหนึ่ง ทำให้มีความมั่นคงขึ้น ความง่วงหลายๆ อย่างมันก็พัดผ่านไป (ณ ภูผาธรรม) http://wimoke.net/poophadham/news/262-practice-620216

834 | 161 days ago | 16

หากใครไม่ปฏิบัติธรรม จะไม่มีวันเข้าใจเลยว่า ทำไม...เราต้องเคารพบูชาครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราไว้เหนือเศียรเหนือเกล้า ใจที่ถูกขัดเกลาจากผู้หมดกิเลสนั้น ท่านต้องอดทนและเมตตาต่อใจของผู้มีกิเลสอย่างยิ่ง กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

1,945 | 162 days ago | 35

ทำงานบ้าง😁😁😁

2,375 | 163 days ago | 47

เมื่อคุณกลับบ้านมาแล้วเจอสิ่งนี้ คุณคิดว่า เจ้าของบ้านอย่างข้าพเจ้าควรทำเช่นไร😥😥😥 มันยึด มันสิง จริงจังมาก

633 | 164 days ago | 7

👍👍👍👍👍

375 | 165 days ago | 7

: วัดปทุมวนารามขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมชมนิทรรศการชุด “รำลึกวันวาน ตามรอยธรรมพระภูริทัตโต (หมั่น) วัดสระประทุมวัน” เนื่องในวาระครบ ๑๔๙ ปี ชาตกาล พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นี้ กำหนดจัดนิทรรศการกลางแจ้ง ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ เขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ... #วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

549 | 165 days ago | 5

กราบอาจารย์ปุ้มด้วยจิตคาราวะสูงสุดค่ะ 🙏🙏🙏 หากไม่พบอาจารย์เราจะหลงอีกนานแค่ไหน

293 | 166 days ago | 3

: วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระสงฆ์วัดปทุมวนาราม จำนวน ๑๙ รูป เนื่องในวาระครบ ๑๔๙ ปี ชาตกาล พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ... Admin : ลูกตุ้ม รายงาน #วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

497 | 166 days ago | 3

: วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระครบ ๑๔๙ ปี ชาตกาล พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร บูรพาจารย์ใหญ่ วัดปทุมวนาราม ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ... #๑๔๙ธรรมคำสอนพระภูริทัตโต #วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

2,039 | 166 days ago | 36

เจ้าประจำ เพื่อนพี่เหลือ จับจองที่นอนในศาล เจ้าที่ของจริงเป็นงี๊นี่เอง...😅

598 | 166 days ago | 9

🙏🙏🙏

1,493 | 167 days ago | 88

ถวายเสียงเป็นพุทธบูชา แด่องค์หลวงปู่มั่น ครบ 149 ปีชาตกาล 🙏🙏🙏 กราบขอบพระคุณวัดปทุมวนารามที่มอบโอกาสอันประเสริฐนี้แก่ข้าน้อย 🙏🙏🙏

590 | 167 days ago | 5

ไตร่ตรองให้มาก สำรวจตัวเองให้มาก ว่า ธรรมที่เราไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆ เค้าสอนให้เพิ่มอัตตาหรือลดอัตตา 🙏🙏🙏กราบหลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม

344 | 168 days ago | 1

อันนี้เค้าเรียก .... แม่เนียน😁

1,011 | 168 days ago | 9

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

899 | 169 days ago | 14

ติดดีนี่แหละแก้ยากยิ่งนัก 🙏🙏🙏 กราบจอมทัพธรรม องค์หลวงปู่มั่นค่ะ

774 | 170 days ago | 12

สายแบ๊วก็มา

556 | 171 days ago | 3

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์ปุ้มค่ะ

559 | 172 days ago | 3

😴😴😴

729 | 173 days ago | 6

สำรวจตนว่าขี้เกียจหรือไม่🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

585 | 173 days ago | 10

เงาเปรต

1,407 | 174 days ago | 16

ปีใหม่นี้ อาจารย์ปุ้ม ( นที ) ท่านให้โอวาทสั้นๆแก่เหล่าศิษย์ที่มีใจเดียวกันในการช่วยพระศาสนา เป็นงานยากยิ่งกว่าการมีชีวิตอยู่ อาจต้องแลกมาด้วยทุกอย่างในชีวิตที่เราสร้างมาในทางโลก งานพระศาสนาคืองานช่วยชาติที่มั่นคงที่สุด เราไม่เปลี่ยนโลก แต่เราเปลี่ยนใจเรา เปลี่ยนใจผู้คนให้อยู่กับโลกอย่างเข้าใจและทุกข์น้อยลง น้อยลง จนที่สุดไม่ทุกข์เลย หากเรามีปณิธานที่อยากช่วยงานพระศาสนาจริง จงมั่นคง จงอดทนต่อแรงเสียดทาน ต่อกิเลสตนเองและกิเลสของคนอื่น มั่นคงไว้ สละให้เป็นที่ยิ่ง เพื่อเป้าหมายอันสูงสุด กราบอาจารย์นทีที่เมตตาลูกศิษย์ไม่มีประมาณค่ะ🙏🙏🙏 จะทำให้ดีที่สุด สุดกำลังมี

450 | 175 days ago | 3

มันถูกเรียกขานว่า สะเก็ดดาว อร่อยจุง

620 | 175 days ago | 9

ตะวันตก

740 | 177 days ago | 15

579 | 179 days ago | 3

อาศัยกัน😊

953 | 179 days ago | 13

🙏🙏🙏

979 | 180 days ago | 10

ก็แม่ลูกกันมันก็ต้องละม้ายกันบ้างเป็นธรรมดา😆😆😆

1,324 | 181 days ago | 12

“นี่ไง...ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงปาน ภูเขา เห็นมั๊ยโอบล้อมยอมรับทุกสภาพ ทุกสรรพชีวิตให้อาศัย โอบป่า โอบน้ำ ไม่หวั่นไหว แต่กลับหนักแน่นมั่นคง ทำใจให้เหมือนภูเขา มั่นคง เป็นที่พึ่ง” คำสอนจากขุนเขา กราบอาจารย์นทีที่เมตตาอบรมสั่งสอนศิษย์ดื้อคนนี้ในทุกที่ที่มีโอกาสค่ะ🙏🙏🙏

217 | 182 days ago | 1

#Repost @singyourfaceoffth with @get_repost ・・・ 🛎 29 ธ.ค. 61 - มาเจอพี่เท่งเสียงสาว และเหมือนมาก จนทีมคอมเมนเตเตอร์ ยังถ่ายรูปคู่ไปแท็กตัวจริง บอกเลย ว่าสัปดาห์นี้โชว์อลังการทะลุอวกาศมากจ้า Oh! Wowww #เปลี่ยนหน้าท้าโชว์ #วันเสาร์ เวลา 18.20น. ทางช่อง 7HD #Ch7HDEntertainment ✍️ ลิ้งก์โหวต : https://shopee.co.th/singyourfaceoff #SingYourFaceOffSeason4 #Zense_TV #ShopeeSingYourFaceOff

1,182 | 182 days ago | 21

ธรรมมะในครัว อาจารย์นทีสอนพวกเราได้ทุกที่ไม่มีกาล จะเป็นทางการนั่งบัลลังก์ ยันทางเดินจงกรม ขณะขนขยะ กวาดลานวัด หรือก้นครัว ธรรมปรากฏทุกที่ ท่านชี้ให้เห็นสัจธรรมในทุกที่ ที่เกิดขึ้นในจิต ถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญท่านไปบรรยายธรรมสอนหลักภาวนาที่กรุงเทพ อยากให้ประโยชน์ที่เราได้รับถึงคนที่สนใจเช่นเราด้วยจริงๆ ถ้ามีกำลังพอจะทำให้สำเร็จ กราบอาจารย์นทีด้วยกาย วาจา ใจค่ะ 🙏🙏🙏 ฉันจะหลงทางอีกนานแค่ไหนหากไม่พบท่าน

519 | 183 days ago | 8

แม รี่ คิด มัท ..... เหลือกล่าว

674 | 183 days ago | 7

ทุกข์คือเพื่อนแท้🙏🙏🙏😊

753 | 184 days ago | 18

🙏🙏🙏 คนภาวนาเอาแต่รากฝอย มันเลยคุยกันแต่เรื่องส่งออก แผ่ออก คุยแต่ธรรมะขี้โคลนขี้หมา ต้องภาวนาให้เจอรากแก้วนะ อย่าไปมัวเอาแต่รากฝอย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอารากแก้วทุกองค์... มีแต่คนไม่รู้นั่นสอนเอาแต่รากฝอย รากแก้วคืออะไร? คือ มีสติคอยกำกับจิตเสมอ ให้มันดิ่งลงไปจนเจอจิตเลย นั้นละของจริง ! อย่าลืมล่ะ สติสำคัญมาก ให้แอบมองจิตเสมอๆ มันเป็นไง? อยู่แบบไหนนะ? แอบคอยดูอยู่เรื่อยๆ นะ หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

1,551 | 184 days ago | 22

ช่างผม @tukkyhair ช่างหน้า @nongperr บอกว่า ชั้นคางสวยทุกมุมมอง 😁

742 | 184 days ago | 6

🙏😊 ขอบคุณพี่ๆคาราบาวค่ะ ดีใจและรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิม. 10 ปีแล้วที่เราไม่ได้ร้องเพลงร่วมกัน

901 | 186 days ago | 9

🙏🙏🙏

879 | 186 days ago | 10

กากหมูโรยเกลือ ชะด้วยผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ก็ฉะนี้แล

681 | 187 days ago | 10

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

1,117 | 187 days ago | 14

ไม่ต้องปฏิบัติธรรมเพราะชีวิตไม่ได้ทุกข์อะไร ความคิดนี้เกิดเพราะไม่เข้าใจความหมายของคำว่า ทุกข์ ถ้าเราแปลคำว่า ทุกข์ ว่าภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริง เราอาจจะเข้าใจได้ชัดขึ้น อุตส่าห์มาเกิดเป็นมุนษย์แล้ว พอใจกับความสุขแค่นี้หรือ ให้ความสุขกับคนอื่น เอาแค่นี้หรือ รับประโยชน์จากการเกิดเป็นมนุษย์ แค่นี้พอหรือ สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม แค่นี้พอหรือ การปฏิบัติธรรมนำไปสู่การสร้างความสุขตน สุขท่าน ประโยชน์ท่าน มากกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมได้หลายเท่า เพราะจิตใจยิ่งอยู่เหนือกิเลสเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้น จิตใจยิ่งอยู่เหนือกิเลส ยิ่งมีกำลังใจ และมีปัญญา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนและต่อส่วนรวมเท่านั้น พระอาจารย์ชยสาโร

908 | 187 days ago | 15

🙏🙏🙏

591 | 188 days ago | 2

เลี้ยงประจำปี ซ้อมอยู่บ้านพักรวมชรา

1,061 | 188 days ago | 19

ขวานดีค่า

780 | 189 days ago | 3

วันนี้ทำงานกับพี่ชาย

992 | 189 days ago | 13

🙏🙏🙏 การที่เราโดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดุ เราจะไปทำเศร้า ๆ ก็ไม่ได้ ทำแบบแอ่นอกให้ท่านก็ไม่ได้ เหมือนว่ากิเลสเราไปท้าทายธรรมท่าน ก็ไม่ได้อีก เราก็เลยจัดอาหารตามปกติ แต่ถามว่าอายโยมไหม โยมเต็มศาลา ก็ธรรมดาก็อายบ้างล่ะนะ โดนดุต่อหน้าโยม แต่ว่าโกรธให้ท่านไหม ไม่ เราเทิดทูนท่านมากกว่า เราเคารพท่านมากกว่า ครูบาอาจารย์ระดับนี้แล้ว ท่านมีเหตุผลของท่าน แต่ดุแรงนะ เปรี้ยงเลย มันเซ่ออย่างโน้นอย่างนี้ ท่านก็ว่าของท่านไป มีหน้าที่ฟังก็ฟังไป เอ่ยชื่อด้วย อายก็มีบ้าง แต่น้อยใจไหม ไม่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราก็ต้องน้อมรับ ท่านจะว่าเราดีเราเลวแบบไหน เราไม่มีทางโต้ตอบ ไม่มีทางแก้ตัว การไปแก้ตัวก็ไม่ถูก ปฏิปทาหลวงปู่บ้านตาด เวลาเราทำผิด เราจะไปพูดในลักษณะเหมือนเราไม่ได้ทำไม่ได้ ถ้าเราลงใจท่าน ไม่ว่าดีชั่วถูกผิด เราไม่ต้องไปแก้ตัว บางทีองค์ท่านจะเอาจุดที่ว่ามันลงเราไหม ถ้าคนนิสัยไม่ลงคนนะ พอพูดว่าอันนี้มันผิดนะ จะสวนปั้บมาเลย นั่นล่ะ กิเลสสู้ธรรมแล้ว ศิษย์สู้ครูสู้อาจารย์ จะเป็นลักษณะนั้น คือครูบาอาจารย์จะพูดอะไรก็ไม่ได้ คือท่านไม่มีดีไม่มีชั่วแล้ว ท่านเหนือดีเหนือชั่วแล้ว เรื่องอะไรท่านจะมาเอาห้าเอาสิบกับเรา ท่านไม่มี เพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดต้องนิ่งอย่างเดียว ทำไมท่านจะไม่รู้ ท่านมีทั้งนอกทั้งใน ท่านดูว่าเราผิดหรือถูก แต่ท่านจะเอาภายในเราต่างหาก มันเป็นอุบายสอน พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา

616 | 190 days ago | 5

พอง 🙏🙏🙏

923 | 192 days ago | 16

ธรรมดา🙏🙏🙏

568 | 192 days ago | 7

🙏🙏🙏

544 | 192 days ago | 5

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

749 | 193 days ago | 7

วน🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

972 | 193 days ago | 14

🙏🙏🙏

730 | 194 days ago | 2

กางปีกปกป้องลูก ด้วยสัญชาตญาณแม่ ลูกคิดว่าใต้ปีกนี้อบอุ่นปลอดภัย จะรู้มั๊ย ออกจากปีกไป ภัยอะไรรออยู่บ้าง

680 | 195 days ago | 15

🙏🙏🙏 กาม

742 | 196 days ago | 20

คำตอบของหลวงปู่ชา สุภทฺโท ถาม : ถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจำเป็นแล้ว ทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติเช่นเดียวกันครับ ท่านคิดว่าไม่สำคัญหรือครับ ที่อาจารย์จะต้องทำเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ ตอบ : ถูกแล้ว อาจารย์ควรจะทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตน ผมไม่ถือว่าท่านติผม ท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบ แต่ว่ามันก็ไม่สำคัญที่ท่านต้องไปยึดอยู่กับอาจารย์ ถ้าดูจากภายนอก ผมปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มาก พวกท่านทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวผมยิ่งขึ้น แม้พระพุทธเจ้าเอง บางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึ่ง และพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง ความไม่แน่ใจในอาจารย์ของท่านก็ช่วยท่านได้ ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของตัวเอง ท่านไม่คิดบ้างหรือว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าที่ผมแบ่งอาหารจากบาตรใส่จานไว้ เพื่อเลี้ยงดูชาวบ้านที่จะมาช่วยทำงานวัด ปัญญา คือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและทำให้เจริญขึ้น รับเอาแต่สิ่งที่ดีจากอาจารย์ จงรู้เท่าทันการฝึกปฏิบัติของท่านเอง ถ้าผมพักผ่อนในขณะที่พวกท่านทุกองค์ต้องนั่งทำความเพียรแล้ว ท่านจะโกรธหรือไม่ ถ้าผมเรียกสีน้ำเงินว่าแดง หรือเรียกผู้ชายว่าผู้หญิง ก็อย่าเรียกตามผม อย่างหลับหูหลับตา อาจารย์องค์หนึ่งของผมฉันอาหารเร็วมาก และฉันเสียงดัง แต่ท่านสอนให้พวกเราฉันช้าๆ และฉันอย่างมีสติ ผมเคยเฝ้าดูท่านและรู้สึกขัดเคืองใจมาก ผมเป็นทุกข์ แต่ท่านไม่ทุกข์เลย ผมเพ่งเล็งแต่ลักษณะภายนอก ต่อมาผมจึงได้รู้ บางคนขับรถเร็วมากแต่ระมัดระวัง บางคนขับช้าๆ แต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆ อย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบ และรูปแบบภายนอก ถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์มองดูผู้อื่น แต่เฝ้าดูตัวเอง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว แรกๆ ผมคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ของผม คืออาจารย์ทองรัตน์ และเกิดสงสัยในตัวท่านมาก บางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้า ท่านมักจะทำอะไรแปลกๆ หรือเกรี้ยวกราดเอากับลูกศิษย์ของท่าน อาการภายนอกของท่านโกรธ แต่ภายในใจของท่านไม่มีอะไร ไม่มีตัวตน ท่านน่าเลื่อมใสมาก ท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติ จนถึงวาระที่ท่านมรณภาพ การมองออกไปนอกตัว เป็นการเปรียบเทียบ แบ่งเขาแบ่งเรา ท่านจะไม่พบความสุขโดยวิธีนี้ และท่านจะไม่พบความสงบเลย ถ้าท่านมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพร้อมหรือครูที่ดีพร้อม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะ ที่สัจธรรม ไม่ใช่คอยจับตาดูผู้อื่น จาก มรดกธรรม

716 | 197 days ago | 15

🙏🙏🙏

853 | 198 days ago | 11

ที่เที่ยงคือ ความตาย กราบหลวงพ่อค่ะ🙏🙏🙏

433 | 199 days ago | 9

#Repost @parn_club with @get_repost ・・・ ฝากเพลงละครรักพลิกล็อคค่า😊 นานทีจะได้ร้องเพลงรักหวานกะเค้า ฝากไว้ในหูด้วยนะคะ🙏😊😊😊 #IWillFollowYou - #ปาน_ธนพร #รักพลิกล็อก #AmazedbyLove #CH3 #ParnThanaporn Official MV: https://youtu.be/im5MyrtGWfI

655 | 200 days ago | 7

🙏🙏🙏

849 | 201 days ago | 10

🙏🙏🙏

1,776 | 201 days ago | 17

ปี 2543 กับหมาที่รักที่สุด ถังกุ้ยอิง ยอดหญิงตระกูลแวก😍😍😍

354 | 202 days ago | 5

เซ็กซี่ในที่แคบ....น้าดา..พี่เลี้ยงมือสองกล่าว

1,026 | 203 days ago | 17

🙏🙏🙏

853 | 203 days ago | 19

พระสุรเสียงของพ่อที่ทรงเมตตาต่อคนไทย ให้เวลาตัวเองไม่ถึงนาที ฟังพ่อกันค่ะ🙏🙏🙏 กราบรำลึกถึงพระองค์ด้วยจิตเคารพอย่างที่สุด

1,292 | 203 days ago | 14

: “เมื่อการจากลาเป็นธรรมดาที่ต้องเข้าใจ ให้รักที่พ่อฝากไว้สถิตแนบในดวงใจนิรันดร์ คืนดินสู่ฟ้าด้วยคำสัญญาถ้อยคำรักมั่น สานดินหลอมเป็นพลัง สานภูมิแห่งธรรม...สืบดินคู่ฟ้า...” ... ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ... #วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันดินโลก #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,094 | 204 days ago | 5

🙏🙏🙏

888 | 205 days ago | 11

🙏🙏🙏

614 | 205 days ago | 4

“บารมีขั้นสูงสุดไม่ได้มาจากความต้องการบารมี แต่มาจาก การละกิเลสโลภหลงจนสะอาด” คำสอนอาจารย์นที 🙏🙏🙏

1,297 | 206 days ago | 26

🙏🙏🙏

1,264 | 207 days ago | 3

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,115 | 207 days ago | 30

🙏🙏🙏

3,565 | 208 days ago | 47

วันนี้มาซ้อมตาย เราควรหัด ตายก่อนตาย จะได้ตื่นก่อนตาย พระท่านสอนเรื่องนี้เสมอ🙏🙏🙏

463 | 209 days ago | 7

🙏🙏🙏🙏🙏

916 | 209 days ago | 13

🙏🙏🙏

1,243 | 209 days ago | 22

กราบองค์หลวงปู่บุญมีเหนือเศียรเกล้าค่ะ🙏🙏🙏

1,244 | 210 days ago | 10

เรซซิ่งยิงป้าทำมายยยย

612 | 210 days ago | 14

ขยันทำงาน พูดเลอ

1,090 | 210 days ago | 10

พบแล้วหนูน้อยเรซซิ่ง ลูกแม่แพท น่ารักมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ใครเห็นใครก็รัก😘😘😘😘

745 | 211 days ago | 12

มันก็จะรักแม่มากไป ขับรถ ก็ยังต้องนั่งตัก....แม่เหลือเอ้ยยยย

793 | 211 days ago | 4

เช้านี้ ทานอาหารซิล่ะ

539 | 212 days ago | 16

บุญเหลือไม่ชอบเล่นของเล่นแมว ซื้อมานางก็เฉย นี่เลย ของโปรด ตะกร้า กระดาษปั้นกลมๆแล้วโยนไปไกลๆ นางก็คาบมา หรืออีกที กระดาษทิชชู่ ชอบจริงจัง ไม่เสียตังก็สนุกได้😳

586 | 212 days ago | 6

นั่นประไร😥🙏🙏🙏กราบหลวงปู่แบนค่ะ

840 | 213 days ago | 8

แม่ลูก😊

616 | 214 days ago | 8

ขอบคุณเจ้าของคลิปค่ะ😊 ก็มันเปรี้ยววววว

808 | 214 days ago | 4

กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

933 | 215 days ago | 15

: “...กังวลอะไรของเธอในอดีต ... วาง กังวลอะไรของเธอในอนาคต ... วาง กังวลอะไรของเธอในปัจจุบัน ... วาง ลองทำดูซิ คงได้ผล ไม่มากก็น้อย โดยปริยัติ ก็คือว่า วางกังวล ลองเจริญสติอันนี้ดูเถอะ นี่คือสติปัฏฐาน ด้านปฏิบัติ วางได้ ก็เรียบร้อยเท่านั้น...” หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,308 | 215 days ago | 14

เพราะทุกข์นั้นแลคือแบบฝึกหัดของใจที่จริงใจที่สุด 🙏🙏🙏

364 | 215 days ago | 8

เจ๊ใหญ่กำลังจะกลับมา 😘😘😘. ICHITAN presents JENNIFER KIM DIVA CHINATOWN เตรียมความหรรษาบนเวทีคอนเสิร์ตกับ DIVA เจ๊ใหญ่ ตื่นหูตื่นตาตื่นใจ จัดหนัก จัดใหญ่ ให้สะใจแฟนๆ 23 กุมภาพันธ์ 2562 Royal Paragon Hall จำหน่ายบัตร 14 ธันวาคมนี้ Thaiticketmajor ทุกสาขา การันตีเสียงร้อง เสียงหัวเราะ ความสนุกสุดขีดโดย NEXT COMPANY #NEXTCOMPANY #NEXTphenomena #NextXjenniferkim #JFKdivachinatown #เจ๊ใหญ่ดีว่าไชน่าทาวน์ #jenniferkim #ICHITAN

844 | 216 days ago | 15

🙏🙏🙏

849 | 217 days ago | 15

🙏🙏🙏

1,619 | 217 days ago | 19

😊

712 | 218 days ago | 12

🙏🙏🙏

976 | 219 days ago | 12

🙏🙏🙏

4,911 | 219 days ago | 62

ตากับยาย คู่ชีวิต ในยามทุกข์สุข รัก ชัง อภัย ครองกันไว้ด้วยกุศลจนวันนี้ กราบความเมตตาพระปกรณ์วินทร์ในความเมตตาเดินทางรับสังฆทานเสมอมาค่ะ

827 | 220 days ago | 15

: "...ใครพูดดีฉันก็ฟังได้ พูดเสียฉันก็ฟังได้ แต่ฉันจะเอาหรือไม่เอา เป็นหน้าที่ของฉันจะพิจารณาโดยเหตุผล..." หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

710 | 220 days ago | 5

อยากสุขก็ทุกข์ทันที🙏🙏🙏

909 | 221 days ago | 18

🙏🙏🙏 แท้

1,329 | 221 days ago | 22

กิเลสเราต่างหากที่ต้องพิจารณาเป็นที่ยิ่ง หาใช่ของคนอื่น ผู้อยากพ้นทุกข์จริงๆเค้าจะไม่สนใจกิเลสใคร เค้าจะเพียรเผากิเลสตัวเองให้หมดสิ้นไป ดูใจเรา ใช่ใจเขา กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

613 | 221 days ago | 8

: “...ปูไม่มีหัว ก็ยังเดินได้ งูไม่มีตีน ก็ยังเลื้อยได้ แม่ไก่ไม่มีนม ก็ยังเลี้ยงลูกได้ ฉะนั้น มนุษย์จึงไม่ควรดูหมิ่นสัตว์ ผู้มีปัญญา ควรช่วยเหลือผู้ที่ต่ำต้อยกว่า ร่างกายของมนุษย์ และสัตว์ จะมีประโยชน์ เพราะรู้จักช่วยเหลือกัน สัตว์ได้ช่วยเหลือมนุษย์ไม่ให้ตาย เพราะมนุษย์ได้เอาร่างกายชีวิตสัตว์มาเป็นอาหาร มนุษย์เมื่อมีกำลัง ก็ควรช่วยเหลือสัตว์ ที่ตนเองเคยบริโภค...” หลวงปู่ศรี มหาวีโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

588 | 222 days ago | 8

🙏🙏🙏

1,025 | 222 days ago | 26

พอ🙏🙏🙏

1,050 | 222 days ago | 17

🙏🙏🙏

643 | 223 days ago | 7

อะไรตื่น อะไรดับ พระอรหันต์ท่านรู้แจ้งแทงตลอด 🙏🙏🙏 กราบองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

1,355 | 224 days ago | 20

เมตตา🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นที

912 | 225 days ago | 9

อาจารย์นทีท่านสอนเสมอว่า ทำสมาธิเก่ง เดินจงกรมเก่ง แต่หากไม่เห็นตัวเองว่าเราพร่องอะไร เราเห็นแก่ตัวอย่างไร ก็ยังไม่ถือว่า ภาวนาดี กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,100 | 225 days ago | 6

ยึดดีเปลือกลืมดีแท้ จึงดียาก🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,577 | 225 days ago | 26

🙏🙏🙏

760 | 226 days ago | 16

ทำไมเราจึงต้องภาวนา🙏🙏🙏

656 | 226 days ago | 4

บั้นท้ายคุณยายมิยอ

1,410 | 227 days ago | 31

แท้🙏🙏🙏

863 | 227 days ago | 9

นางแย้ม ยามแย้มบาน นางงามแท้

1,090 | 228 days ago | 15

ชัดเจนที่สุด🙏🙏🙏

769 | 228 days ago | 17

ตกลงเธอเป็นแมวใช่มั๊ย

577 | 228 days ago | 8

🙏🙏🙏

984 | 229 days ago | 16

พิจารณา🙏🙏🙏

825 | 229 days ago | 9

แมว...บนกบาล

638 | 229 days ago | 15

🙏🙏🙏

464 | 230 days ago | 10

คุณเหลือ หลังอาหารก็คงจะตึง

1,072 | 231 days ago | 8

🙏🙏🙏 บางคนก็ฉลาดจนโง่ บางคนโง่จนฉลาด

765 | 231 days ago | 11

กราบอาจารย์นทีค่ะ 🙏🙏🙏

1,143 | 231 days ago | 16

อย่ามาเกิดตายกันเล่นๆ กราบหลวงปู่ลีค่ะ🙏🙏🙏

1,027 | 232 days ago | 10

กลางวันที่ฉันหิว

500 | 233 days ago | 3

โดดเดี่ยว

2,114 | 233 days ago | 12

ท่าน ก เขาสวนหลวง🙏🙏🙏

294 | 234 days ago | 0

"วิ่งกระตุกหัวใจ" 9 ธันวาคมนี้ สภากาชาดไทย ขอชวนคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในงานเดินวิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) มอบให้โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ http://www.thaiticketmajor.com/sport/run-for-aed-2018-th.html หรือ สามารถติดตามรายละเอียดการร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ fanpage facebook “กระตุกหัวใจ” #RUNFORAED #กระตุกหัวใจ #วิ่งกระตุกหัวใจ

875 | 234 days ago | 3

ซากความงามสู่ความเป็นอาหารต่อไป

1,259 | 234 days ago | 25

กราบ🙏🙏🙏 คำเตือนสติจากพระอาจารย์วันชัยถึงการดับขันธ์แห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะ🙏🙏🙏 การจากไปของท่านเหล่านี้ เป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ นี่ยังทันได้เห็นตั้งหลายองค์ เห็นไหมพวกเรา ชนรุ่นหลังจากนี้ไปอีกสิบ ยี่สิบปี แทบจะไม่ได้เห็นครูบาอาจารย์เหล่านี้ แล้วจะเอาอะไรเป็นกำลังใจ เอาอะไรเป็นแบบฉบับ เห็นในตำราก็ตามเถอะ ต่อไปจะหมดจริงๆ แสงสว่างจะหมดไปจริงๆ องค์นั้นก็ล่วงไป องค์นั้นดับไป ความสว่างหายไปๆๆ ก่อนโลกจะมืดสนิท ก่อนเราจะไปไหนไม่เป็น เร่งเข้า..."ก่อนจะสิ้นแสงส่องทาง" พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต

875 | 234 days ago | 16

🙏🙏🙏

938 | 235 days ago | 18

น้อมกราบองค์หลวงปู่ลีด้วยเศียรด้วยเกล้า 🙏🙏🙏 ครูบาอาจารย์ลาลับดับเข้าพระนิพพานทีละองค์ ส่วนเรานั้นยังหลงโลกหลงสงสาร หากเคารพพระพุทธเจ้าจริง เคารพครูบาอาจารย์จริง ต้องปฏิบัติตามองค์ท่าน ท่านสอนเสมอเหมือนกันทุกองค์ว่า สร้างจิตใจตัวเจ้าของให้เป็นพระสิ น้อมกราบลาองค์หลวงปู่ลีค่ะ🙏🙏🙏

656 | 235 days ago | 9

กิเลสตัวนี้ร้ายนัก พาก่อเวรก่อภัยมานับไม่ถ้วนจริงๆ กราบหลวงปู่ค่ะ🙏🙏🙏

1,255 | 236 days ago | 15

การงานภายนอกอบรมการงานภายใน การเคลื่อนไหวจากการทำงานนับเป็นอีกวิธีที่เราเจริญสติได้ อาจารย์ท่านให้ทำความรู้สึกตัวจากการเคลื่อนไหว สมาธิลืมตาจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

703 | 236 days ago | 12

อย่ามายุ่ง ป้าจะนอน

1,033 | 236 days ago | 10

dungtrinถ้ายึดมั่นความถูกต้อง แบบที่ตัวเองถูกอยู่คนเดียว คนอื่นทั้งประเทศผิดหมด แบบนั้นอาจได้เป็นคนดีที่ใจแคบ ถ้าเผลอคิดว่าความเด็ดขาด หมายถึงการไม่ต้องเห็นใจใคร จะตีเส้นตรงแบ่งเขตขาวดำท่าเดียว แบบนั้นอาจได้เป็นคนดีที่ไม่อยู่ในโลกความจริง ถ้ารู้สึกว่าตนเหมือนศูนย์กลางจักรวาล คนอื่นเป็นดาวที่มีหน้าที่หมุนตามตน ไม่ยอมเห็นหัว ไม่หยุดฟังใครสักคน แบบนั้นอาจได้เป็นคนดีที่หลงตัวอย่างร้ายแรง ถ้ารู้ตัวว่าตนเองไม่มีทางถูกทั้งหมด ถ้าเห็นว่ากิเลสไม่มีวันยอมให้คุณดีสมบูรณ์แบบ ถ้ายอมเชื่อว่าหลายสายตาดีกว่าสายตาเดียว กระทั่งใจกว้างอย่างมีจุดยืนกลางแสงสว่าง ไม่ปิดหูปิดตาอุดอู้อยู่ในเงามืด คุณอาจเจอความ ‘ดีจริง’ ที่มากับใจจริงดีๆ และได้อยู่กับความดีแบบไม่เผลอใจร้าย ถ้าใช้ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนำหน้า ต่อให้ต้องลงโทษประหาร ก็จะประหารเขาด้วยวิธีให้ตายสบาย แต่ถ้าใช้อารมณ์เอาถูกเอาผิดตามใจตนท่าเดียว ต่อให้ปล่อยๆได้ก็ไม่ปล่อย หรือกระทั่งลงโทษให้เขาตายทั้งเป็น ในนามของความถูกต้อง ความถูกต้อง หรือความดี ชนิดที่ทำให้เผลอเห็นแก่ตัว ด้วยการเอาแต่ทิฐิมานะของตนเข้าว่านั้น ลากคนดีให้ตกต่ำมานักต่อนัก ส่วนน้ำใจ ชนิดที่ช่วยให้รู้จักเห็นใจคนอื่น ด้วยการลดทิฐิมานะของตนลงนั้น ฉุดคนไม่ดีให้ขึ้นที่สูงมานับไม่ถ้วน!

1,606 | 237 days ago | 25

อยากเจอเธอ อีกสักครั้ง

716 | 237 days ago | 12

🙏🙏🙏

663 | 238 days ago | 8

: “...ทุกๆ คน ทำกรรมใดไว้ กรรมนั้น ย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่างยืนอยู่บนที่สูง และโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมาก ย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ส่วนกรรมที่หนักน้อยกว่า หรือเบากว่า จะให้ผลตามหลัง..." หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

701 | 238 days ago | 10

ตอนยังไม่ตายก็อย่าประมาท🙏🙏🙏

1,131 | 239 days ago | 14

เพียงหนังหุ้มหลอกเราให้หลงทาง จะงามปานนางฟ้า หรือ จะไร้ความงาม ถลกหนังออกมาก็คือกัน แล้วอะไรเล่าที่เรียกว่างาม 🙏🙏🙏 กราบองค์หลวงตามหาบัวที่เคารพยิ่ง

1,072 | 239 days ago | 19

🙏🙏🙏

601 | 240 days ago | 7

งามที่ใจให้ใจงาม 🙏🙏🙏

1,039 | 241 days ago | 9

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

682 | 241 days ago | 4

สวัสดีวันอาทิตย์😉

394 | 242 days ago | 8

เข้าใจให้ถูก🙏🙏🙏 กราบหลวงพ่อค่ะ

1,377 | 242 days ago | 24

พบกันโดยบังเอิญ เพียงเรียกเหมียวๆ เธอก็มาหาแต่โดยดี รับแขกจริงๆ

662 | 243 days ago | 8

น่ารักจัง ไปเล่นคางคกมาแน่ๆเลย 5555 ขอบคุณเจ้าของภาพค่ะ

661 | 243 days ago | 8

🙏🙏🙏

770 | 244 days ago | 7

😊

1,180 | 245 days ago | 15

: “... ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก ความโศกไม่มีอยู่แก่ผู้พ้นแล้วจากความรัก ภัยจักมีมาแต่ที่ไหน...” พุทธพจน์ ... #วันนี้วันธรรมสวนะ #วันออกพรรษาประจำปี๒๕๖๑ #ตามรอยบาทพระศาสดา #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

792 | 245 days ago | 8

กราบองค์หลวงปู่บุญมีค่ะ🙏🙏🙏

2,044 | 245 days ago | 20

🙏🙏🙏

710 | 246 days ago | 12

มีแขกมา

678 | 246 days ago | 8

🙏🙏🙏

1,208 | 246 days ago | 22

กระจ่างใจมล🙏🙏🙏

505 | 247 days ago | 3

😊

646 | 247 days ago | 2

กลับบ้าน

1,763 | 247 days ago | 16

ของขวัญจากธรรมชาติ

656 | 247 days ago | 8

🎼🎤💖ไพเราะและพิเศษสุดเพื่อรายการพิเศษทางโทรทัศน์ “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2561” เหล่านักร้องน้องพี่สีชมพูชื่อดัง นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ป็อด โมเดิร์นด๊อก,ปาน ธนพร,กบ เสาวนิตย์, เจี๊ยบ วัชระ,แต๋ง ภูษิต,แอน ธิติมา,อาร์ม กรกันต์ และ กิต เดอะวอยซ์ ร่วมใจผนึกพลังถ่ายถอดบทเพลง “เพชรชมพู” ซึ่งคุณผู้ชมจะสามารถฟังเพลงพร้อมชมภาพมิวสิควีดีโออันน่าประทับใจที่จะนำเสนอถึงนิสิตเก่าจุฬาฯผู้มีจิตอาสาจากหลากหลายวงการสาขาอาชีพ ที่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาสร้างประโยชน์ในกับสังคม ประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สมกับที่เป็น “เพชร” ที่ได้รับการเจียระไนด้วยการศึกษา จากรั้วจามจุรี จากการกำกับของ อลกลต เอื้อไพบูลย์ ได้ทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี อังคารที่ 23 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป

967 | 247 days ago | 3

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,213 | 248 days ago | 6

ชั่วคราว🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ

917 | 249 days ago | 8

ลีลาวดี ลั่นลีลา

737 | 249 days ago | 4

เคลื่อนคล้อย

786 | 249 days ago | 10

🙏🙏🙏

921 | 250 days ago | 16

เจดีย์ผู้มีบุญ เป็นเจดีย์ที่องค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ สร้างไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มีไว้น้อมระลึกถึงคุณความดีแห่งพระศาสนา อาจารย์นทีมักเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบ่อยๆถึงปฏิปทาแห่งองค์หลวงปู่ว่าท่านเป็นพระทั้งภายนอกภายในอย่างไร อาจารย์ท่านยังบอกว่า องค์หลวงปู่คิดทำการอะไรย่อมมีเหตุผลที่สมควรเสมอ องค์ท่านสุขุมลุ่มลึก งามสง่าเรียบง่าย พูดน้อย แต่หนักไปด้วยพระธรรม อาจารย์นทีมีความเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่มาก ในขณะที่ยังปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ อาจารย์กราบหลวงปู่วันละหลายๆเวลา หลวงปู่ทำกิจอยู่ทิศใด อาจารย์นทีก็จะกราบไปยังทิศที่หลวงปู่อยู่ ไม่จำเป็นต้องกราบต่อหน้าท่านเท่านั้น ใจที่เคารพอยู่ตรงไหนก็เคารพได้ และเพราะใจที่เต็มไปด้วยความเคารพศรัทธาในครูบาอาจารย์แห่งตน ทำให้เกิดกำลังมากที่จะปฏิบัติให้เต็มกำลัง สมกับความเมตตาที่องค์หลวงปู่มีต่อเรา และนี่ก็คือปฏิปทาของอาจารย์นทีที่มีต่อองค์หลวงปู่ ท่านวางหลวงปู่ไว้เหนือเศียรเกล้าเหนือตัวตนท่าน เพราะเคารพในพระธรรมอันสูงสุดที่หลวงปู่มี และด้วยความเพียรและความศรัทธาและสู้ไม่ถอยของอาจารย์ ก็ทำให้ท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามองค์หลวงปู่เฉกเช่นเดียวกัน เราช่างโชคดีที่ได้เห็นอาจารย์ปฏิบัติต่ออาจารย์ของท่านเช่นไร ทำให้ซาบซึ้งและยิ่งเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติให้ได้สมกับที่ท่านเมตตาต่อเราสืบไป กราบอาจารย์นทีด้วยเศียรด้วยเกล้า🙏🙏🙏

1,439 | 250 days ago | 19

แม้ว่าพ้นทุกข์ เราก็ยังต้องอาศัยบุญ อาจารย์นทีท่านกล่าวสอนลูกศิษย์เสมอ ว่าอย่าประมาทในบุญ บุญเล็ก บุญใหญ่ บุญที่แลกด้วยเงินหรือแรงกาย จนถึงบุญที่สละอารมณ์ทั้งหลายให้สิ้นไป นั่นคือบุญทั้งสิ้น พากันทำให้มาก กราบอาจารย์นที🙏🙏🙏

958 | 250 days ago | 11

🙏🙏🙏

1,014 | 251 days ago | 33

ภาพมงคล 🙏🙏🙏 กราบองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ด้วยเศียรด้วยเกล้า

1,053 | 251 days ago | 22

สวดมนต์ครบร้อยวัน หลังจากองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ท่านละสังขาร อาจารย์นทีท่านเดินทางมากราบองค์หลวงปู่ด้วยความระลึกถึงพระคุณขององค์ท่าน ธรรมถึงธรรม 🙏🙏🙏

567 | 251 days ago | 1

หยุดตั้งสติ ค่อยพูด 🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ

844 | 251 days ago | 6

: “...อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ เพราะฉะนั้น ควรปล่อยวาง ไม่ควรเก็บไว้ให้ใจทุกข์เปล่าๆ อนาคตก็ยังไม่มาถึง ไม่ควรคาดเดา หรือจินตนาการไปให้จิตฟุ้งซ่าน ซึ่งเมื่อจิตฟุ้งซ่านแล้ว ก็จะเกิดความทุกข์ได้เหมือนกัน จงอยู่ในปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อนาคตย่อมจะดีตามมา...” หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

897 | 251 days ago | 19

🙏🙏🙏

212 | 252 days ago | 3

ใครชอบจานชามสวยๆ ไปดูได้ที่นี่ค่ะ เจ้าของซื้อเก็บสะสมไว้ ของใหม่ทั้งนั้น เชิญค่ะ น่ารักๆทั้งน้าน

1,325 | 252 days ago | 10

🙏🙏🙏

988 | 253 days ago | 7

พึงระลึก ยามขึ้นอย่าทะนง ยามลงรู้ละวาง เพราะทุกอย่างต้องเสื่อม กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

643 | 253 days ago | 2

ปกป้อง ดี จนลืมทำสิ่งที่ดีกว่า🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นที

948 | 253 days ago | 5

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,239 | 254 days ago | 15

ดีจริงมั๊ย🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

690 | 254 days ago | 7

ขึ้นมาเพื่อบอกเวลา

847 | 254 days ago | 9

: “...ตัวเราคนเดียว ที่เทียวรักเทียวชัง รัก ชัง ทุกข์ โทษกับโลก หากตัวเองไม่แก้ไข ใครจะมาแก้ให้ เราไม่แก้เอง เราไม่โทษตัวเรา เราไม่ละความชั่วในตัว เราไม่ทำความดี แล้วตนของตน จะได้อะไร อย่าไปหาโทษในท่านผู้อื่น ดูตนของตนให้มาก อย่าอยูเฉยๆ ให้รู้จักพิจารณาบ้าง เกิดมาแล้วนี้ อะไรบ้าง จะเป็นคุณค่าแก่ตนของตน...” หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,040 | 255 days ago | 7

สง่า สงบ

1,502 | 255 days ago | 11

: "...คนส่วนมาก ยังมีความเชื่อว่า มีผู้ดลบันดาล ให้เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้น แต่ทางพระพุทธศาสนา ได้แสดงว่า คนมีกรรมเป็นของตน จะมีสุข หรือทุกข์ ก็เพราะกรรม พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม ไม่ได้สอน ให้ตกเป็นทาสของกรรม หรืออยู่ใต้อำนาจของกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้มีอำนาจเหนือกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน...” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

948 | 256 days ago | 14

: "เรือที่นายช่างต่อดีแล้ว อย่างแข็งแรง เมื่อถูกคลื่นกระทบแล้ว ไม่เสียหายฉันใด จิตของบุคคลใด เมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้" หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,020 | 257 days ago | 12

ถุงเงิน

855 | 257 days ago | 7

: "...อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเรา เพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้..." หลวงปู่จันทร์ กุสโล ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

2,016 | 257 days ago | 29

คู่กันเสมอ🙏🙏🙏

3,071 | 258 days ago | 29

🙏🙏🙏

1,200 | 259 days ago | 12

: "...การที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรม ที่ถูกทางเช่นนี้ มีน้อยมาก หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไป เราจักหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้ แล้วเราจะหลงอยู่ในความเห็นผิด อีกนานแสนนาน เพื่อที่จะพบธรรมอันเดียวกันนี้" หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

803 | 259 days ago | 9

🙏🙏🙏

1,565 | 260 days ago | 39

แม้ว่าองค์หลวงปู่บุญมีท่านจะไม่มีขันธ์แล้ว แต่พวกเราในนามคณะศิษย์องค์หลวงปู่บุญมี นำโดยอาจารย์กุนที ปัญญาสีหนาท ก็จะขอทำโรงทานไข่ไก่นี้ต่อไปเพื่อถวายความกตัญญูแด่องค์ท่านต่อไป เชิญร่วมบุญทำโรงทานไข่ไก่กับภูผาธรรม น้อมถวายองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณค่ะ🙏🙏🙏

1,115 | 260 days ago | 18

🙏🙏🙏

720 | 261 days ago | 7

: "...เมื่อเชื่อแน่ว่าสรรค์มี นรกมี ก็ควรศึกษาว่า ทำอย่างไรจักเป็นบุญ ทำอย่างไรจักเป็นบาป เมื่อรู้แล้วว่า อะไรไม่ควร ก็ให้ละเว้นเสีย นั้นจึงเรียกได้ว่า เป็นผู้ไม่สร้างภัยแก่ตนเอง..." หลวงปู่ศรี มหาวีโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,379 | 261 days ago | 15

อยู่ที่มอง🙏🙏🙏

1,324 | 262 days ago | 19

🙏🙏🙏 เป็นความชั่วที่เราทำกันมากที่สุด แต่ไม่เคยใส่ใจที่จะละ เพราะคิดว่า ไม่มีใครรู้

516 | 263 days ago | 3

ทิ้งใบ

1,399 | 263 days ago | 13

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป อิฐปูนแข็งแรงยังเสื่อมสลาย มนุษย์เราบอบบางยิ่งนัก เพียงกระดาษบาดก็เจ็บ เลือดออก แต่มนุษย์ก็ยังประมาท อหังกายิ่ง ขอบคุณซากอิฐเสื่อมนี้ที่เตือนใจ

1,458 | 264 days ago | 18

ที่เรานี่🙏🙏🙏

1,171 | 264 days ago | 21

ตระหง่านท่ามกลางความสงบ🙏🙏🙏

1,084 | 264 days ago | 15

เราโดนหลอกด้วยความสุขจอมปลอมมานานกี่ภพชาติแล้ว🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่แบนค่ะ

1,655 | 265 days ago | 33

นั่งงง ในดงผักตบ ขอบคุณครูบีที่พาไปปล่อยเต่า 8 ตัว ปลาช่อน 11 ตัว ตีงวดหน้ากันเองเด้อค่ะ

1,675 | 265 days ago | 47

พ่อค้าโอเลี้ยงแกช่วยเลี้ยงไว้ แกเอากระป๋องนมข้นวางให้มัน แกว่า..มันชอบ เราก็ถามว่าเค้าจะกินไง หัวมันโตจะตาย เข้ากระป๋องไม่ได้หรอกค่ะ เราไปช่วยเอียงให้ แกก็ว่าเดี๋ยวเค้ากินเองได้วางไว้นั่นแหละครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ เจ้าหัวโตกับนมข้นก้นกระป๋อง #แมววัดมักฉลาด

915 | 266 days ago | 21

“ จิตของคนตามธรรมชาตินั้น ไม่มีความดีใจ เสียใจ. ที่มีความดีใจเสียใจนั้น ไม่ใช่จิต แต่เป็นอารมณ์ที่มาหลอกลวง. จิตก็หลงไปตามอารมณ์โดยไม่รู้ตัว แล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามอารมณ์. ผู้ใดตามดูจิต ผู้นั้นจักพ้นบ่วงมาร. การกระทำจิตให้สงบนั้น อย่าพึ่งเข้าใจว่ามาทำวันเดียวหรือสองสามวันมันจะสงบได้. ต้องพยายามทำเรื่อยๆ ไป ให้เห็นความสงบเกิดขึ้นมา. ต้องพยายามทำให้มาก ทำบ่อยๆ . ยืน เดิน นั่ง นอน ต้องมีสติอยู่เสมอ.“ หลวงปู่ชา สุภัทโท เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยเกล้า สาธุ.

457 | 266 days ago | 11

: "...มีสติรู้ตัว ถอนความยึดถือในตัวตนเสีย มีอะไรบ้างหรือ ที่เราบังคับได้บ้าง ร่างกายนี้ ตั้งแต่เกิดมา มีแต่ความเปลี่ยนแปลง อย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่หยุดยั้ง แล้วก็ต้องตายไป ทำพิธีต่ออายุ สืบชะตาอย่างไร ก็ต้องตายทุกคน แล้วจะยึดถือว่า เป็นตัวเรา ของเรา ได้อย่างไร ตายแล้ว ไม่เผาไฟ ก็ฝังดินเท่านั้นเอง มันเป็นเพียงธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น แล้วก็ดับไป เราเพียงยืมใช้ ได้อาศัยศึกษา รักษาไว้เป็นพาหนะ ให้ทำความดี เพื่อข้ามวัฎสงสารเท่านั้น..." หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,506 | 266 days ago | 13

🙏🙏🙏

1,194 | 267 days ago | 9

เกร็ดธรรมจากการเทศน์ของอาจารย์ แค่ประโยคสั้นๆ แต่ทำไมเรารู้สึกตื่นจัง กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

804 | 267 days ago | 11

😳😳😳 มีผู้บุกรุก ชื่อ...นายแมว

968 | 267 days ago | 8

🙏🙏🙏

1,046 | 267 days ago | 7

: "...ดูกรพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟัง เมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบ เมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้ง ดูกรพาหิยะ ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล ดูกรพาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟัง เมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบ เมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้ง ในกาลนั้น ท่านย่อมไม่มี ในกาลใด ท่านไม่มี ในกาลนั้น ท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ ย่อมไม่มีในโลกหน้า ย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ฯ....” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต ... #วันนี้วันธรรมสวนะ #ตามรอยบาทพระศาสดา #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

753 | 268 days ago | 8

อาจารย์ท่านจึงย้ำเสมอว่า การเห็นที่ยากที่สุดคือ การเห็นว่าตัวเองพร่องอะไร ไม่ดีอย่างไร กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

2,451 | 268 days ago | 95

มา มา มา ค้าขายกันหน่อยค่า🙏 ขอให้รวยๆๆๆๆๆทุกร้านเลย

770 | 268 days ago | 13

: “...ครั้นเวลา ๒ ทุ่ม ๖ บาท จึงรับสั่งเรียกพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภว่า "พ่อเพ็งเอาโถมารองเบาให้พ่อที" พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภจึงเข็ญเอาโถพระบังคน ขึ้นไปบนพระแท่น ถวายลงพระบังคนแล้วก็พลิกพระองค์ไปข้างทิศตะวันออก รับสั่งบอกว่าจะตายเดี๋ยวนี้แล้ว แล้วพลิกพระองค์หันพระพักตร์สู่เบื้องตะวันตก ก็รับสั่งบอกอีกว่า จะตายเดี๋ยวนี้แล้ว แล้วก็ทรงภาวนาว่า อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ทรงอัดนิ่งไปแล้วผ่อนอัสสาสะ ปัสสาสะ เป็นคราวๆ ยาวแล้วผ่อนสั้นเข้าทีละน้อยๆ ทรงพระสุรเสียงมีสำเนียงดัง โธ โธ ทุกครั้ง สั้นเข้า โธ ก็เบาลงทุกที ตลอดไปจนยามหนึ่งก็ดังครอกเบาๆ พอระฆังยามหอภูวดลทัศไนย์ย่ำก่างๆ นกตุ๊ดก็ร้องขึ้นตุ๊ดหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคต...” ... ตามสุริยคติ วันนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ ๑๕๐ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ดำรงสติมั่นจนนาทีสุดท้ายชีวิต ... น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าคณะศิลปิน และจิตอาสากลุ่มบัวลอย ในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร #วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,477 | 268 days ago | 24

คุณพริ้ม

859 | 269 days ago | 8

🙏🙏🙏

616 | 269 days ago | 3

ทำมายยย จะนอน😊

1,161 | 270 days ago | 18

🙏🙏🙏

1,746 | 271 days ago | 30

ขอบคุณที่มอบโอกาสให้ได้ร้องเพลงประกอบละครนางทิพย์ ละครเรื่องนี้จะช่วยบอกเราเป็นนัยว่า ความรัก คือยางเหนียวเกี่ยวภพชาติ รัก ยึด ครอบครอง ชิงชัง หวงแหน อาฆาต เหล่านี้เราเรียกว่ามันว่าอารมณ์ หากเราดูด้วยสติ เราจะได้ประโยชน์จากละครเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียว และอาจพบหนทางแห่งรักแท้ รักที่จะปล่อยให้เราและเขาเป็นอิสระจากกัน🙏😊 นางทิพย์

1,000 | 271 days ago | 19

: "...อย่าไปสนใจคิดถึง กาล สถานที่ หรือบุคคลใดๆ ว่าเป็นภัย หรือเป็นคุณให้เสียเวลา และล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร ยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรม ซึ่งมีอยู่ที่ใจ...” หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

834 | 272 days ago | 12

🙏🙏🙏

1,226 | 272 days ago | 11

ร่มๆ

703 | 272 days ago | 12

🙏🙏🙏

2,385 | 273 days ago | 59

🚙🚗🚕🚌😩😊

816 | 273 days ago | 8

ลอยกระทง ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ.... ลอยกระทง ลอยกระทง สุโขทัย.....😊😊😊

940 | 273 days ago | 8

: “...ผู้ที่คิดว่าตนเองกำลังทำความดี แต่มีจิตใจเร่าร้อน หาความสงบสุขยาก ก็พึงเข้าใจเสียให้ถูกต้องว่า ตนมิได้ทำความดี อาจเป็นเพียงกำลังคิดแข่งดีเท่านั้น...” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,255 | 273 days ago | 16

🙏🙏🙏

1,073 | 274 days ago | 16

🙏🙏🙏

2,795 | 274 days ago | 30

🙏🙏😊

691 | 275 days ago | 9

มาดามเหลือ

1,210 | 275 days ago | 11

🙏🙏🙏

1,652 | 277 days ago | 33

ที่พักจิตของฉัน🙏🙏🙏

458 | 277 days ago | 3

มากอดกับพี่กบ😊😊😊 ชื่อนี้การันตีแน่นอน

955 | 277 days ago | 28

: “...อย่าไปนึกว่าคนในโลก เขาจะรักเราทุกคน และก็จงอย่าคิดว่าคนในโลก เขาจะเกลียดเราทุกคน จงถือว่ารักหรือเกลียดไม่มีความสำคัญ ความสำคัญมีอยู่ว่า อย่าไปคบกับความชั่ว อย่ารับคำนินทา และก็อย่ารับคำสรรเสริญ ใครเขานินทาว่าร้ายเราก็ปล่อย ให้ความเลวนั้นตกอยู่กับเขาแต่ผู้เดียว...” พระราชพรหมยาน ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

879 | 277 days ago | 9

🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ

2,525 | 278 days ago | 15

หากเราเป็นคนที่ใครแตะต้องไม่ได้ ใครตำหนิไม่ได้ นั่นก็ยากต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนำ หรือฝ่ายตาม อาจารย์ท่านพูดย้ำเสมอว่า อยากดี...อย่ากลัวการขัดเกลา 🙏🙏🙏กราบอาจารย์นทีค่ะ

1,187 | 278 days ago | 14

กราบอาจารย์นที🙏🙏🙏

874 | 278 days ago | 7

จริงอย่างที่สุด 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นที

485 | 279 days ago | 2

: "...โยนตำราเผาไฟทิ้งเสียก่อน ทางพระกรรมฐานท่านสอนให้ปฏิบัติไป ภาวนาไป วันหนึ่งก็รู้เอง เห็นเอง มัวไปคาดว่าอย่างโน้น คาดว่าอย่างนี้ รู้ก่อนเกิด มันก็เลยไม่เกิดสักที...” หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,160 | 279 days ago | 7

🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

2,172 | 280 days ago | 18

ไม่ว่าเราจะอยู่ในสมมุติไหน ควรสำรวจใจตน จะได้ไม่หลงในอัตตาตน จะนาย หรือ จะลูกน้อง ต่างก็ยังมีอัตตา พึงระวัง 🙏🙏🙏 กราบคำสอนอาจารย์นทีค่ะ

857 | 281 days ago | 12

เหิ่ม เหิ่ม

1,518 | 281 days ago | 8

ควรให้ความสำคัญกับเปลือกหรือเนื้อในกันดี 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นที ภูผาธรรมค่ะ

575 | 282 days ago | 6

แยก🙏🙏🙏

346 | 282 days ago | 4

เรื่องดีๆค่ะ

1,367 | 283 days ago | 15

อาจารย์นทีสอนว่า เคยเห็นแผ่นน้ำมั๊ย อะไรมันจะกรีดลงไป มันก็ไม่เคยเห็นรอย มันไม่ทิ้งรอยไว้ ทำใจให้มันได้อย่างนั้น อะไรมากระทบก็อย่าเก็บร่องรอยไว้ 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

626 | 283 days ago | 5

: "...พูด ๑๐๐ คำ ๑,๐๐๐ คำ ๑๐,๐๐๐ คำ ไม่สู้ทำให้เห็น...” หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

905 | 284 days ago | 11

🙏🙏🙏

1,053 | 285 days ago | 24

ขาวๆดำๆ​

569 | 285 days ago | 17

: "....เราก็เกิดมาในโลกนี้ เพื่อมาสร้างบารมี ไม่ใช่เกิดมาเล่น เกิดมาแสวงหาความสุข สนุกชั่วคราว ไม่มีประโยชน์อะไร ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของแน่นอน โลกนี้ เป็นแต่ทางผ่าน เท่านั้นเองล่ะ มาเกิดแล้ว หมดอายุ หมดบุญ แล้วก็ผ่านไป ก็หาที่เกิดใหม่ บุญบาปนำไป หมดบุญหมดกรรม ที่นำไปเกิด ในที่นั้นๆ ก็วกกลับมา เกิดบนโลกนี้อีก มาเฝ้าโลกนี้อีกอยู่ มาเฝ้าแล้ว ไม่เห็นมีใครได้อะไร ได้แต่บุญกับบาปที่ทำ เราก็เกิดในโลกนี้ ไม่ใช่ว่ามาเกิดเล่นนะ ให้คิด ให้พิจารณากันให้ดี เกิดมาเพื่อมาสร้างบารมี อาศัยบุญบารมี นำดวงจิตนี้ ให้พ้นจากทุกข์ ไปตามลำดับนะ...” หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

520 | 286 days ago | 8

: "...ดีอันใด ไม่มีโทษ ดีอันนั้นชื่อว่า ดีเลิศ ได้สมบัติใดๆ ไม่เท่าได้สมบัติคือตน เพราะตน เป็นที่ตั้งของสมบัติทั้งปวง..." ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

951 | 286 days ago | 8

🙏🙏🙏

2,316 | 287 days ago | 52

😉ไม่บอก🤫 เค้าจะมีเพลงซิล่ะ

2,433 | 287 days ago | 38

พี่น้องกัน แม้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆ ก็ยังคงเหมือนเดิม รักดังเสมอ #dunkpunkorn

1,286 | 287 days ago | 20

ติดดีนั้นดี แต่หลงดีนี่อันตรายอย่างยิ่ง พึงระวัง เมื่อไหร่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น นั่นคือ...สัญญาณร้ายแล้ว 🙏🙏🙏

1,636 | 288 days ago | 18

ชีวิตในภูผาธรรม เรียบง่าย สงบ ตกบ่ายสี่โมงเย็น อาจารย์นทีก็จะออกมาทำข้อวัตรคือตีตาด ตรวจงานก่อสร้าง พูดคุยกับคนงาน ทุกคนมีวิถีที่สงบ ใครมีภาระกิจอะไรก็ทำ เย็บผ้าให้อาจารย์ กวาดดูแลพื้นที่ ถูศาลา เหล่านี้ล้วนเป็นงานที่ต้องทำ อาจารย์ท่านจะสอนเสมอว่า การปฏิบัติธรรมนั้นใช่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำข้อวัตรดัดแปลงตน ให้เสียสละแรงกาย ฝึกฆ่าความขี้เกียจ เอาแรงกายมาทำประโยชน์ดูการเคลื่อนไหว อยู่ร่วมกันต้องอาศัยกัน เหล่านี้คือแบบฝึกหัดชั้นดีที่จะขัดเกลาสันดานได้ดีเยี่ยม อยากพ้นทุกข์จะเอาแต่สุขไม่ได้ ฝึกสละของหยาบเสียก่อน งานเหล่านี้มันขัดขี้เห็นแก่ตัวได้ กราบความเมตตาอาจารย์นทีที่อบรมสั่งสอนและเข็นศิษย์ค่ะ🙏🙏🙏

1,021 | 288 days ago | 13

แมว.. ชื่อแมว...เป็นแมวของพี่บัวคนงานเขมร...พี่บัวรักมาก แกว่า มันรู้มาก ตีห้าก็ปลุกแล้วอยากออกไปฉี่ สายๆแกไปทำงานอีกด้านหนึ่งของภูผาธรรม แมวก็จะไปนั่งรอที่นั่นด้วย มันตามพี่บัวไปตลอด นอนรอจนเลิกงาน มันก็เดินตามกลับแคมป์โดยดี แมว..ขื่อแมว

660 | 288 days ago | 27

ได้ยินมั๊ย ได้ยินมั๊ย นี่ไง.... อีปลวก 😩

613 | 288 days ago | 5

: "ปากโกหก เป็นปากที่ขาดบาทสลึง คนโกหก เป็นคนขาดบาทขาดเต็ง มนุษย์เต็มบาทเต็มเต็ง ไม่ควรพูดโกหกมุสา จงพูดแต่ความสัตย์ความจริง เพื่อประโยชน์อันสมบูรณ์ต่อกัน" หลวงปู่ขาว อนาลโย ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

334 | 289 days ago | 4

ช่วยกันค่ะ

1,551 | 289 days ago | 16

ตกเย็นเมื่อไหร่ เจ้าไก่ป่าผัวเมียคู่นี้ จะออกมาหาอาจารย์นที มาขอข้าวเปลือกกิน มันรู้เวลา และไม่กลัวอาจารย์เลย วิถีป่า เป็นความสงบงาม ธรรมชาติอยู่ผสมกับความเมตตา มันก่อเกิดความร่มเย็น คนมาอยู่เขตป่า ก็เคารพภูมิสังคมของป่า อาจารย์ท่านเคยกล่าวว่า สำหรับเรา คนและสัตว์มันก็เท่ากันนะ ก็คือจิตเหมือนกัน จิตที่อยู่ในร่างต่างๆตามวิถีกรรมแห่งตน จิตได้อยู่ในคนก็รีบสั่งสมบุญบารมี อย่าประมาทภาวนาเข้าให้สิ้นภพจบชาติจะได้ไม่เสียชาติที่ได้เป็นคน จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีก 🙏🙏🙏 กราบขอบพระคุณอาจารย์นทีในความเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณ

1,029 | 289 days ago | 12

สายตาเธอที่มองลงมานั้น มีความท้าทาย คล้ายจะถามว่า มองข้าทำไมไอ้มนุษย์ข้างล่าง อิ๊...คนละชั้นย่ะ ( คือ นางนั่งบนนั้น คือสูงมากจริงๆ นางคงชอบที่สูง ) 😊

1,650 | 290 days ago | 42

วันดี 9/9/61 ตั้งใจทำบุญถวายเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัดปทุมวนาราม นับเป็นบุญของพวกเราที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงค์ได้ตั้งมั่นรักษาพระศาสนาไว้คู่แผ่นดินไทย ระลึกคุณท่าน น้อมรักษาสืบสาน ปฏิบัติสืบต่อไว้ซึ่งพระธรรมต่อไป กราบพระวินทร์ ผู้นำกลุ่มบัวลอยให้คอยทำความดี🙏🙏🙏

593 | 290 days ago | 7

: "...อย่าคิดว่าตัวเองบุญน้อย วาสนาน้อย แล้วมาพูดให้ตัวเองท้อแท้ คิดแบบนั้นมันไม่ถูก ถ้าคิดว่าตัวเองบุญน้อย วาสนาน้อย ก็รีบสร้างเสริมบารมี ให้กับตัวเอง ให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป ทำให้เต็มที่ ที่ตัวเองทำได้ คนที่เขามีปัญญา เขาจะมุ่งหน้าทำเอา คนไม่มีปัญญา ก็รอเอา แต่ลม แต่แล้ง สูญเสียเวลาไป โดยเปล่าประโยชน์" หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

585 | 290 days ago | 10

🙏🙏🙏

971 | 291 days ago | 13

ทำงานวันนี้ เป็นการเป็นงาน สุภาพเรียบด้วยกระเป๋า @kebsatang สีครีมนวลสะอาด ขอบคุณที่ให้โอกาสใช้ของดีของคนไทยค่ะ 😊😊😊

537 | 291 days ago | 9

: "เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต อดีตล่วงมาแล้ว ดี ก็ดีมาแล้ว ชั่ว ก็ชั่วมาแล้ว อนาคต ก็ยังไม่มาถึง ทำปัจจุบันนี้ให้ดี อนาคตก็ต้องดี" หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,364 | 291 days ago | 14

ต้นตอ กราบอาจารย์นที 🙏🙏🙏

700 | 292 days ago | 7

ทุกข์ทั้งนั้น🙏🙏🙏

599 | 292 days ago | 6

: "...มีรักที่ไหน มีทุกข์ที่นั้น ความรักความใคร่ มันโตขึ้นมาได้ รักน้อยๆ ต่อไปมันก็รักมากเข้าๆ เมื่อไรจะออกจากกันได้ ถ้าจะออกจากกัน ก็เป็นห่วง เป็นทุกข์ ความผูกความพัน มันเหนียวแน่นมาก เหนียวแน่นจนลืมตัวเอง...” หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,717 | 293 days ago | 14

อาจารย์นทีท่านเคยเมตตาสอนเราว่า “ ปาน รู้มั๊ยใครกันจะเป็นผู้พ้นทุกข์ “ เราก็ตอบไปตามความรู้หางอึ่งว่า ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะ อาจารย์ท่านยิ้มและตอบว่า “ ก็คนที่ทุกข์นั่นแหละ หากไม่รู้จักทุกข์ จะรู้ได้อย่างไรว่าอยากพ้นจากอะไร เพราะทุกข์จนเห็นว่า ทุกข์มันคือโทษแสนสาหัส จนจิตมันเบื่อหน่ายถึงที่สุดนั่นแหละ มันถึงจะตื่นและเริ่มอยากหาทางออกจากทุกข์ เพราะงั้นความทุกข์คือเพชรชั้นดี อย่าหนีทุกข์ กราบอาจารย์นทีเจ้าค่ะ🙏🙏🙏

1,590 | 293 days ago | 36

เป็นคนรักสุขภาพ เจียวน้ำมันกากหมู น้ำมันเอาไปใช้ดาวไข่หอมเชียว ส่วนกากหมูนั้น ทางเราก็จิ้มน้ำปลามะนาวพริกสิจ๊ะ

588 | 294 days ago | 13

🙏🙏🙏

3,232 | 295 days ago | 42

หากใครจำผู้ชายคนนี้ได้จากการโพสของปานเมื่อต้นเดือนที่แล้ว พี่เค้าชื่อพี่บัวค่ะ แกเป็นหัวหน้าคนงานเขมรที่มาทำงานให้ภูผาธรรม แกตั้งใจอดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งแกก็ทำได้ ภาพที่เห็นนี่คือรอนำพวงมาลัยกราบอาจารย์นทีในวันพระที่ผ่านมา พี่บัวได้กำลังใจและคำสอนจากอาจารย์นทีอยู่เสมอ อาจารย์ชอบมาเยี่ยมคนงานที่แคมป์และมาพูดคุย มาดูความเป็นอยู่ อาจารย์พูดกับลูกศิษย์ว่า ชีวิตพวกเค้าน่าอิจฉานะ มีความสุข อยู่ง่ายกินง่าย กลางวันก็ทำงานก่อสร้าง อาบเหงื่อกัน ตกเย็นกลับมารดน้ำต้นไม้ทำแปลงผักปลูกกินเอง ย่างปลา กินข้าวพร้อมหน้า เป็นชีวิตที่สงบสุข อย่างยิ่ง มันอยู่ที่ใจ พวกเค้าน่ารักมาก ใจบุญ รักสงบ ขยัน เมตตาต่อกัน เมตตาสัตว์ และมีน้ำใจเผื่อแผ่เสมอ พี่บัวเก่งมากค่ะ สู้ต่อไปนะคะ 🙏😊

1,466 | 295 days ago | 11

ลึกๆ มนุษย์เราต้องการความสุขที่มั่นคงแน่วแน่ ความสุขที่ไว้ใจได้ ที่ไม่มีวันเสื่อม ปัญหา คือ เราแสวงหาความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรนั้นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวร คือ รูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัสทางกาย และความรู้สึกนึกคิดต่างๆ สิ่งเหล่านี้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเป็นธรรมดา แม้แต่เครื่องรับสิ่งเหล่านี้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเป็นธรรมดา สรุปว่าเราหาความสุขผิดที่ ความทุกข์ ความขับข้องใจต่างๆ ที่เกิดในระหว่างการแสวงหาความสุขอย่างขาดปัญญา คือ ทุกขะ อริยสัจที่ ๑ พระอาจารย์ชยสาโร

5,993 | 295 days ago | 71

กายมันป่วยเรื่องของมันนิ ใจเป็นบุญซะอย่าง กราบขอบคุณพระปกรณ์วินที่เมตตายายเสมอมา ทำให้ยายได้ทำบุญอยู่เนืองๆค่ะ🙏🙏🙏

1,039 | 295 days ago | 31

ความทรงจำในวันวาน กำลังจะกลับมา ความงดงามดั้งเดิมในคำร้อง ทำนอง ลายประสาน จะมีชีวิตอีกครั้ง ไม่ง่ายเลยที่เราจะเห็นการรวมตัวของพี่ๆในนาม สาว สาว สาว ดนตรีไม่มีวันตาย 😇😇😇

1,673 | 295 days ago | 34

🙏🙏🙏

577 | 296 days ago | 2

ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งทุกข์ จะใหญ่ไปทำไม ในเมื่อสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับสัจธรรมกันทั้งสิ้น ใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลงกันทั้งนั้น กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,155 | 296 days ago | 21

ขาดเลยเจ้าค่ะ🙏🙏🙏

2,143 | 297 days ago | 28

อาจารย์เนาวรัตน์ ท่านฝากมาค่ะ 🙏😊 งูรัดเลื่อย เจ้างูเหลือมเลื่อมเลื้อยเข้าโรงไม้ ถูกคมเลื่อยใบใหญ่ บาดใส่ฉับ มันเจ็บแปลบแสบเสียว ฉกเลี้ยวควับ ปากขบงับคมเลื่อย เข้าโดยแรง เลื่อยกลับบาดปากงู เป็นแผลเหวอะ เลือดหลั่งเลอะเข้าตา น่าแสยง มันตกใจหมายสู้ ผู้แปลกแปลง จึงผันแพลงพลิกตัว ม้วนพัวพัน ค่อยขยับกระชับชัด รัดใบเลื่อย ลำตัวเฟื้อยขดกลมยิ่งโหมหั่น ยิ่งรัดเลื่อย เลื่อยยิ่งบาด ฉกาจฉกรรจ์ นี่คือวัน ฆ่าศัตรู เจ้างูร้าย คือศัตรูตัวใหญ่ ความไม่รู้ คือศัตรู ความบ้า พาฉิบหาย คือศัตรู ความโกรธ พิโรธทลาย คือสุดท้าย ตนกลาย เป็นศัสตรู อย่าด่วนดีผลีผลามไปตามเขา อย่าด่วนเดาดื้อดั้น กระสันสู้ อย่าด่วนรู้ ทั้งทั้ง ยังไม่รู้ อย่าเป็นงูรัดเลื่อย...เลื่อยตัวเอง ! เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

808 | 297 days ago | 11

ท่านี้มันเป็นอินเน่อร์ของคุณเค้า

804 | 297 days ago | 14

🙏🙏🙏

1,058 | 298 days ago | 10

ที่สุด🙏🙏🙏

402 | 298 days ago | 5

: "...กรรมฐาน ๕ มันอยู่ในตัวเสร็จ อย่าให้ติดหนัง ติดวรรณะต่ำสูง นี้ผิวหนังสำคัญมาก นี้อุปัชฌาย์สอนดีแล้ว หนามปักเอาหนามบ่ง ไฟไหม้ที่ไหนก็ดับ ณ ที่นั่น คันที่ไหนเกา ณ ที่นั้น นี้จึงจะเป็นมรรคแท้ ให้เห็นอสุภะตามความเป็นจริง เห็นไตรลักษณ์. กรรมฐาน ๕ พระพุทธองค์ตริตรองถูกแล้ว จึงบัญญัติให้อุปัชฌาย์สอนกรรมฐาน ๕ ดังนี้..” หลวงปู่หลุย จันทสาโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

3,128 | 298 days ago | 100

มา มา ลงโลด รวยๆ ค่า😊

1,240 | 298 days ago | 20

🙏🙏🙏

1,515 | 299 days ago | 16

ขอฝากงานเล่านิทานทรงคุณค่า กับพวกเราค่ะ 🙏 🎤เล่านิทานชาดก ๑๐ บารมี โครงการ “บารมีดีที่ตน” สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เด็กและเยาวชนด้วยชุดหนังสือนิทานชาดก 10 เล่ม 10 เรื่องบารมี 📚 งานนี้ได้ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ครูโต หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ, ครูปาน สมนึก คลังนอก, แป้ง ภัทรีดา, นวล นวลตอง และเพียว โลกุตรา มาสร้างสรรค์ภาพประกอบนิทานที่ทันสมัย และที่พิเศษสุดๆ คือเสียงเล่านิทานแต่ละเรื่องโดย ศิลปิน 10 ท่าน ได้แก่ ณเดชน์, ญาญ่า, เจมส์ จิรายุ, ต่อ ธนภพ, ทาทา ยัง, กาละแมร์, ปาน ธนพร, ไก่ มีสุข, ดีเจอ้อยแห่งคลื่น Greenwave และพี่ตูน Bodyslam ติดตามโครงการบารมีดีที่ตนได้ที่ Facebook.com/Baramidee/ IG @Baramidee Line : @Baramidee #บารมีดีที่ตน #นิทานชาดก #ชาดกยกระดับใจ #เล่าอ่านฟังชาดกยุคใหม่ #ภูมิคุ้มกันชีวิต

723 | 299 days ago | 11

🙏🙏🙏

303 | 300 days ago | 4

หลวงพี่โก๋🙏🙏🙏 ในแต่ละวันเรามีโอกาสเลือกอยู่เสมอ เราเลือกเสื้อผ้า เลือกข้าวของเครื่องใช้ เลือกอาหารกลางวัน เราไม่ควรละเลยที่จะ... เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้พัฒนา เรามีสิทธิ์ที่จะ... เลือกเรื่อง เลือกคน เลือกคำพูดที่จะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ เลือกที่จะจัดสรรเวลา เลือกกิจกรรม เลือกคำพูดที่จะใช้ เลือกเพื่อน เลือกสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้ชีวิตพัฒนาไปในทางที่เลือก บางครั้งเราก็ต้องเลือกว่าจะหยุด หรือไปต่อ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นใหม่ เลือกที่จะให้อภัย เลือกที่จะหมกมุ่นกับอดีต เพ้อฝันกับอนาคต หรือใช้ปัจจุบันให้ดี เลือกที่จะอยู่กับความหวังที่ไม่มีจริง หรืออยู่กับความจริงด้วยความเข้าใจ เลือกที่จะเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น หรือเป็นที่ชื่นชมของตัวเอง เลือกที่จะใช้เวลากับความคิดปรุงแต่ง หรือสังเกตเรียนรู้ธรรมชาติของโลกและชีวิต เรียนรู้วิธีเลือก เลือกให้ดี เลือกด้วยสติและปัญญา หาไม่แล้ว กิเลส และวิบากจะเลือกให้เราเอง

1,010 | 300 days ago | 11

ครองอะไรแล้วทุกข์ จงกำหนดรู้ ครองอะไรแล้วตื่น หมั่นกำหนด ครองสติไร้โทษ เหนือสุข เหนือทุกข์ จงหมั่นครอง กราบอาจารย์นที🙏🙏🙏

1,437 | 300 days ago | 19

อรั๊ย........คู่ชีวิต ติดตามชมในรายการThe Producer เสาร์นี้นะคะ.....😊😊😊

778 | 300 days ago | 9

🙏🙏🙏

896 | 301 days ago | 11

5วัดจัดไป ฝนตกก็เอาเราไม่อยู่ เดินไปบ่นไป แต่ก็ถึง ทริปวัดใจ โมทนาแก๊งค์คนบาปอย่างเราค่า🙏😊😊😊😊

762 | 301 days ago | 6

ปักใจไว้ให้มั่นในเป้าหมาย อุปสรรคแม้จะถาโถมมาในรูปแบบใดก็ตาม พึงระลึกว่า เป้าหมายข้างหน้าคือความยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคใดทั้งมวล ชนะตนนั้นแล สิ้นภพจบชาติ จบการเดินทาง กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

645 | 301 days ago | 12

: “....การที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรม ที่ถูกทางเช่นนี้ มีน้อยมาก หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไป เราจักหมดโอกาส พ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้ แล้วเราจะหลง อยู่ในความเห็นผิด อีกนานแสนนาน เพื่อที่จะพบธรรมอันเดียวกันนี้..." หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

809 | 302 days ago | 6

สาบานว่าซ้อกู่ ซื้อมากินเล่นๆ นี่คือขาดวิตามินซีสินะ

672 | 302 days ago | 7

รวมหน้าทัวร์บุญโดยคนบาปทั้ง7 โดยสารกระเช๊าขนส่ง บ.ข.ส.

752 | 302 days ago | 9

รวมหน้ามันยาก รวมทีนมันง่าย

369 | 302 days ago | 6

ถึงแล้ว....วัดไร่ขิง 👆🏽

576 | 302 days ago | 5

เห็นการเกิด เห็นการตั้งอยู่ การปรุง จนดับ นั่น...อนิจจัง🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ

516 | 302 days ago | 2

คนมาอาศัยต้นไม้ใดไม่ควรตัดต้นไม้นั้น ควรแต่จะต้องใส่ปุ๋ยดูแลให้มันงอกงามนี้เป็นการบำรุง เมื่อใดที่เราจะได้รับความสุขจากคนใดเราก็ต้องไม่ลืมบุญคุณผู้นั้น ต้องทำความดีตอบแทนเขา แม้กายวาจาจะไม่สามารถทำได้ก็ต้องระลึกด้วยใจ... ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

612 | 303 days ago | 2

เรื่องราวของราเมง

1,560 | 303 days ago | 18

เพิ่งกระดื๊บมาจากทะเล ลงไปหาเขียดหาปาดกิน 🤪

606 | 303 days ago | 10

: "...คนที่จิตสูงไม่เต็มที่ เมื่อถูกเขาด่าว่าอะไร มักเก็บเอาไปคิด เอาไปนึก เพราะคนเราส่วนมาก สำคัญว่าตนฉลาด แต่กลืนกินอารมณ์ที่ชั่ว อารมณ์ที่ชั่วเหมือนอสรพิษ เป็นลักษณะของคนโง่ แต่มุนีท่านไม่ถือ ท่านว่าเป็นโลกธรรม ที่เกิดมาใครๆ ต้องพบ ประสบทุกๆ คนไป..." หลวงปู่หลุย จันทสาโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

434 | 304 days ago | 7

: "...จะเอาสุขทางโลก ก็ได้ทุกข์มาพร้อมกัน เช่นคิดว่า สามี ภรรยา เป็นความสุข ก็ได้รับทุกข์เพราะ สามี ภรรยา นั่นแหละ อยากได้ลูก มีความสุขที่ได้ลูกหญิงลูกชาย แต่ก็ได้รับทุกข์ เพราะลูกนั่นแหละ จะเอาความรัก ก็ได้ความชังมาพร้อม จะเอาอย่างเดียวไม่ได้ อยากได้หนึ่งแต่ได้สอง เป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้น..." หลวงปู่คำดี ปภาโส ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

666 | 304 days ago | 11

กรงวัฏฏะ🙏🙏🙏

639 | 305 days ago | 7

ดูใจ🙏🙏🙏

553 | 305 days ago | 7

: “...ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด ธรรมข้อหนึ่ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลึกลับที่สุด เป็นที่พึ่งถาวรแก่เราได้ ก็คือ อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ พึ่งตนรู้ตน แล้วก็จะรู้ในสิ่งทั่วไป เพราะตนนั้นแหล่ะเป็นเหตุ เป็นต้นเหตุของทุกสิ่ง” หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

483 | 306 days ago | 7

: “....ทุกคนจะต้องเข้ามหายุทธสงครามสักวันหนึ่ง คือการต่อสู้กับมัจจุราช เมื่อถึงเวลานั้นแต่ละคนจะต้องสู้เพื่อตนเอง และต้องสู้โดยลำพัง ผู้ที่สู้ได้ดีก็จะไปดี คือไปสู่สุคติ ผู้ที่เพลี่ยงพล้ำก็จะไปร้ายคือไปสู่ทุคติ อาวุธที่ใช้ ต่อสู้มีเพียงสิ่งเดียว คือ "สติ" ซึ่งจะสร้างสมได้ด้วยการเจริญภาวนาเท่านั้น...” หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

651 | 306 days ago | 4

ละได้ เกิดจากการเห็น เห็นแล้วอยากแก้หรือไม่ ถ้าอยากแก้ต้องตั้งมั่นกำหนดรู้เพื่อให้มีเป็นกำลังที่จะละ กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,819 | 307 days ago | 24

เอาสิ จะด้วยการฝึกจากเจ้าของ หรือปัจจัยอะไรก็ตาม จิตในร่างหมาน้อยนี้บอกอะไรแก่เราได้บ้าง

996 | 307 days ago | 6

🙏🙏🙏เอาแต่สงบหลบทุกข์ก็ยังไม่ใช่ทางที่ควรจะเดิน กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

525 | 307 days ago | 6

“..การทำสมาธินั้น จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ที่ว่ายาก คือ จิตใจของเรานั่น อยากให้เป็นสมาธิ ทำอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิ ก็ดิ้นรนกระเสือกกระสน ด้วยประการต่างๆ ก็เลยไม่เป็นซ้ำ นั่นแหละ เรียกว่ามันยาก ที่ว่าง่ายนั้น ก็คือ มันไม่ต้องการอะไร ไม่อยากอะไร ปล่อยวางเฉยๆ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เรื่องราวต่างๆ มันก็อยู่ตามเรื่องของมัน เอาแต่จิตของเรา เมื่อจิตมันวางอารมณ์ต่างๆแล้ว มันสงบนิ่งก็เป็นสมาธิ ไม่ได้นึกได้คิดว่าจะเป็น แต่ว่ามันเป็นเอง นั่นแหละ ที่ว่าง่ายก็ง่าย.." หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

680 | 307 days ago | 4

🙏🙏🙏

828 | 308 days ago | 6

อัตตา🙏🙏🙏

777 | 308 days ago | 11

คิดไรอยู่ว๊า.......

1,304 | 308 days ago | 9

เรานับถอยหลังกันทุกวันในเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ เวลาน้อยลง น้อยลง น้อยลง กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

774 | 309 days ago | 10

🙏🙏🙏 คนที่ชอบไปเก็บเอาสัญญาอารมณ์ต่างๆ มายึดถือไว้นั้น ย่อมไม่ผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกเขาพันธนาการ ยึดในสัญญาอดีตก็เท่ากับเอาเชือกผูกบั้นเอวของตนเองติดไว้กับเสาข้างหลัง ยึดในสัญญาอนาคตก็เท่ากับเอาเชือกผูกคอไว้กับประตูหน้า ยึดสัญญาชอบ ก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับเสาด้านขวา ยึดสัญญาความไม่ชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับฝาด้านซ้าย . ตัวเองจะก้าวไปข้างหน้าก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่เอวข้างหลัง จะถอยมาข้างหลังก็ติดเชือกที่คอเหนี่ยวไว้ข้างหน้า จะหลีกมาทางซ้ายก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือขวา จะหลบไปทางขวาก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือซ้าย ก็ชักคะเย่อกันไปมา ยันหน้ายันหลังอยู่อย่างนี้ แล้วผู้นั้นจะก้าวไปทางไหนได้ . ส่วนผู้ที่ปลดปล่อยสัญญาทั้งหลายออกเสียได้ ก็เท่ากับคนที่เป็นอิสระยืนตัวตรงแน่วแบบทหารหรือนักรบ มือซ้ายก็กำศาสตรา มือขวาก็กำอาวุธ ข้าศึกจะเข้ามาประชิดทางด้านไหนก็ไม่ต้องกลัว ศัตรูมองเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ชนะวันยังค่ำ ถ้าหากเราเป็นผู้ที่มีเชือกรุงรังผูกมัดอยู่รอบตัวแล้ว ใครมองเห็นเข้าก็ไม่กลัว เพราะไม่มีท่าอะไรที่จะไปสู้รบกับเขาได้เลย ข้าศึกมาก็ได้แต่กระโดดโหยงเหยงๆ อยู่ที่เดียว นี่แหละจึง ให้พากันสำเหนียกตัวของเราเองและพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ภายนอกทั้งหลายเสีย อย่าให้มาติดข้องอยู่ในดวงใจ สมาธิของเราก็จะเป็นผลดี ดวงจิตก้าวขึ้นสู่กระแสธรรมถึงโลกุตตระ เราก็จะมีชัยชนะวันหนึ่งฯ . • ท่านพ่อลี ธมฺมธโร • — with ปัญญา ญา.

381 | 309 days ago | 8

หลวงพี่โก๋🙏🙏🙏คนส่วนใหญ่สื่อสารเพื่อบอก “ความเป็นเราให้โลกรู้” ไม่ก็ “พยามทำให้คนอื่นเข้าใจตนเอง” ช่วงหลังๆ เราพบว่าการสื่อสารมีศักยภาพกว่านั้นมาก เราเริ่มใช้การสื่อสารเพื่อ “ช่วยให้คนเข้าใจตัวเอง” เวลาที่เราเข้าใจตัวเอง เราไม่เพียงทุกข์ใจน้อยลง สุขใจง่ายขึ้น แต่ยังเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นอีกด้วย

794 | 309 days ago | 72

สวัสดีค่ะ วันนี้มีบุญเล็กน้อยมาให้ท่านได้ร่วมสมทบค่ะ ☝🏿☝🏿☝🏿เฉพาะวันนี้วันเดียวค่ะ เย็นนี้จะขอลบเลยนะคะ...☝🏿☝🏿☝🏿🙏😊😊😊 ขออนุญาต บอกบุญเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือในการถ่ายทอด บันทึกเสียงและภาพให้กับอาจารย์กุนที ปัญญาสีหนาท แห่ง ภูผาธรรม เพื่อเผยแพร่คำสอนและการเทศน์ของอาจารย์ อันจะเกิดประโยชน์สืบไปต่อผู้ประพฤติธรรมโดยทางคณะศิษย์ได้มีมติเห็นชอบว่าจะทำการซื้อเครื่องมือดังนี้ค่ะ กล้องถ่าย VDO แบบ 4K + เครื่องอัดเสียงอย่างดี ยี่ห้อ sony ไว้ถ่ายเทศน์สอนธรรมะ ของ อาจารย์กุนที เพื่อว่าอนาคตจะได้มีภาพและเสียงท่านเทศน์สอนธรรมะ ที่คมชัดแบบ 4k และเสียงที่ชัด เช่นเดียวกับพระสายวัดป่า ท่านเก็บภาพและเสียงของครูบาอาจารย์ท่านไว้เผยแพร่คำสอนสืบต่อไปครับ ท่านใดอยากร่วมบุญ สามารถร่วมบุญ ได้ที่บัญชี วุฒิชัย สุจีรโยธิน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 027-2-28693-2 ครับ 1. เครื่องถ่าย vdo 4k sony ราคา 39,990 บาท 2.เครื่องอัดเสียง sony 3990 บาท รวม 43,980 ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ นับเป็นบุญที่จะได้ทำนุบำรุงพระศาสนาอีกทางในมติของการรักษาเนื้อหาแห่งพระธรรมและเผยแพร่สู่ผู้สนใจในธรรมแท้ของพระพุทธองค์โดยผู้รู้ธรรมแห่งพระพุทธองค์ กราบอนุโมทนา🙏🙏🙏

860 | 309 days ago | 6

หากจิตยังติดอยู่กับความ ชอบ ชัง มองอะไรมันก็บิดเบือน บิดเมื่อไหร่ก็ก่ออกุศล กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

1,047 | 310 days ago | 10

🙏🙏😊

746 | 311 days ago | 13

กราบครูจารย์โสภา ด้วยเศียรด้วยเกล้า ครูจารย์เทศน์เรื่องของศาสนาได้อย่างถึงใจ เด็ดขาด เปี่ยมไปโดยธรรมแท้ตรงดิ่งไปที่พระธรรม อันเป็นแก่นของศาสนา 🙏🙏🙏

1,555 | 311 days ago | 17

วันนี้วันพระ มาทำบุญถวายปัจจัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ วันมงคลเช่นนี้จึงถือโอกาสเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่สีสดใสให้พลังงานกระตือรือร้น เลือก ใช้ตัดกับกระเป๋าถือสีน้ำเงินเข้ม หนักแน่นมั่นคง ขอบคุณ @kebsatang ทีให้โอกาสได้ใช้กระเป๋าคุณภาพดีแบบนี้ ดีใจภูมิใจที่ได้ใช้ของไทย ของคนไทยค่ะ กระเป๋าหนังดีมากจริงๆ ท่านใดสนใจเข้าไปชมได้ค่ะ #kebsatang

1,277 | 312 days ago | 18

หลังม่าน วันที่ทำงาน

622 | 312 days ago | 9

“เราจะสำคัญว่าเราจะฉลาดซักเพียงไหนก็ตาม. แต่ถ้ากิเลสของเราไม่ลดละลง. เราก็โง่จะตายแล้ว. ด้านโลภด้านโกรธด้านหลงของเราไม่ลดละลง. จะสำคัญว่าเราฉลาดซักเพียงไหนก็ตาม. นั่นจะทำให้เรานอนใจ. จะบวกโง่คูณโง่ โง่คูณโง่กับบวกทุกข์คูณทุกข์ กับบวกไฟคูณไฟก็มีความหมายอันเดียวกัน. กับบวกกิเลสคูณกิเลสก็มีความหมายอันเดียวกัน...นั่น." หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยเกล้า สาธุ.

1,063 | 313 days ago | 17

มุ่งมั่น....แต่....ลงไม่ได้นะ😔

716 | 313 days ago | 9

🙏🙏🙏

579 | 313 days ago | 9

: “...ผู้ที่ปฏิบัติจริง ทำจริงแล้ว ย่อมเห็นอยู่ที่ใจของตนเอง ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ ใจเป็นใหญ่เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง พุทโธเป็นศีล พุทโธเป็นฌาน พุทโธเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคน เมื่อเราได้พุทโธแล้ว นั่งก็นั่งพุทโธ นอนก็นอนในพุทโธ เดินก็เดินในพุทโธ...” หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

939 | 314 days ago | 15

อาจารย์นทีท่านได้เดินทางไปรับพระธาตุองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ณ วัดป่าศิลาพร อาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเรามีบุญพอ เราจะสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงปู่ เพื่อบรรจุพระธาตุหลวงปู่ ให้สมกับที่องค์หลวงปู่เมตตาต่ออาจารย์ ครั้งนี้ ครูบาบอลท่านเมตตาสละชิ้นกระดูกขององค์หลวงปู่ที่ท่านได้รับมาในฐานะพระลูกศิษย์หลวงปู่และเป็นหนึ่งในพระอุปัฏฐากองค์หลวงปู่ เพราะท่านทราบถึงเจตนาอันมั่นคงของอาจารย์นทีที่มีต่อองค์หลวงปู่มาโดยตลอด และรู้ว่าอาจารย์อยากสร้างเจดีย์ด้วยแล้ว ท่านก็ยิ่งเต็มใจสละส่วนของท่านเพื่อประโยชน์ต่อผู้ศรัทธาในภายภาคหน้า อาจารย์นทีท่านน้ำตาซึมเพราะรับรู้ถึงใจของครูบาบอลองค์นี้ ท่านนำ้ตาซึมด้วยใจปิติ เราในฐานะผู้ติดตามอาจารย์นที ได้แต่พิจารณาตาม และซาบซึ้งในการสละยิ่งของครูบาบอล และปิติกับความกตัญญูของอาจารย์นทีที่หนักแน่น มั่นคงในครูบาอาจารย์ของท่าน นั่นเพราะ ท่านทำเพื่อธรรม เพราะท่านถึงธรรมจริงแท้ กราบอาจารย์นทีค่ะ🙏🙏🙏

980 | 314 days ago | 11

: “... คนมีธรรม มิใช่อ่านเก่ง จำเก่ง พูดเก่ง แต่ต้องสามารถนำธรรมไปปรับปรุงแก้ไข ความคิด การพูด และการกระทำของตนให้ดีขึ้น จนตัวเองรู้นั่นแหละของจริง...” หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

374 | 314 days ago | 2

ช่วยกันค่ะ

1,403 | 314 days ago | 16

สติจึงสำคัญที่สุด🙏🙏🙏

782 | 315 days ago | 7

: “....บางคนทำทานแต่ใจก็ยังโลภอยู่ เช่นคนที่ทำทานเพราะปรารถนาอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐี ทำบาทเดียวจะขอแลกเอาตั้งหมื่นตั้งแสนก็มี บางคนรักษาศีล แต่ใจก็ยังโกรธเกลียดพยาบาท อิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้อยู่ บางคนนั่งสมาธิภาวนา เพราะอยากไปเกิดเป็นคนรูปสวยรูปงามก็มี บางคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์ บางคนก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ ล้วนแต่ต้องการสิ่งตอบแทนทั้งนั้น บุญกุศลอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้...” ท่านพ่อลี ธัมมธโร ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #ปทุมมามหาสิกขาลัย #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

641 | 316 days ago | 7

: “...ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ดังนั้นอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว เพราะในมุมมืด อาจมีจุดสว่างที่คุณคาดไม่ถึง และหากถึงที่สุดแล้ว ยังหาทางออกไม่เจอ อย่างน้อยคุณก็พบกับประสบการณ์ชีวิต ที่มีคุณค่า และได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต...” หลวงปู่ชา สุภัทโท ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

1,508 | 316 days ago | 7

ฝึกให้เป็นจิตหยุดเพื่อเข้าถึงจิตว่าง ..... พยายาม .... พยายาม กราบอาจารย์นที ภูผาธรรม🙏🙏🙏

533 | 317 days ago | 6

: “...ความไม่พอนั่นแหละชื่อว่าเป็นคนจน ความจนนั่นแหละเป็นเจ้าของโทษ เป็นผู้นำความทุกข์ความร้อนมาให้โดยรอบข้าง ความจนทำความเศร้าใจ ความจนทำความร้อนใจ ความจนทำให้เลือดลมผิวพรรณในร่างกาย ซูบซีดเศร้าหมองไม่ผ่องใส ความจนทำให้เกิดโรคาอาพาธ ความจนทอนอายุให้สั้น จะพรรณนาโทษแห่งความจนไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษในความเป็นคนจนแล้ว พึงทำตนให้เป็นคนมั่งคนมี เป็นมหาเศรษฐีเสีย การเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ต้องลำบากถือสันตุฏฐี คือทำตนให้เป็นคนพอเท่านั้น คือว่าเรามีเท่าไรก็พอเท่านั้น...” พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันโท จันทร์) ... #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

932 | 317 days ago | 2

🙏🙏🙏

792 | 318 days ago | 10

ก็ไม่รู้สินะ มันเป็นอินเน่อร์ของเหลือเอง 🤪

796 | 318 days ago | 14

“ยืนก็นึกถึงพุทโธ เดินก็นึกถึงพุทโธ นั่งก็นึกถึงพุทโธ นอนระลึกถึงพุทโธ จนกระทั่งหลับ นี่เรียกว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลา” หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ... น้อมกราบพ่อแม่ครูจารย์ใหญ่ “องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เนื่องในวันวาระ ๑๐๔ ปี ชาตกาล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันนี้ ขอน้อมเศียรเกล้ากราบบูชาคุณ องค์หลวงตาด้วยความเคารพเทิดทูนยิ่ง และขอเชิญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติภาวนา ถวายเป็นอาจาริยบูชา แด่องค์หลวงตาที่เคารพยิ่งของพวกเราทุกคน กราบอนุโมทนา ••• #ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ #หยดฝนในจักรวาล #ปทุมมามหาสิกขาลัย #bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

695 | 318 days ago | 4

กรรม🙏🙏🙏

870 | 318 days ago | 6

: “ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วโรกาสเฉลิมพระชนม์มงคลศรี ๘๖ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระเทวี กราบพระชนนีแห่งพระภูวไนย อัญเชิญคุณไตรรัตน์พิพัฒน์ผอง ลุสิบสองสิงหานภาใส ทรงเจริญจตุรพิธพรชัย ราษฎร์ร่วมใจเทิดพระองค์ทรงพระเจริญ...” ••• ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าในนามศิลปิน และกลุ่มจิตอาสาบัวลอย โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม #ปทุมมามหาสิกขาลัย #Bualoyteamwork #ศิษย์มาวิตต์

966 | 319 days ago | 13

🙏🙏🙏

1,924 | 320 days ago | 22

แค่ได้เห็นเธอสบายดี....ต่อจากนี้ทำได้ทุกอย่าง..... พบกันค่ะ

1,419 | 320 days ago | 11

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

1,000 | 321 days ago | 8

กราบหลวงพี่โก๋ค่ะ🙏🙏🙏

1,221 | 321 days ago | 16

🙏🙏🙏

854 | 322 days ago | 9

แมวโลก โลกส่วนตัวสูงไป๊ บุญเหลืออายโลก

1,570 | 323 days ago | 10

🙏🙏🙏

915 | 323 days ago | 2

ลมปัจจุบัน🙏🙏🙏

1,316 | 324 days ago | 10

🙏🙏🙏

723 | 325 days ago | 8

หน้าตาเธอคือมิตรแท้

1,370 | 326 days ago | 51

เช้ามืดวานนี้ เวลาตีสี่ อาจารย์นทีได้เดินทางไปตลาดวัวที่สีคิ้ว เพื่อไถ่ชีวิตโคจากจำนวนเงินที่เหลือจากไถ่ชีวิตวันแรกค่ะ ครั้งนี้ช่วยได้อีก9 ชีวิต อนุโมทนากับปัจจัยจากทุกท่านที่ร่วมบุญมานะคะ วัวได้ไปอยู่กับชาวบ้านที่เค้ารับเลี้ยงและอาจารย์ท่านได้พรมน้ำมนต์ให้น้องวัวเพื่อความสงบเย็นจากการตื่นกลัวที่จะถูกฆ่าและให้เป็นมงคลแก่ผู้รับเลี้ยงด้วยนอกจากนี้ยังได้ทำสัญญาไว้ด้วย ว่าพวกเค้าจะเลี้ยงวัวจนสิ้นอายุขัยตามธรรมชาติ ไม่ฆ่า ไม่ขายต่อค่ะ

1,407 | 326 days ago | 18

🙏🙏🙏

4,372 | 327 days ago | 65

🙏🙏😊กราบขอบคุณความเมตตาพระปกรณ์วินในการเดินทางมารับสังฆทานมารดาตลอดมา บุญอย่างเดียวที่ติดจิตไปได้ เป็นเพียงสมบัติเดียวที่นำไปด้วยได้ กายป่วยใจไม่ป่วยนะแม่นะ